Proč lidé vykonávají sex potají? Věda naznačuje odpověď

TLDR: Většině živočichů nedělá „sex na veřejnosti“ problém, lidem však překvapivě často ano. Podle nové studie by se lidský sex mohl vyvinout jako způsob stmelení dávných lidských tlup – sex mimo oči kolektivu totiž snižuje „žárlení“. Studie tu.

Sex spojuje

Předpokládám, že titulek upoutal vaši pozornost. A ještě aby ne. Sex je pro lidi tématem, které nás na jednu stranu nepřestává fascinovat, ale zároveň je stále trochu tabu. Milostný akt je typicky pořád něco soukromého – a nová studie se nyní rozhodla přijít na to, proč se vlastně lidé sexu věnují… potají? Zní to možná divně, ale v přírodě jsme rozhodně spíše výjimkou.

Psi, ptáci, mouchy, šimpanzi – soulož před zraky přihlížejících není pro jiné živočišné druhy nic moc výjimečného. Jasně, dalo by se argumentovat, že jiným tvorům do hlavy (metaforicky) nevidíme. Přesto je i v rámci našeho druhu až nečekaně rozšířené se sexu věnovat v soukromí.

Exhibicionisté mezi vámi teď možná chichotavě oponují – ale i pro ně jaksi tane vzrušení z rizika, že je někdo uvidí, čili argument spíše podporují.

Otázkou sexu a soukromí u lidí se zabýval antropolog Yitzchak Ben Mocha z Planckova Institutu pro evoluční antropologii, který ve své rozsáhlé studii zkoumal, jak k sexu přistupují různá etnika a kmeny z celého světa. Použil k tomu více než 4500 etnografických záznamů o 249 různých kulturách a etnicích.

A právě tady se ukázalo, že ačkoliv mnozí lidé mluví jinými jazyky, mají diametrálně odlišné filozofie či víry, a jejich kultury si také nemusejí být podobné – v soukromí raději souložíme všichni! Sex zkrátka… spojuje.

Zdroj: Public Domain/Tainster/vlastní

Sex je náš

Prvotní studium odhalilo, že drtivá většina etnik skutečně preferovala pohlavní styk v soukromí, kdy se „aktéři“ aktivně snažili o to, aby je při aktu neviděli další členové komunity. Dají se najít výjimky, ty ale spíše vyplývají z praktických úskalí.

U některých kultur tak například nebylo úplné soukromí možné prakticky zajistit. To je příklad třeba u amazonských indiánů, kde rozvětvené rodiny žijí ve společných domech a spí pohromadě. I u těchto etnik ale byla pozorována snaha o soukromí, například tak že aktéři počkají, až ostatní členové domácnosti usnou.

Pouze u dvaceti ze zkoumaných stovek etnik byl pohlavní styk veřejný, avšak také zde většinou jen za určitých specifických podmínek. Například pokud se jednalo o rituální styk, anebo součást nějakého rituálu přechodu do dospělosti. Mimo tyto situace na to partneři také raději skákali bez diváků.

Než si řekneme, co to znamená, je také třeba uvést, že Mocha se ve své studii zaměřil pouze na „legitimní“ sex. Nemanželské aféry a jiné „tabu“ aktivity, při kterých se jejich provozovatelé skrývají, nebyly předmětem studie. Na druhou stranu, u utajovaných styků si lidi dělají obvykle ještě větší hlavu s tím, aby je někdo nenachytal inflagranti, takže v rámci zvyklostí kolem sexu můžeme tuto proměnou označit za vedlejší faktor.

Image
Práce také neřešila proměnu napříč časem – třeba jakože stále méně Američanů sex pravidelně praktikuje. Zdroj: General Society Survey/The Washington Post

Proč tak tajně?

Vypadá to každopádně, že se snaha o provozování pohlavního styku v soukromí je v lidské kultuře univerzální. Jaký to má ale evoluční význam? Mocha se pro pochopení tohoto jevu zaměřil i na říši zvířat. Jak jsme si řekli, skrývání se při sexu je dost neobvyklé chování. Ale zcela jediný stydlivý druh nejsme. Kromě člověka se takto chová také několik málo skupinově žijících druhů.

Jedním z nich je například Timálie šedá, středně velký zpěvný pták žijící v suchých oblastech středního východu. Tito ptáci žijí v malých hejnech, které většinou vede jeden alfa pár. Taková pár produkuje většinu potomků, ale o mláďata se stará celé hejno společně.

Vědci mají ohledně chování timálií hypotézu. Páry se páří skrytě, aby u ostatních párů, zejména těch níže postavených v hierarchii skupiny, nevyvolali touhu se také pářit. Zkrátka aby na ně nežárlili.

Timálie šedé – pouštní pěvci kteří to rádi „provozují“ v soukromí.
Zdroj: biolib.cz/Alex Auer

Co oči nevidí…

Zdá se, že takové chování zřejmě pomáhá udržovat stabilitu ve skupině. Mladí samci plní energie nemají podněty, které by je mohly vést k nutkání vyzvat alfa samce. Spolupráce mezi samci ve skupině pak probíhá klidněji.

Neříkáme teď, že s námi je to stejné. Nabízí se ale hypotéza, podle níž se u lidí možná skrývání pohlavního styku vyvinulo ze stejného nebo podobného důvodu. „Veřejný“ sex by mohl u některých jedinců vyvolávat žárlivost, což by mohlo vést ke konfliktům. Lidé jsou skupinoví tvorové a většinou se snažíme konfliktům zabránit, pro dobro naší skupiny.

Naši dávní předkové si tak snad zvykli provozovat onu bohulibou činnost v soukromí, aby tím nikoho nedráždili a tlupa mohla zůstat pohromadě.

Nejnovější antropologický výzkum tak zřejmě neodhalil žádná „pikantní“ tajemství o lidském soukromí. Mohl by nám ale pomoci lépe pochopit naší společnost, a odkrýt alespoň některá tabu, které jsou stále spjatá s výzkumem naší sexuality. Vždyť sex je součástí našeho života – a svým způsobem možná, podle nové hypotézy, i našeho života veřejného.

 [Svatopluk Skoupý, LL]

Lidské rozmnožování je téma, které bude relevantní i ve hvězdách.

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama