Jak lasery zmapovaly „magické symboly“ – Vědátoreferát

TLDR: Díky technologii LIDAR vědci před pár lety vytvořili 3D model jeskyně v Anglii, do jejíchž stěn je vyryta řada magických znaků. Jedná se tak o zatím největší koncentraci takových symbolů na jednom místě v celé Británii. Oznámení tuna.

Archeologie z gauče

Z filmů o Indiana Jonesovi nebo her o Laře Croft víme, že archeologie je hodně špinavá a nebezpečná práce. Krom toho, že vás neustále nahání týpci s kvérama, můžete v exotických regionech narazit na poměrně nebezpečné živočichy nebo rozpadající se ruiny. Nemusí se ale nutně jednat o příliš vzdálenou exotiku – něco podobného hlásila v roce 2021 Anglie.

Zdejší jeskyně ve vápencové rokli Creswell Crags mají stěny poseté neznámými symboly, na první pohled se zdá až magickými. Jenže archeologové, ač je to banda často extrovertní, prostě pracují v podmínkách tmavé stísněné jeskyně poněkud hůře než u čaje v knihovně! A k tomu připočtěte komplikace lockdownů, kvůli kterým se mnozí dostanou ven jen při venčení svého plyšového psa Rexe…

O to lepší by bylo, kdyby se sešla parta vědců, kteří by pomocí moderních technologií vytvořili nejlépe detailní 3D model vnitřního prostoru jeskyně – zpřístupnili ho nejen pro své kámoše z branže, ale také pro veřejnost. A také se tak skutečně, nebo alespoň obdobně, stalo!

Samozřejmě, že důvody, které vedly vědátorky z Sheffield Halan University v South Yorkshire k takovému počinu, s vaší klaustrofobií nebo covidem nesouvisely. Namísto toho ukazují snahu zachovat alespoň v digitální verzi bohatou sbírku ochranných symbolů. Ta byla podle oficiálního vyjádření z roku 2021 organizace spravující Creswell Crags výjimečná pro celou Británii.

Jenže onen záznam jako bonus umožňuje komfortní studium jeskyně imimo jeskyni. Ale k tomu si musíme popsat trochu technologií…

Nejde do toho kopnou? Pomůže LIDAR!

LIDAR, tedy Light Detection and Ranging, využívá laserového paprsku a měření vzdálenosti jeho odrazu od povrchu k vytvoření digitální mapy onoho povrchu. Pro dlouhodobé čtenáře Vědátora je toto slovo, pokud ne důvěrně známé, pak aspoň povědomé. Tato metoda se hojně využívá při letecké archeologii a můžete ji znát již z článku o mapování mayských ruin nebo o odhalení khmerského města. V tomto případě byla použita ke zmapování prostoru a samotných vyrytých znaků na jeho zdech v creswellské jeskyni.

Informace, které vědci z LIDARu získali, pak zpracovali pomocí fotogrammetrie. Tato metoda dokáže tyto informace (mj. také z fotografií fyzických objektů a pomocí různých měření) využít k vytvoření 3D modelu. Ten si můžete prohlédnout ve zmiňovaném článku nebo přímo v odkazu na video na portálu vimeo.com.

Nyní ale k tomu hlavnímu, kvůli čemu se tento proces vůbec musel podniknout. Magické symboly – ochranné znaky – středověké graffiti? Co je vlastně vyryto do zdí creswellské jeskyně?

Ukázka grafity. Zdroj: Sheffield Hallam University
Ukázka grafity. Zdroj: Sheffield Hallam University

Vandalství proti magii?

Samotná vápencová jeskyně vznikla před stovkami tisíc let díky vodou způsobené erozi. Nejstarší nálezy se zde datují až do doby ledové a jde o pazourky, kosti zvířat a také o velmi vzácnou a 12 000 let starou řezbu do kosti znázorňující siluetu koně – a co víc, obarvenou okrem.

Některé z rytin na stěnách však vznikaly i v poměrně „nedávné“ minulosti. A vědci se domnívali, že jde o magické znaky. Než ale popustíte uzdu fantazii, stále ještě zjitřené nedávnými Dušičkami, musím vás upozornit, že v creswellské jeskyni se pravděpodobně nepořádaly slety čarodějnic, vyvolávání démonů, ani rituální obětování.

Je potřeba říct, že v Anglii obecně nejde o nic ojedinělého – dnes se běžně pro tento jev používá označení historické graffiti (více o nich v záznamu přednášky Crystal Hollisové). Různé symboly vyřezávali a vyrývali obchodníci i umělci jako svou „trademark“, některé odkazují na příběhy či pověsti, které chtěl někdo z dlouhé chvíle zaznamenat.

Znaky, kterými jsou však pokryty stěny jeskyně v Creswell Crags, měly nejspíš čistě ochranný charakter, odborně se jim říká apotropaické znaky. Ty slouží k tomu, aby zahnaly zlé mocnosti a duchy pryč. V creswellské jeskyni se jich nachází hned několik druhů. Kromě typických čtverců, bludišť a jiných znaků, které v sobě měly zlého démona uvěznit, se zde nachází také písmena odkazující se na Pannu Marii– VV (Virgin of Virgins) a PM, tedy Pace Maria.

Tyto znaky na stěnách vytvořili pravděpodobně místní lidé v průběhu 16. až 19. století a je jich opravdu velké množství. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, vypovídají mnohé o tom, jak tehdejší anglická společnost vnímala a uvažovala.

Intro to Lidar for Archaeology. If you read this blog often, then you… | by  Kristina Georgieva | The Startup | Oct, 2020 | Medium
Lidar je běžně zkloňován v mapování terénu. Možná ale pomůže i pod terénem. Zdroj: NatGeo

+10 ochrana proti černé magii

Důkazů o tom, že se anglická společnost opravdu velmi bála démonů, zlých sil a zaříkadel a ostatně také čarodějnic, je tedy řada. Kuriózní také je, že nacházíme i předměty dokazující používání oné černé magie – i když o kýženém výsledku bohužel můžeme jaksi ze světa racionality pouze spekulovat…

Nicméně strach ze zlých sil a démonů byl silnější než touha stát se mocným černokněžníkem, a tak se lidé uchylovali k vyrábění různých ochranných předmětů, talismanů a pastí. Vyrývání apotropaických symbolů se nejspíše ukázalo jako svého druhu účinné – jejich majitele „překvapivě“ nikdo úspěšně neproklel!

Dané znaky totiž nalézáme v rámech dveří, oken, krbů – prostě u všech míst, kterými by se mohlo zlo vloudit do vašeho nuzného příbytku, ale nejen tam. Také ve zdivu chrámů a kostelů, jak dokazuje nejnovější objev apotropaického znaku v Anglii (odkaz zde). A čím víc pastí a symbolů, tím lépe pro vás. Nikdy totiž nevíte, kdy zlá čarodějnice od vedle, kterou jste po ranní mši zapomněli pozdravit, sešle na vaši domácnost neštěstí a pohromu.

Těch pohrom, které vás mohly takto potkat, byla spousta – od neúrody, požárů, náhlých úmrtí členů domácnosti, ale i dobytka, po epidemie smrtelných nemocí. Když žijete v době před vynálezem léků, internetu nebo poměrně přesných meteorologických předpovědí, je opravdu velmi jednoduché považovat za strůjce všech těchto událostí čarodějnice, černou magii a démony.

A aby boj proti zlu nebyl jednoduchý, existují na zemi místa jako jeskyně v Creswell Crags plná temných zákoutí, ozvěn a hrůzu nahánějících děr, v nichž se výše zmíněná škodlivá svoloč, moderním termínem řečeno, spawnuje!

Lidar v dalším kontextu!

Grafity s významem

Sinatrovskou klasiku Bewitched byste si tedy s člověkem žijícím v pověrčivé společnosti středověku a raného novověku nejspíš nepustili, nicméně mu můžete být vděční (alespoň pokud žijete nebo se momentálně nacházíte/budete nacházet na území Anglie).

I přes evidentní nebezpečí se vydal k samotnému zřídlu zla a opatřil jej nesčetnými ochrannými znaky, aby v nich uvěznil nebo díky nim zahnal démony a zlé síly. Co na tom, že to nejspíše bylo užitečné asi jako bojovat proti mimozemské invazi hraním XCOMu – on tomu ve své době zřejmě věřil mnohem víc, než si zpětně připouštím, a přesto s oněmi chmurami hrdinsky bojoval!

[Sára Barcuchová, LL]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama