Ne, Webbův teleskop nevyvrátil teorii velkého třesku

TLDR: Teorie velkého třesku se dosud opírá o pevná fakta navzdory pseudovědeckým pokusům překroutit objevy, které JWST učinil.

Délka čtení: 5 minut

Původní autor: Keith Cooper

Do českého jazyka přeložil: Gopeith

Hoax pro tento den

Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) nevyvrátil teorii velkého třesku, navzdory článku o jisté pseudovědecké hypotéze, která se stala virální v srpnu, a která překroutila výrok jedné astrofyzičky aby tak vytvořila falešný příběh o tom, že tzv. velký třesk nikdy nenastal.

Přestože Vesmírný teleskop Jamese Webba poskytuje vědecké výsledky pouze několik měsíců, podařilo se mu již několik proslulých objevů včetně odhalení něčeho, co by mohly být jedny z nejranějších galaxií, které jsme kdy pozorovali, které existovaly 200 milionů let po velkém třesku. Ačkoli se objevily potíže s kalibrací, což může znamenat, že některé z těchto galaxií nejsou až tak vzdálené, jak se prvně myslelo, JWST téměř jistě pokořil dosavadní rekord při pozorování ostatních galaxií.

“JWST je navržen, aby našel ty nejranější galaxie ve vesmíru,” řekla Space.com Allison Kirkpatricková, astrofyzička z University of Kansas. „Jeden z objevů, které teleskop učinil, je, že některé pozorované galaxie jsou možná mnohem větší, než jsme si mysleli, že mohou být, a další překvapivá věc je složitá struktura, přičemž jsme si zatím mysleli, že galaxie nemají takovou strukturu při takovém mládí vesmíru.“

Viz: Historie vesmíru: Velký třesk popsaný v deseti jednoduchých krocích

Kosmologický standardní model popisuje, jak byly první galaxie zformovány hierarchickým procesem shlukování menších oblaků plynu a hvězdokup do větších zárodečných galaxií. Tyto ranné galaxie pozorované JWST se však zdají být o něco rozvinutější, než jak se čekalo, a jsou fascinující hádankou, která ukazuje trhlinu v současném modelu růstu galaxií.

Nature zveřejnil článek o objevu z 27. července, ve kterém Kirkpatricková tvrdí: „Teď jsem ve tři v noci vzhůru a přemýšlím zda všechno, co jsem dosud dělala, není špatně.“ A právě tento výrok byl později překroucen.

„To byla dobrá formulace!“ řekla Kirkpatricková. „Snažím se mít skutečně otevřenou mysl a myslela jsem to vážně — že vše, co jsem se naučila o prvních galaxiích a co bylo zjištěno předchozími teleskopickými pozorováními nebyl úplný obraz a nyní máme více dat a můžeme opravit naše teorie.“

Dezinformace útočí 

Kirkpatricková se vrátila ke svému výzkumu a na onen výrok zapomněla. Tedy až do poloviny srpna, kdy jí přítel poslal text o tom, že existuje článek — původně publikovaný organizací nazvanou Art of Ideas, ale nyní převzatý weby hlavních zpravodajství  — nesprávně tvrdící, že pozorování vzdálených galaxií pomocí JWST vyvrátilo teorii velkého třesku.

Aby bylo ještě hůř, článek vzal Kirkpatrickové výrok pro Nature a vytrhl ho z kontextu, aby vzbudil falešný dojem, že astrofyzikové zpanikařili nad prokázáním neplatnosti teorie velkého třesku.

Autor článku byl Eric Lerner, nezávislý badatel a opakovaný popírač velkého třesku od pozdních osmdesátých let a zároveň propagátor jeho vlastní pseudovědecké alternativní teorie.

„Viděla jsem to a pomyslela si, že je to sice hrozné, ale je to nesmysl a nikdo to nebude číst,'“ řekla Kirkpatricková. „Ale teď už vím, že to četli všichni!“

Poté to začalo být pro Kirkpatrickovou opravdu náročné. Ačkoli její přátelé a kolegové dobře věděli, že byl její výrok překroucen, její známí ze širšího okolí se začali dotazovat, jestli to skutečně řekla, a na přetřes dokonce přišla i její příčetnost. Nato přišly e-maily, tucty jich zaplnily její schránku, od všelijakých lidí, kteří četli článek a uvěřili mu. Dokonce ji lidé přímo telefonovali.

“Nikoho jsem sama neoslovovala ani jsem se nechtěla do něčeho plést,” uvedla. “Pobouřilo mě to, protože hodně lidí má zájem o vědu, ale nemají erudici rozlišit mezi fakty a fikcí a čtou takové věci jako danou pravdu.”

V čem spočívá popírání vědy

Filosof vědy na Bostonské univerzitě Lee McIntyre a autor knihy Jak mluvit s popíračem vědy (MIT Press, 2021) nebyl tímto vůbec překvapen.

McIntyrea fascinuje hledání rozdílu mezi lidmi, kteří úmyslně rozšiřují antivědecké myšlení, a lidmi, kteří do toho byli vtáhnuti, protože těm věcem jen nerozumí. Při výzkumu pro jeho knihu McIntyre strávil několik dní na plochozemské konferenci rozhovory s věřícími a odešel s lepšími poznatky metod užívaných popírači vědy, které nejsou závislé na konkrétním vědeckém oboru.

“První krok v popírání vědy je vybírání jen toho, co se vám hodí, uvedl McIntyre pro Space.com. “Druhý krok spočívá v konspiračních teoriích. Třetí krok je, že pro svůj úspěch používají logické klamy. Čtvrtý krok je zapojení falešných odborníků a znevažování těch skutečných. A poslední pátý krok je požadavek totální a naprosté spolehlivosti vědy.”

McIntyre řekl, že taktika, kterou používá Lerner ve svém článku je typická pro popírače vědy. Např. Lerner používá logický klam když tvrdí, že v teorii velkého třesku vzdálenější galaxie vypadají větší, protože v rozpínajícím se vesmíru bylo jejich světlo vyzářeno když k nám byly blíž. Tento předpoklad nedává žádný smysl — tyto galaxie byly velmi vzdálené, když bylo jejich světlo vyzářeno, a jsou dosud vzdálené, takže by se neměly jevit jakkoli větší s rostoucí vzdáleností. 

Také si vybírá jen jistá data, např. zcela ignoruje ostatní důkazy velkého třesku, jako je vesmírné mikrovlnné pozadí, což je pozůstatek po velkém třesku. Skutečná data ukazující nečekané vlastnosti ranných galaxií zcela nafoukl, aby ukázal, že to není jen velký problém modelu formování těchto galaxií, ale celé kosmologie. Znevažuje skutečné vědce obrácením jím pokřivených výroků proti nim a tvrdí, že existuje jakési spiknutí “vládou placených výborů” k potlačení jakýchkoli idejí troufajících si pochybovat o velkém třesku.

Popírání vědy je rostoucí problém. I když popírání vědy je tu stejně dlouho jako věda sama, v poslední době se plošně rozrostlo, pravděpodobně pomocí sociálních sítí a médií. A ačkoli se společnost nerozpadne, pokud se někdo rozhodne nevěřit v teorii velkého třesku, jsou tu jiné ne tak neškodné případy: např. nedůvěra v očkování, můžeme vidět miliony lidí po celém světě zbytečně umírat na COVID-19 zatímco popírání klimatické změny brání vytvoření legislativy pro boj s rostoucí globální teplotou.

“Popírání vědy se stalo mnohem závažnější, protože nyní představuje ohrožení našeho zdraví a prosperity,” řekl McIntyre. “Popírání vědy stojí životy lidí.”

Kirkpatricková souhlasí s McIntyreovými vývody. “V tomto případě je dost neškodné, pokud si někdo myslí, že se velký třesk nestal, ale vidíme kolem velmi důležité věci, jako např. očkování proti covidu a klimatickou změnu,” řekla. “Pokud vpustíme takové konspirační teorie do astronomie a pokud jim lidé uvěří, neudělá to z nich lidi ochotné věřit dalším konspiračním teoriím?”

Oběti lží

McIntyre připouští, že je těžké vysvětlovat něco popírači, protože jejich instinkt jim velí nedůvěřovat tomu, co říkají odborníci a různí oficiální představitelé. Pro vědce je lákavé jim jednoduše neodpovídat a doufat, že sami odejdou, ale McIntyre prohlašuje, že je to chyba: oni neodejdou.

“Ignorovat to je jedna z nejhorších věci, co můžeme udělat, protože pokud se do toho nevložíme a nebudeme vyvracet, oni získají další nové důvěřivce a vymkne se nám to z rukou,” řekl McIntyre. Jenomže pokud chcete přesvědčit popírače vědy, musíte si získat jejich důvěru, což je opravdu těžké.

“Jediní lidé, o kterých vím, že na něco změnili svůj názor, to udělali, protože někdo, komu důvěřují, si udělal čas a s nejvyšší možnou mírou lásky a soucitu je přiměl pochopit svůj omyl,” řekl McIntyre. “To vyžaduje uznání, že většina popíračů vedy jsou oběti. Teď nemluvím o lidech jako Eric Lerners, mluvím o lidech, kteří jim uvěřili.”

Astronomové mají před ostatními vědci jistý náskok, protože část jejich práce je vystupování na veřejnosti a úžasné obrázky jako ty pořízené JWST představují senzaci. Astronomové jsou schopni zapojovat se do veřejných debat a postavit lidi tváří v tvář vědě způsobem, který je těžký pro výzkumníky v ostatních oblastech vědy.

“Zatímco existuje jasné podrývání důvěry ve vědu obecně, my astronomové bereme komunikaci s veřejností vážně a důsledek toho myslím je, že astronomové jsou zatím ti důvěryhodnější vědci,” řekla Kirkpatricková.

Velký třesk se skutečně stal

Mezitím astronomové pokračovali ve výzkumu raného vesmíru pomocí fantastických dat, které dodává JWST.

Ironií je, že pozorování JWST ve skutečnosti podporují model s velkým třeskem, protože se ukazuje, že první galaxie byly menší a rostli až časem přesně tak, jak kosmologie velkého třesku předpověděla. Překvapivé zjištění, že galaxie v raném vesmíru jsou hojnější, větší a strukturovanější, než se čekalo, neznamená, že teorie velkého třesku je špatně. Znamená to, že kosmologie vycházející z důsledků teorie velkého třesku, potřebuje poněkud vypilovat.

A právě to je na vědě zábavné. Navzdory argumentům od Lernera a jiných popíračů vědy, věda nikdy není hotová, je tu vždy něco nového, čemu se lze naučit a čím opravit své teorie. A není tu žádné temné spiknutí snažící se vyštípat lidi s nezávislým myšlením. Víc než kde jinde jsou v samotném základu vědy pozorování a důkazy, jichž je v teorii velkého třesku víc než jen pár

Tím se ovšem nechce říct, že by lidé neměli pochybovat, ale racionální pochyby mají místo jen v otevřených myslích, které jsou zbaveny předsudečných ideologií, a ve kterých důkazy vytvářejí důvěru spíš než víra důkazy. A to je přesně způsob, jakým byla teorie velkého třesku před téměř stoletím vytvořena: neignorováním a držením se (tehdy překvapivého) důkazu, že se vesmír rozpíná, promýšlením logických důsledků tohoto faktu a poté testování předpovědí jako např. existence reliktního záření.

Takže, pokud budete příště číst něco jako velký třesk se nestal, nebo že  Země je plochá, nebo že klimatická změna není skutečná, neberte to automaticky jako pravdu. Slušně požádejte o důkazy a zjistěte, jestli splňují tak vysoké standardy, jaké po svých důkazech požadují sami vědci.

[Keith Cooper – přeložil a doplnil Gopeith, AŠ]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

1 komentář: „Ne, Webbův teleskop nevyvrátil teorii velkého třesku

  • 07. října 2022 (13:23)
    Permalink

    Osobně se mi jeví spíše než výbuch těžkého a horkého „nicu“ rozpínání a smršťování Vesmíru, ne nepodobné dýchání. Vesmír se v čase smrskne do černé díry, jíž se protáhne a exploduje na opačné straně jako Vesmír nový a cyklus se po čase opakuje. Ztotožňuji se s poznatky v knize Icchaka Bentova: Tajemství a síla kyvadla, která o tom hovoří podrobněji.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama