Dobrou komunikací spolu utváříme celou společnost, říká Denisa Hejlová

Správná komunikace vlády k lidem je důležitá, vede totiž k dialogu, kterým spolu všichni utváříme politický systém, ve kterém žijeme, říká Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., česká vědkyně a expertka na strategickou komunikaci a public relations. Působí Univerzitě Karlově v Praze, kde deset let vede katedru Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd. V roce 2020 zde otevřela nový obor Strategická komunikace jako první svého druhu na české vysoké škole. Inspiraci pro něj získala i během studijního výjezdu skrze Fulbrightovu komisi. 

Co to vůbec je ta strategická komunikace, kdy se o ní začalo u nás mluvit? 

Otázka, co je vlastně strategická komunikace, k čemu slouží a jaká je její role, se v české společnosti začala objevovat relativně nedávno. A prošla by zcela jistě bez povšimnutí širší veřejnosti, kdyby se kolem jejího významu nezačaly hned zkraje objevovat nejasnosti.

Strategická komunikace je záměrná a řízená činnost, která monitoruje, analyzuje a využívá komunikaci k tomu, aby podpořila cíle firmy nebo organizace ve vztahu k různým skupinám zainteresovaných aktérů. Strategickou komunikaci mohou využívat jak firmy, tak neziskové organizace nebo i státy. Strategická komunikace musí mít jasně stanovené cíle a ty průběžně vyhodnocovat. 

U nás se o potřebě strategické komunikace začalo mluvit až defenzivně potom, co se Česká republika stala cílem dezinformačních kampaní ze strany Ruska, ale také Číny. Cíle strategické komunikace ale nemusejí být jen bezpečnostně-obranné, ale mnohem širší. Lidé často zaměňují strategickou komunikaci za politický marketing, ale ten ve vládě častokrát slouží jen jako PR konkrétního ministra nebo ministryně. 

Od roku 2020 vaše katedra Marketingové komunikace a PR na FSS otevřela obor Strategická komunikace. V čem je zásadní proti formám metodám PR? 

Strategická komunikace z teorie i praxe public relations vychází a má s ním řadu styčných bodů. Liší se zejména v postavení v rámci organizace – strategická komunikace je v hierarchii firmy nebo organizace o úroveň výš, v exekutivní roli. Dá se říci, že se vznikem akademického žurnálu International Journal of Strategic Communication v roce 2007 se začala ustavovat také komunita akademiků a vědců, kteří začali pojem strategická komunikace pomalu rozšiřovat, vysvětlovat a prosazovat jej v oblasti komunikačních studií jako nový koncept. Patřili mezi ně především vědci z různých oblastí komunikace a dalších společenských věd, zejména public relations, korporátní komunikace, organizační komunikace či mediálních studií a dalších. Pojem strategická komunikace se začal pomalu rozšiřovat mezi akademiky a experty.

A není to tedy jen jiné jméno pro ‚PR‘? 

Řekněme si otevřeně – PR nemá dobrou pověst a trpí tím hlavně ti, kdo jej dělají dobře. Když se na tento problém zeptali akademici ve výzkumu mezi evropskými komunikačními manažery v témže roce, jejich obavy se potvrdily – celá řada komunikačních profesionálů se ve své praxi setkávala s tím, že jejich obor má špatnou image, a snažili se tak pro něj najít nový „label“ (označení). Na otázku, položenou komunikačním profesionálům v roce 2011 v rámci výzkumu European Communication Monitor, jaký jiný název pro svou profesi by nejvíce uvítali, se označení „strategická komunikace“ umístilo hned na druhém místě po korporátní komunikaci. Tento pojem totiž nejlépe vyhovoval i profesionálům mimo korporátní svět, zejména z neziskového sektoru a vládní komunikace, které se začaly spolu s nástupem digitální komunikace rapidně rozvíjet.

Čeho tedy chtěli dosáhnout – kromě přejmenování oboru? 

Důležitým rozdílem, kterého – možná i prostřednictvím přejmenování vlastního oboru – chtěli komunikační profesionálové dosáhnout, byl jejich vlastní vliv. Zatímco komunikační manažeři měli dosud kompetence na úrovni středního managementu a s řediteli se setkávali v podřízené roli, jejich cílem bylo dostat se v řízení firmy na „C-level“, tedy na úroveň ředitelů. Pro tuto novou funkci se začalo používat označení CCO, chief communication officer, nebo také ředitel/ka komunikace. Rozdíl mezi manažerem komunikace a ředitelem komunikace by v hierarchii firmy měl být zásadní – ředitel/ka komunikace je na stejné úrovni, jako ostatní ředitelé, například finanční ředitel apod., a může tak výrazněji ovlivnit samotné rozhodování organizace.

Vláda nedávno ustavila mediálního experta Michala Klímu jako hlavního koordinátora boje proti dezinformacím. Jak tento krok vnímáte? 

Myslím, že je to určitě dobře. Vláda potřebuje konsolidovat svoje snažení a síly a potřebuje dát svojí bezpečnostní strategickou komunikaci. Ve vládní komunikaci zůstala struktura komunikace ze socialistického zřízení a nezměnila se, jen se odstranil její ideologický obsah. Dneska je ale jiná situace. Stejně jako vláda má svůj Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, potřebuje se bránit i dalším informačním hrozbám. Dezinformace jsou jenom jedním z jejich projevů. 

A když otázku obrátím – Co by měla vláda či ministerstva udělat, aby vládní komunikace lépe fungovala? 

Strategická komunikace státu má dva základní cíle: za prvé vysvětlovat lidem doma i v zahraničí, co jsme za stát, jaké jsou naše hodnoty, co umíme a co děláme. V první řadě by měla vláda komunikaci koordinovat. To znamená vytvořit jeden komunikační a expertní tým zároveň, který by vše řídil. To se snad nyní se jmenováním vládního zmocněnce pro oblast dezinformací a médií změní. Tím, jak jsou komunikační odbory rozeseté po mnoha institucích, se lidé nedokázali spolu domluvit. Už od roku 2016 tu máme strategický záměr vlády komunikaci. Ale je potřeba ho naplnit, personálně i finančně zabezpečit. 

Pojďme od covidu a komunikace k vám – co vás samotnou prapůvodně zaujalo na tématu komunikace a PR? Proč jste se mu začala věnovat? 

Téma společenských věd a komunikace mě zajímalo, protože prostřednictvím komunikace si společnost nastavuje pravidla, v nichž bude fungovat. “Nelze nekomunikovat,” jak říká sociální psycholog Paul Watzlawick. Komunikace, v extrémním případě například propaganda, významně ovlivňuje to, co si lidé myslí a v jakých podmínkách můžou žít. 

Zvažovala jste i jinou dráhu?

Ano, vždy mě zajímaly mezinárodní vztahy, ráda cestuji a uvažovala jsem i o diplomatické kariéře, začínala jsem v komunikaci na Ministerstvu zahraničí. Nakonec jsem ale zvolila akademickou dráhu a pracuji také jako konzultantka komunikace.  

Co je jedna nejpodstatnější věc, kterou vám dal Fulbrightův pobyt? Můžete jej srovnat s jinými zahraničními výjezdy? 

Fulbrigtovo stipendium mi umožnilo poznat život na jedné z nejlepších univerzit světa, Columbia Univrsity v NYC. Každý týden tam má přednášku nějaký nositel Nobelovy ceny nebo významní šéfové a šéfky firem. Mohla jsem tam s nimi mluvit, učit se od nich, vidět, jak učí. Také jsem tam pracovala hodně v knihovně a napsala jsem z toho knížku o public relations, ze které se moji studenti a další lidé z praxe učí. Poznala jsem tam spoustu novinek v oboru a širších souvislostí, absolvovala jsem třeba týdenní intenzivní kurz Decision making s profesorem Erikem Johnsonem, který je spolupracovník nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemanna. 

Vzniklo původně pro Fulbrightovu komisi.

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

1 komentář: „Dobrou komunikací spolu utváříme celou společnost, říká Denisa Hejlová

  • 21. dubna 2022 (10:29)
    Permalink

    Děkuji za možnost přidat jsem komentář. Oceňuji, že Vám to výše zmíněný vládní zmocněnec ještě nezatrhnul. Vždyť, jak může jedna skupina vymezená věkem a vzděláním určovat na úrovni státu, co mohou nebo nemohou mezi sebou komunikovat lidé s odlišnou sociální strukturou, věkem a zázemím, které kolem sebe mají? To povede jen k nové totalitě a jiným katastrofám. To je opravdu strašné. Vládní zmocněnec zatím zavedl jen nenormální cenzuru. A ty rady manažerů a ředitelů, které paní dostala v USA? Vždyť jak se často tito lidé v praxi chovají? Po pěkných a líbivých řečech a samolibé sebeprezentaci za sebou v nejednom případě zanechali vytunelované firmy, okradené investory, zaměstnance bez výplaty a sociálního zabezpečení. Jen v USA je líp propracovaný soudní systém, který jim úplné řádění znemožňuje. Člověk se může domáhat odškodnění, pokud firma slíbila něco co nesplnila. To u nás není. A na toto chce paní změnit náš stát? Na firmu ovládanou mafiánskými zločinci, kteří si budou hrabat jen přes mrtvoly pro sebe a na ostatní úplně kašlat? Jen jim to pěkně vylíčí a podají v pěkném obalu, jako že takto je to správně pro všechny? Pojďme se podívat třeba na Ukrajinu, která je v současnosti známá po světě díky svému prezidentovi, který je znám kvalitním PR, jak se o tom psalo v některých úvahách na internetu. Jaká je ta oblíbena a obdivovaná marketingová komunikace v paradoxech? Každý si tam jezdí jako na dovolenou udělat fotky s mrtvolama, aby se tam mohlo poslat komusi ještě víc peněz a zároveň se o stejném místě dovídáme z médií, že není absolutně možné, tam žádnou cestou dopravit potravinovou pomoc a zbraně pro civilisty, aby se mohli aspoň bránit, když už nám o nich jejich prezident tvrdil, že budou střílet na ruské tanky z každého okna v paneláku. Potom po takových neuvážených marketingových tvrzeních se civilista stane snadnou obětí okupující armády. Já tedy nevím, k čemu je tady tato strategická komunikace dobrá. K tahání peněz z kapes důvěřivých obyvatelů západu, kteří uvěřili tomu, že to povede k lepšímu postavení Ukrajiny na mezinárodním politickém poli? Snad tam situace povede postupně k lepšímu. Nevím si s tím opravdu rady, jestli je to PR sebespasitelné. Jste mladí lidé, život máte ještě před sebou, snad se opravdu dobře zamyslíte nad strategickou komunikaci, jejímuž propagování sloužil Vás článek. Zdravím Vás a přeji hodně zdaru a hlavně hodně zdraví a úspěchů i v osobním životě a i ve Vaší vědecké práci.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama