Evoluce člověka byla komplexní jev, říká Martin Hora

TLDR: Evoluční biolog Martin Hora z Přírodovědcké fakulty UK se dlouhodobě zabývá vývojem bipedalismu. Jak moc období, kdy jsme se

Čtěte více

Anatomie byla a je základ medicíny, říká Marek Joukal

Marek Joukal je přednostou Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zabývá se novými způsoby léčby bolesti. Anatomie byla v

Čtěte více

Růst HDP v diktaturách je do značné míry zmanipulovaný

TLDR: Nová práce naznačuje, že diktatury nejsou oproti demokraciím v takové ekonomické výhodě, jakou naznačovaly jejich oficiální zdroje. Příčinou může být

Čtěte více

Pečujme o citlivost lidského ucha, říká Michal Rataj

Michal Rataj je hudební skladatel. Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a skladbu na Hudební a taneční fakultě

Čtěte více

Peníze nejsou lidský vynález, znají je i jiná zvířata

TLDR: Studie na opičkách ukazuje, že nějaký druh ekonomického chování je přirozený. Jde jenom o potvrzení již dříve známých náznaků

Čtěte více
Reklama