Ne, koronavirus nemusí mít umělý původ

TLDR: Virus EXISTUJE a je s největší pravděpodobností přírodního původu. Spekulace o umělém původu – tedy o vytvoření člověkem – jsou postaveny na stažené studii a nemají žádný vědátorský základ.

Slovo úvodem

Je tomu více než rok, co se nám tu objevil nový virus. Tento virus se stal tématem každodenního života většiny z nás. Jak tomu tak bývá u takto „žhavých“ témat, i kolem tohoto se objevuje obrovské množství dezinformací a mýtů. 

V následujících týdnech si proto rozebereme všechny mýty a nepravdy o novém koronaviru hezky popořadě. Dnes se podíváme na to, co vlastně víme o původu tohoto nového viru a jaké o jeho původu kolují fámy, dezinformace a kdo je nejvíce šíří. 

Zdroj: Warner Bros

Jak je to s tou mrchou fskutečnosti? 

Dle všech vědeckých důkazů lze s jistotou tvrdit, že vir je s velkou pravděpodobností přírodního původu. Na tom se shodují jak vědecké práce publikované na toto téma tak drtivá většina odborníků. 

První studie, která přinesla řadu pádných důkazů o pravděpodobnosti přírodního původu, přišla už v březnu loňského roku a další na sebe nenechaly dlouho čekat. Jako příklad mohu uvést publikace v prestižních žurnálech jako je Lancet, Nature či MPDI

Ze všech dostupných dat lze tedy soudit, že virus SARS-CoV-2 vznikl PŘIROZENOU cestou a pravděpodobně ani omylem neunikl z čínské laboratoře.  

Jak to není?

Zdroj: resetheus.org

Neexistující virus

Již z kraje loňského roku se objevil jistý Andrew Kaufman, konspirační teoretik, který ve svém videu na youtube přišel s domněnkou, že virus ve skutečnosti neexistuje.

Dokládal to dvěma argumenty:

  1. Pokud se onemocnění jmenuje covid-19, muselo jich tu být už 18 „předtím“. 
  2. Při izolaci tohoto viru nebyly splněny KOCHOVY POSTULÁTY.

Toto video a tvrzení pana Kaufmana vyvracel a vysvětloval na svém kanálu např. Conspiracy Catz.

Různé verze těchto výroků se vyskytují dodnes. V Česku jsou předními zastánci hypotézy o neexistujícím viru zejména portál Resetheus vedený Lenkou Tarabovou, známou aktivistkou proti vládním opatřením, a stránka Otevři svou mysl. Jejich články na toto téma jsem rozebíral zde a zde.

Z tohoto tvrzení se posléze odvíjí i další dezinformace. Například tvrdí, že PCR testy jsou nespolehlivé a k ničemu. Když totiž není izolovaný virus, není s čím při testu porovnávat. Logické, že? NIKOLIV!

Virus je totiž nejen izolovaný, ale také KOMPLETNĚ geneticky zmapovaný, jak můžeme například vidět zde a zde.

Čím tedy proti vědeckým pracím argumentují dezinformátoři? Očekáváte jako protiargument vědecký výzkum a důkazy podložené argumenty? Tak to jste na omylu. Jediné, čím argumentují, je blog Stefana Lanky a jejich další argumentace se zakládá na nepochopení vědeckého pojmu „izolace”. 

Kdo je Stefan Lanka a proč má tato argumentace naprosto NULOVOU vědeckou váhu, se můžete dočíst zde.

Ohledně nepochopení pojmu „izolace“ pak stačí říct, že například dle autora článku na portálu Resetheus, Davida Šubíka (popírače existence viru HIV), moderní metody izolace viru nesplňují přesnou definici významu slova v latině. Přijde vám to jako validní argument? Určitě to ale nemůže být jediný argument, který tito lidé mají, že? 

Inu, JE. 

Autoři podobných článků v podstatě pouze útočí na moderní metody izolace virů, za kterými stojí nemalá řada výzkumů a rigorózních studií.

Důležité odkazy: 

Proč jsou kochovy postuláty zastaralé a irelevantní?

To se dozvíte zde a zde

Jak se dnes izolují viry? 

Dozvíte se zde a zde. Vědu, která za touto metodou stojí naleznete ZDE

Zdroj: aarp.net

Umělý virus 

Když překleneme stádium, kdy popíráme existenci samotného viru, zjistíme, že zdaleka není vyhráno. Další velmi častá hypotéza kolující po internetu totiž je, že virus sice existuje, ale že byl vytvořený UMĚLE. 

Tuto hypotézu pak někteří předkládají jako holý fakt. Za všechny mohu uvést například poslance Lubomíra Volného, který hovoří o uměle vytvořené biologické zbrani. 

Toto tvrzení přesně demonstruje proud, ze kterého se tato dezinformace nejvíce šíří. V České republice tuto hypotézu totiž nejvíce zpopularizovala Soňa Peková, jejíž rozhovory jsem rozebíral zde a zde a jejím výrokům se budu věnovat i v následujících článcích. 

V čem je problém? 

Jak paní Peková tak Luc Montagnier neopírají svou hypotézu o svá data či svůj vlastní výzkum. K této hypotéze rovněž ani jeden z nich žádné podklady nedodal. Oba dva čerpali ze stejné studie, kterou ale autor stáhl poté, co nedokázal obhájit nesrovnalosti, které se objevily během procesu peer-review.  

A to je vše, dámy a pánové. 

Žádná jiná vědecká studie nepotvrzuje tuto hypotézu o umělém původu. Není tedy možné takové tvrzení předkládat jako FAKT. 

Odkazy, kde zvídavý čtenář najde více: 

Rozhovor Patrika Kořenáře s prof. J. Flégrem a prof. Z. Helem (ne)jen o původu nového koronaviru. 

Další zajímavé vědecké publikace naleznete zde, zde a zde.

Zdroj: chinadaily.com

Slovo závěrem: 

Virus SARS-CoV-2 JE skutečný, dle všech důkazů je nejpravděpodobnější, že je čistě BIO – přírodního původu a opravdu NEBYL uměle vytvořen. To však neznamená, že hrozba biologických útoků v budoucnosti není reálná. Před takovou hrozbou dlouhodobě varují odborníci z celého světa, včetně lidí jako je nenáviděný Bill Gates, ale o tom až jindy. 

Budu se na vás těšit u dalšího dílu.

[Antonín Šlajch a kolektiv projektu Iluminátor, LL]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama