Jak se mezi strnadci virálně šíří nová píseň

TLDR: Namísto trojtónového konce zakončuje své písně stále víc strnadců bělohrdlých pouhými dvěma tóny. Vývoj ptačích písní je pomalý, tento

Čtěte více

Ptáci zřejmě disponují podobně komplexními sociálními strukturami jako savci

TLDR verze: Přátelství, zrady, sociální vztahy – vztahy ptáků jsou nejspíše stejně zarmoucené jako ty u savců. Naznačuje to pozorování

Čtěte více

Ptáci zřejmě disponují podobně komplexními sociálními strukturami jako savci

TLDR: Přátelství, zrady, sociální vztahy – vztahy ptáků jsou nejspíše stejně zarmoucené jako ty u savců. Naznačuje to pozorování vztahů

Čtěte více

Vrány jsou možná chytré jako opice, naznačuje studie

TLDR: Vrány v testu kognice primátů skórovaly nečekaně dobře. Jde o opětovné potvrzení, že u nich může jít inteligence na velmi

Čtěte více

Ptákům je do zpěvu, během lockdownu změnili své písně

TLDR: Nižší hlučnost vlivem omezené dopravy a průmyslu vedla i ke snížení hlasitosti ptačích písní v San Franciscu. To zároveň

Čtěte více

Mezi americkými strnadci se virálně šíří nová píseň

TLDR: Namísto trojtónového konce zakončuje své písně stále víc strnadců bělohrdlých pouhými dvěma tóny. Vývoj ptačích písní je pomalý, tento

Čtěte více

Ptáci zřejmě disponují podobně komplexními sociálními strukturami jako savci

TLDR verze: Přátelství, zrady, sociální vztahy – vztahy ptáků jsou nejspíše stejně zarmoucené jako ty u savců. Naznačuje to pozorování

Čtěte více
Reklama