Americký start-up chce získávat energii z hloubkových vrtů

TLDR: Pod našima nohama je gigantické množství energie – parta z MIT se na ni chce napojit umělými geotermálními vrty. Oznámení tuna.

Doslova jádrová energie?

V dnešní debatě o čistějších zdrojích energie se obvykle skloňují solární, větrné a vodní elektrárny a/nebo elektrárny jaderné. Někteří snílci doufají v to, že se dožijí i aplikované fúze. Existuje ale ještě jedna pozapomenutá čistější energie ve formě energie geotermální. Nový americký start-up Quaise by ji chtěl znovu vynést na denní světlo.

Idea je v jádru (pun intended!) docela jednoduchá. I když o Zemi mluvíme jako o kamenné planetě, je to jen velmi úzký pohled nás jako bytostí kráčejících po jejím ztvrdlém povrchu. Skutečnost je taková, že většina hmoty naší planety je tekutá a polotekutá – má totiž formu roztavené horniny, která třímá v hlubinách pod našima nohama. Není překvapivé, že podobná enormní kvanta energie by podle leckoho mohly být i zajímavým zdrojem energie elektrické.

Geotermální elektrárny již existují, ale využívají typicky existujících míst, kde nitro Země samo vyvěrá na povrch. Quiase by naproti tomu rád vytvářel podobné hlubinné vrty sám na zakázku. Zkusit to má kombinací tradičních vrtných souprav s gyrotrony – mikrovlnnými lasery (přesněji masery), které by ve vizi Quaise měly prohloubit dnešní možnosti konvenčních vrtných souprav.

Ty totiž mohou vrtat jen do určité hloubky. Existující nejhlubší vrt Kola (v Rusku) dosáhl hloubky 12,3 km, teplota na dně vrtu o 190 °C však znesnadňuje technice její práci. Quiase se proto rozhodl doslova bojovat proti ohni ohněm a hlubší díry si vypálit pomocí gyrotronů!

Řada velkých otazníků

Teorie zní, že gyrotron o výkonu 1 MW by měl umožnit dosáhnout hloubky až 20 km pod povrchem. Tady již panuje teplota kolem 500 °C, což je dost na to, abychom sem mohli čerpat vodu, kterou zdejší prostředí přemění na superkritickou páru. A tato pára pak může pohánět turbíny! Tedy, teoreticky.

Prozatím má totiž Quaise jen pár desítek milionů dolarů a koncept plánuje zrealizovat nejdříve v roce 2026 (čili reálně později). Pokud to celé bude fungovat. A pokud se neukážou problémy s gyrotrony, s tradičními vrty, anebo s vytvářením energie. Přičemž u všech z nich si lze představit myriádu takových problémů

Geotermálka to nemá snadné, no! Zdroj: matdonghia_ posted/cheesytanker
Geotermálka to nemá snadné, no! Zdroj: matdonghia_ posted/cheesytanker

Ani geotermální energie totiž není automaticky tak čistá jako čerstvě napadaný sníh. Vrty mohou obecně vzato uvolňovat z nitra Země nežádoucí plyny. Mohou narušovat a/nebo znečišťovat tok podzemních vod. Mohou způsobovat mikrozemětřesení. A mohou dost možná mít i další úskalí, pokud vrtáme do 20 km. Nutno zmínit, že všechny uvedené problémy se liší dle hloubky i rozměrů vrtu, takže je neberte automaticky jako argument proti Quaise, ale spíše konstatování, že „je to složitější“ a „záleží na detailech“.

Může tedy Quaise vůbec uspět? Upřímně, jejich akcie (kdyby je měli) bych si zatím nekupoval. V poslední dekádě jsme tu měli řadu zajímavých disrupčních start-upů, které slibovaly hory a doly. A byť některé ve svých ambicích došly úspěšnému konci, všechny další možné Solární Roadwaysy a všemožné hyperloopy zatím spíše končí v bankrotu. I mé mladší a naivnější já bylo z mnoha podobných nápadů zprvu nadšeno, ale mé starší a skeptičtější já už si nad nimi spíše odplivne.

Na druhou stranu, idea vrtat hluboko do Země není zase něco tak nereálného. Jak jsem zmínil, jiné hluboké vrty existovaly a víme, že technicky jsou realizovatelné. Tato část Quiaise tedy bude realizovatelná. Zdali bude ovšem realizovatelná i druhá část, tedy výroba elektřiny, to je už otázka docela jiná.

Šance (ne)uspět

Geotermální elektrárny existují, ale typicky tvoří v zastoupení energetického mixu států velmi malé procento. Rozhodně platí, že pod našima nohama se ukrývá GIGANTICKÉ množství energie. Nebál bych se úplně toho, že by Quaise svými vrty vytvořila umělé vulkány, jak se dere nutně na mysl… Nicméně hlavní otázkou projektu je dle mého spíše cena.

Není náhodou, že státy, jež významně využívají geotermální energie (nejslavněji Island), jsou zároveň těmi, kde dochází na aktivnější vulkanickou aktivitu. Je zkrátka jednodušší napojit se na již existující „přirozené vrty“ než vytvářet vrty zcela nové.

Nicméně, nerad bych byl zase přílišným skeptikem. Pokud do Quaise nebudete tankovat své úspory, asi se shodneme, že bude zajímavé nestranně pozorovat jejich budoucí snahy. Při pohledu na současnou energetickou (ne)stabilitu Evropy je evidentní, že další zdroj lokální energie by třeba nám přišel rozhodně vhod!

Děj se tedy vůle velkých investorů & talentovaných inženýrů! Přinejhorším Quaise skončí na smetišti start-upů jako řada jiných vizí – ale přinejlepším přispěje k čistší nízkoenergetické budoucnosti. Ať už to dopadne jakkoliv, v panteonu šílených nápadů si i Quaise přinejmenším zaslouží svou šanci (ne)uspět.

[Ladislav Loukota, MŽ]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama