Jsou na viry patenty? Poznejte, co na to říká věda

TLDR: Jedním z velmi častých argumentů pro umělý původ starého koronaviru SARSu jedničky (a tedy i té dnešní dvojky) jsou patenty izolátů. V dnešní době si totiž přece totiž nemůžete jen tak patentovat dílo matky přírody. Jenže věci jsou složitější, než se na první pohled může zdát…

Patenty na viry, patenty na rozum

Jak se rozviřuje diskuse o původu viru, stále více a více lidí přichází s novými domnělými důkazy o jeho umělém původu.

Podotýkám, že nevylučuji (ale ani nepotvrzuji) platnost hypotézy o umělém původu a beru ji velice vážně po celou dobu od vypuknutí pandemie. Zároveň považuji za důležité zdůraznit rozdíl mezi uměle vytvořeným virem a únikem přírodního izolátu z laboratoře. 

Problém nastává ve chvíli, kdy pro potvrzení hypotézy uměle vytvořeného viru někdo předkládá falešné důkazy, které mají řadu nedostatků.

Pojďme se nyní podívat na to, jaké důkazy Dr. David Martin předkládá v populárním konspiračním videu:

Zdroj: Youtube.com, vlastní

Stěžejní bod obhajoby pana Martina, na kterém staví veškeré své další hypotézy, je jeho tvrzení, že „patentovat přírodní izoláty není možné, a proto musejí být patentované viry SARS-CoV-1 (původce nemoci SARS, která propukla v Číně v roce 2002) a další zmiňované viry laboratorního původu„. 

Jinou věcnou argumentaci pro jeho hypotézu jsem v žádném jeho videu či publikaci (a že jich není málo) nezahlédl. S tímto tvrzením je ovšem hned několik problémů.

Patent z roku 2003

Pan Martin obhajuje své tvrzení tím, že zákon zakazuje patentovat přírodní izoláty virů, ergo patentovaný SARS-CoV-1 je prokazatelně upravený. Pan Martin odkazuje na patent z roku 2003, který byl schválen v roce 2007.

Dále údajně cituje z federálního zákona z roku 2003, který má zakazovat patentování přírodních izolátů. Z toho má plynout, že patentovaný SARS-CoV-1 je prokazatelně upravený.

Problémem ale je, že se nejedná o citaci z patentového zákona z roku 2003, nýbrž o rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2013.

Zde můžete porovnat, že uvedené citace tak, jak je předkládá pan Martin, přesně sedí do zaslaného rozhodnutí Nejvyššího soudu (vizte např. stranu 2. )

„A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated. “

Nejvyšší soud Spojených států amerických, 15. 5. 2013

Jinými slovy, v roce 2003 jaksi nebylo možné nepatentovat přírodní izolát, protože o invalidnosti patentování přírodních izolátů rozhodl soud až o 10 let později.

Na základě tohoto lze určit, že toto tvrzení je nepravdivé. Tím se tedy hroutí Martinův předpoklad, že by toto rozhodnutí bylo v době uznání patentu platné.

Koronavirus pod elektronovým mikroskopem, Stroj: NIAID
Koronavirus pod elektronovým mikroskopem, zdroj: NIAID

Proč vůbec CDC virus patentovalo?

CDC v r. 2003 rovněž uvedlo, že patenty přihlašuje z antimonopolních důvodů tj. právě k zabránění přisvojení si virů nebo bakterií soukromými společnostmi. Tyto patenty CDC jsou pak k dispozici komukoli. O těchto okolnostech argumentace CDC pan Martin mlčí a nic dalšího na podporu svých tvrzení nepředkládá.

Ve výsledku tedy vidíme, že v době, kdy CDC patentovalo SARS-CoV-1, bylo patentování přírodního izolátu zcela legální. Martinem nastavovaná hypotéza, že každý takto patentovaný izolát musí být buďto umělý, nebo nezákonně patentovaný, není ve skutečnosti vůbec ničím podložena.

Dalo by se rovněž z logiky věci namítnout, že pokud potají uměle chystám globální pandemii, nebudu se asi obtěžovat veřejným patentováním pandemického viru 17 let před propuknutím pandemie. Ale to je nyní vedlejší – a nutno zmínit, že to není logický argument proti hypotéze úniku viru, jenom proti umělému vypuštění. Nutno také dodat, že v roce 2003 a 2004 probíhala epidemie původního viru SARS. To, že byl koronavirus v zájmu vědy, tedy není překvapivé.

Za zmínku na závěr stojí ještě tento patent, který pan Martin také cituje. 

Tento patent prokazuje, že lidstvo umělo modifikovat koronaviry před rokem 2003. Za sebe bych podotkl to samé, co jsem zmínil v případě paní Pekové. 

To, že něco umíme, ještě neznamená, že to někdo provádí, natož za účelem vytvoření epidemií/pandemií. Umíme například už 70 let používat jaderné zbraně, ale přesto se jaderné zbraně nepoužívají. Naše technické možnosit jsou v mnoha ohledech pokročilejší než praktické (legální, etické) stránky té či oné technologie.

Ano, je dobré o možnostech vědět a je správné na ně dávat pozor, ale samo o sobě to není důkazem o ničem krom existence takových možností. 

Shrnuto a podtrženo, neexistují žádné objektivní důkazy k tomu, že pandemický SARS-CoV-2 byl před nynější pandemií, natož v roce 2003.

Zdroj: Facebook stránky Iluminátor

[Antonín Šlajch & Renata Hánová – Iluminátor, LL]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama