Růst HDP v diktaturách je do značné míry zmanipulovaný

TLDR: Nová práce naznačuje, že diktatury nejsou oproti demokraciím v takové ekonomické výhodě, jakou naznačovaly jejich oficiální zdroje. Příčinou může být

Čtěte více

Pečujme o citlivost lidského ucha, říká Michal Rataj

Michal Rataj je hudební skladatel. Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a skladbu na Hudební a taneční fakultě

Čtěte více

Peníze nejsou lidský vynález, znají je i jiná zvířata

TLDR: Studie na opičkách ukazuje, že nějaký druh ekonomického chování je přirozený. Jde jenom o potvrzení již dříve známých náznaků

Čtěte více

Analýza pylu odhaluje ekonomickou integraci ve starém Řecku

TLDR: Nová studie pomocí analýzy pylových dat ze starověkého Řecka popisuje strukturu tehdejší ekonomiky. Překvapivě nese stopy tržního hospodářství a

Čtěte více
Reklama