Tři pacienti s Alzheimerem byli „rozmluveni“ radioterapií

TLDR: Malá pilotní studie naznačuje, že slabá radiace by mohla proti neurodegenerativnímu onemocnění působit příznivě. Zatím je však brzy na další soudy. Studie tuna.

Tenkrát v Ontariu

Psal se rok 2016 když si vědátoři v Kanadě povšimli zláštního případu 81 let staré paliativní pacientky s Alzheimerem. I když byla v pokročilé fázi choroby a očekávalo se, že ji zbývá jen šest měsíců života, po vyšetření na tomografu se její stav výrazně zlepšil! Výrazně se zlepšila její schopnost mluvit, chodit i najíst se vlastními silami. Následovaly další tomografy a stav se lepšil i nadále. A to tak moc, že byla nakonec propuštěna z paliativní péče!

Příběh vypadá skoro zázračně, takže si můžeme hned zkazit náladu tím, že v domově důchodců se její stav později zase zhoršil a dáma zemřela v květnu 2018. Přesto – zlepšení z roku 2016 bylo natolik pozoruhodné, že se výzkumníci zaměřili na to, zdali by tomograf mohl mít podobný efekt i na další pacienty. A pokud jste nezapomněli na titulek tohoto článku, asi už tušíte odpověd (a pokud jste zapomněli, tím spíše vás asi odpověď bude zajímat…).

Vědátoři pod vedením Jerryho Cuttlera se jali vyzkoušet slabou radioterapii u čtyři seniorských pacientů v Ontariu, kteří trpěli těžkou formou Alzheimerovy choroby, ale byli ve stabilizovaném stavu. Každý z nich podstoupil trio ošetření nízkou dávkou záření prostřednictvím tomografu v rozmezí dvou týdnů. Pacientům byly rovněž provedeny testy kognice před a po radioterapii. Do studie byli zapojeni i jejich blízcí, kteří pomáhali reportovat případné změny ve stavu.

Tohle je vtip napůl - ten pán je z Maďarska! Zdroj: Harold the Meme
Tohle je vtip napůl – ten pán je z Maďarska! Zdroj: Harold the Meme

Dobrého pomálu

Nejprve se zdálo, že zázrak se nekoná – prvotní objektivní testy kognice žádné zlepšení nezaznamenali. Ale hlášení blízkých měla jiný názor u tří pacientů ze čtyř. Reporty mluvily o tom, že pacientům se zlepšila komunikace s rodinami! A nakonec i kognitivní testy prokázaly zlepšení trojice pacientů v popisu fotografií a celkovém vnímání!

Výše uvedené řádky rozhodně nemáte číst tak, že jsme právě vyléčili Alzheimera. Jedná se pouze o povzbudivé výsledky pilotní studie na několika pacientech. Bude potřeba replikovat proces na větším vzorku a studovat, zdali skutečně zlepšení potvrzují objektivní měřící metody, nikoliv spíše přání rodiny…

Hypotéza však zní, že nízké dávky radiace by mohly pozitivně stimulovat imunitní reakci a/nebo přímo rozbíjet amyloidní proteiny hromadící se v mozku pacientů s Alzheimerem. Radiace se často bojíme jako čert kříže, a z dobrých důvodů – může totiž poškozovat naši vlastní DNA. Ale to platí o radiaci silné. Slabší úrovně záření můžou naopak mnohdy pomáhat se specifickými typy léčby. V onkologii je radioterapie dávno zavedená a postupně se její nasazení zlepšuje tak, aby v maximální míře cílila na nádor, nikoliv zdravé tkáně v okolí.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 10.1177_1559325816640073-fig1.jpg
Radiace: dobrý sluha, špatný pán. Zdroj: Jerry M. Cuttler et al.

Jen pilotní práce

Dalším krokem tohoto výzkumu mělo být provedení dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií nízkých dávek záření. Ty by měly zahrnovat i pacienty s mírnějším stupněm onemocnění, aby se ukázalo, jaký je reálný efekt v různých stádiích.

Kdo ví, možná jsme právě kápli na významnou terapii zítřka. Ale stejně tak je zcela reálné, že pokud si na tuhle práci vzpomenete za 10 let, nebude po radioterapii Alzheimera ani vidu, ani slechu – protože navazující práce mnoho výsledků prostě nepřinesly. Držme palce, ať to tentokrát dopadne šťastněji, než s kanadskou pacientkou z roku 2016.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama