Co se stane, když z ropné plošiny zahodíte jablko?

TLDR: Ropné plošiny na moři mohou být nečekaným hájemstvím oceánského života. To ovšem neznamená, že nemohou být pro stejné tvory

Čtěte více

Světové ekosystémy jsou si stále podobnější – Vědátoreferát

TLDR: Podle vědců z německé Konstanze klesá globální diverzita rostlin. Rostlinná společenstva na celém světě si jsou stále podobnější. Studie tu.

Čtěte více

Zemědělství zabíjí víc včel, než se čekalo – Vědátoreferát

TLDR: Zemědělci bohužel míchají tak silné koktejly z agrochemikálií, že se to nelíbí nejen škůdcům, ale i včelám. Starší, ale

Čtěte více

Objeven první mikroorganismus živící se primárně viry

TLDR: I viry mohou být zřejmě zdrojem živin pro velmi drobné bakterie. Demonstruje je nejnovější pokus na Halterii. Studie tuna. 

Čtěte více

Plovoucí soláry mohou pokrýt kolem třetiny spotřeby světa

TLDR: Od 25 % až skoro do 50 % může různá konfigurace plovoucí fotovoltaiky využívající sladkovodních rezervoárů pokrýt světový hlad

Čtěte více

Arktida se otepluje 4x rychleji než zbytek světa

TLDR: Zpětnovazebné smyčky zvyšují tempo tání na severním pólu. Tempo tání se přitom zrychluje. Studie tuna. Bez čepiček Velkou část

Čtěte více

Supi poletovali v Austrálii ještě před 50 tisíci lety

TLDR: Kost běháku (zadní končetiny), objevená před 120 lety po zevrubném bádání konečně prozradila odpověď na otázku, jestli se i

Čtěte více

Velký bariérový útes zasáhla další epizoda bělení

TLDR: Největší bezobratlými živočichy vytvořený útvar na planetě opět utrpěl masivní ránu v podobě tzv. bělení. Je to už šestý

Čtěte více

Ničivé australské požáry nepřímo zavinilo evropské osídlení

TLDR: V Austrálii existovalo před příchodem Evropanů daleko více stromů, které spolu s aktivitami domorodců redukovaly riziko velkých požárů. To ale změna

Čtěte více

Lidé se záněty střev v sobě mají také více mikroplastů

TLDR: Není sice zatím jasné, nejde-li o následek, nikoliv příčinu – ale výraznější množství mikroplastů si rozhodně žádá detailnější zkoumání.

Čtěte více
Reklama