Nové krevní testy slibují dřívější odhalení Alzheimera

TLDR: Hned několik prací nás přiblížilo úspěšnému testování biomarketů Alzheimera v krvi. Mohlo by ti přinejmenším zlepšit prevenci, oddálit nástup choroby

Čtěte více

Alzheimera může spustit zřejmě infekce dvěma běžnými viry

TLDR: Již delší dobu se zdá, že bakterie i viry se mohou významně podílet na spuštění neurodegenerativní Alzheimerovy choroby. Studie

Čtěte více

Odhalení protilátek nás přiblížilo očkování proti Alzheimeru

TLDR: Beta amyloid plaky jsou jednou z příčin horšení mozkových funkcí během Alzheimerovy nemoci. A nová studie dosáhla u myší

Čtěte více

Ztráta paměti vlivem Alzheimera zvrácena u hlodavců

TLDR: Obnovení chemické balance ve „stárnoucím“ mozku může dojít i na obnovení funkce vzpomínek. Právě tohoto dosáhla terapie virovým vektorem!

Čtěte více

Tři pacienti s Alzheimerem byli „rozmluveni“ radioterapií

TLDR: Malá pilotní studie naznačuje, že slabá radiace by mohla proti neurodegenerativnímu onemocnění působit příznivě. Zatím je však brzy na

Čtěte více

Strojové učení odhalí Alzheimera o 7 let dřív než doktoři

TLDR: Umělá inteligence dovede z proměny jazyka a reakční doby při odpovídání na unifikovaný test kognice odhalit, zdali má člověk vyšší

Čtěte více

Vědci by mohli diagnostikovat Alzheimerovu chorobu až 14 let před jejím propuknutím

TLDR verze: Vědci detekovali patologickou formu proteinu amyloidu beta, která je původcem nemoci známé jako Alzheimerova choroba, v krvi pacientů

Čtěte více

Původcem Alzheimera by mohly být bakterie paradontóza

TLDR verze: Čistěte si zuby! Alzheimerova nemoc by totiž podle nové práce mohla být spuštěna infekčními bakteriemi, které způsobují i

Čtěte více
Reklama