Porodnost a plodnost po Covid vakcínách? Co říkají data?

Info

Autor: Victoria Male

Přeložil: Antonín Šlajch

Doba čtení 10-15 minut

Originální text: https://drive.google.com/file/d/1_wHIYX-tGkGBPwuax7N8BxZPR4PTTCDm/view?fbclid=IwAR2QGCEnoB8XopK4O7pqX16o6kA6odCBeX86IP8PFcFJfvxRZoXDBvGl4pY

Slovo úvodem

V poslední době jste mohli znovu zaznamenat rozdmýchané obavy z negativního vlivu Covid vakcín na porodnost a plodnost. Aniž bych ukazoval prstem na konkrétní osoby (či instituce), které tomu pomáhají, pojďme se podívat na souhrn našich vědeckých poznatků k tomuto tématu z rukou Victorie Male, Senior Lecturer in Reproductive Immunology at Imperial College London.

„Slyšel jsem, že Covid vakcíny mohou snižovat ženskou plodnost. Je to pravda?“

Ne. Ve skutečnosti existuje mnoho důkazů o tom, že vakcíny proti Covidu plodnost nesnižují. Do prvních klinických testů nebyly zařazeny těhotné účastnice a účastníci byli požádáni, aby se otěhotnění vyhnuli. I přesto ale řada žen náhodně otěhotněla.

Náhodná těhotenství se vyskytovala rovnoměrně v obou očkovaných i neočkovaných skupinách, což vypovídá o tom, že vakcíny nezabránily otěhotnění. Údaje o náhodných těhotenstvích najdete ZDE (pro Astra Zeneca), ZDE (pro Modernu), ZDE (pro Pfizer) a ZDE (pro Janssen).

*Berte na vědomí, že tyto potraty mohou zahrnovat i ukončená těhotenství nahlášená jako potraty, protože účastník žije v zemi, kde je přerušení těhotenství nezákonné. Pokud jsou údaje z těchto zemí vyloučeny, činí míra ztrát těhotenství 21 % u kontrolní skupiny a 14 % u vakcíny.

Po zavedení vakcín pro širokou veřejnost jsme o vlivu vakcín na plodnost nashromáždili další data. V kohortě 2 126 párů, které se snažily o početí v USA a Kanadě mezi prosincem 2020 a zářím 2021, vakcinační status u žen nijak míru početí neovlivnil. U umělého početí neměla vakcinace vliv ani na funkci vaječníků, ani kvalitu vajíček a ani na míru úspěšných početí. Předmětné studie můžete najít ZDE (Aharon), ZDE (Bentov), ZDE (Safrai), ZDE (Morris), ZDE (znovu Morris), ZDE (Orvieto), ZDE (Odeh-Natour), ZDE (Avraham), ZDE (Jacobs), ZDE (Albeitawi) a ZDE (Aizer, většinou pro mRNA vakcíny).

Můžete se podívat i na studie provedené s inaktivovanými vakcínami Sinovac a Sinopharm při umělém oplodnění ZDE (Cao), ZDE (Shi) a ZDE (Huang)

Čtyři studie zkoumaly AMH (anti-müllerian hormon test) na určení měření množství vajíček před a po vakcinaci a nenašly žádnou změnu. Studie najdete ZDE (Mohr-Sasson), ZDE (Soysal), ZDE (Horowitz) a ZDE (Yang).

Metaanalýza, která zpracovala všechny tyto výsledky nezjistila žádný vliv Covid vakcinace na ženskou plodnost.

„Slyšela jsem, že očkování proti Covidu může ovlivnit mou periodu. Je to pravda?“

Ano, ale změny jsou malé a cykly se rychle vracejí do normálu.

Pět studií (Edelman, Gibson, Alvergne, znovu Edelman, znovu Alvergne) zkoumalo účastnice ještě předtím než byly očkované. Byly požádané o zaznamenávání svých period. Studie zjistily, že vakcinace měla vliv na další periodu od očkování (došlo ke zpoždění o 0 – 3,9 dne, kde největší zpoždění bylo zaznamenáno u žen, které dostaly obě dávky vakcíny během jednoho cyklu), ale cykly se vrátily do normálnu během jednoho či dvou dalších cyklů. Další studie (Darney) zjistila, že 4 % žen měla následující periodu po vakcinaci závažnější než obvykle, ale během dalšího cyklu došlo k navrácení k normálnímu stavu. Toto zjištění bylo v souladu s další studií, tentokrát na Norské kohortě.

Studie na celé ženské populaci Švédska zjistila, že ženy po vakcinaci nevyhledávaly zvýšeně lékařskou péči kvůli změnám v jejich cyklech, čímž je naznačeno, že tyto změny nebyly nijak závažné. Je důležité zmínit, že bylo zjištěno mírné zvýšení jednotlivých případů, kdy ženy po menopauze zažívaly menstruační krvácení do 90 dnů od očkování.

„Slyšel jsem, že vakcíny proti Covidu mohou ovlivnit mužskou plodnost. Je to pravda?“

Ne. V kohortě 2 126 párů, které se snažily o početí v USA a Kanadě mezi prosincem 2020 a zářím 2021 můžeme vidět, že vakcinační status nijak šance na početí neovlivnil. Sedm studií, které zkoumaly počet a kvalitu spermií před a po očkování mRNA vakcínami proti Covidu, nenašlo žádné významné změny. Můžete si přečíst studie s lidmi, kteří podstupovali asistovanou reprodukci ZDE (Orvieto), ZDE (Safrai) a ZDE (Reschini). Dvě studie na dobrovolnících ZDE (Gonzalez) a ZDE (Lifshitz) a dvě na dárcích spermatu ZDE (Barda) a ZDE (Gat).

Přečíst si můžete i studie na inaktivovaných vakcínách (Sinovac a Sinopharm) z asistované reprodukce ZDE (Xia) a ZDE (Zhu).

Metaanalýzu, která zpracovává tyto výsledky, můžete najít ZDE. Nenašla žádnou souvislost mezi očkováním proti Covidu a narušením mužské plodnosti.

Je zde důležité podotknout, že infekce Covidem může způsobit zánět varlat a dočasně snižovat mužskou plodnost. Covid očkování pak proti těmto zánětům chrání.

A to není vše, Horste!

Původní dokument, který najdete v záhlaví článku, obsahuje mnoho dalších podobných dotazů ohledně dopadů očkování na plodnost a porodnost. Kvůli délce článku jsem je ale nezpracoval všechny, a proto apeluji na to, abyste se na původní dokument podívali sami.

Najdete tam tyto zpracované dotazy:

  • Nejsem těhotná ale ráda bych měla děti později. Jak zní rada pro mě?
  • Jsem těhotná. Jaká jsou rizika Covidu během těhotenství?
  • Brání vakcíny proti Covidu tomu, abych se během těhotenství nakazila?
  • Může se Covid vakcína dostat do placenty?
  • Je bezpečné se očkovat během těhotenství?
  • Může se imunita po očkování přenést i na nenarozené dítě?
  • Je očkování proti Covidu doporučované během těhotenství?
  • Kojím. Měla bych se nechat očkovat?

Dokument je pravidelně aktualizován. Poslední aktualizace proběhla 6. září 2023 a na konci dokumentu najdete historii všech aktualizací.

Pseudověda sem, pseudověda tam.

Budu se držet toho, co jsem napsal v úvodu a nebudu ukazovat prstem na nikoho, kdo u nás v ČR sdílí různé narativy o negativním vlivu očkování proti Covidu na plodnost a porodnost. Co ale zmíním je, že tyto narativy často vytvářejí a šíří také „odborníci“, kteří pak mají důvěru části veřejnosti. Bez znalosti tématu a drobných nuancí pak často laik nemůže poznat, zda je daná informace relevantní či nikoliv.

Pokud nějaký vědec prezentuje nějaký narativ veřejnosti a nedá si ani tu práci, aby nejdříve prodiskutoval všechny možné proměnné, alespoň je při tom informování zmínil nebo nejlépe je dokonce i vyvrátil, tak je to dle našeho skromného mínění spíše pavědec – což je v případě matení široké laické veřejnosti v takto závažném tématu ještě velmi mírné označení.

Na závěr je nutné dodat, že skutečně na počátku pandemie, kdy nebyl znám vliv očkování na průběh těhotenství, se nejdříve nedoporučovalo očkovat těhotné ženy. Teprve později, kdy již byly známy výsledky na dostatečně statisticky robustním vzorku (reference výše) a při znalosti průběhu těhotenství u nakažených Covidem začalo být očkování i těhotným ženám naopak doporučováno.

[Antonín Šlajch, LL]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama