Plíce byly upraveny na jiný krevní typ (v laboratoři)

TLDR: Je to jenom experiment, ale kombinace různých metod eliminovala antigeny u červených krvinek – a tak je de facto přeměnila na typ O. Studie tuna.

Čekání na Godota

Čekání na vhodný transplantát plic je komplikované pro pacienta i zdravotní systém. Není totiž nutné pohlídat jenom proporce transplantátu a jeho zdraví (popřípadě vůbec status dárce), ale i krevní skupiny dárce a příjemce. Nový průlom ale naznačuje, že by tomu tak nemuselo být navěky.

Výzkumníkům se totiž podařilo u některých darovaných plic změnit krevní skupinu na univerzální, takže transplantát může přijmout kterýkoliv dárce. Jedná se jenom o experimentální pokus ex vivo, tedy nikoliv v těle lidí či pokusných živočichů – přesto jde o pozoruhodný úspěch.

Proces přeměny funguje prostřednictvím dvojice enzymů – FpGalNAc deacetylázy a FpGalaktosaminidázy – které v kombinaci odstraňují antigeny odlišující červené krvinky. Právě tyto antigeny jsou odpovědné za to, čemu říkáme „jiné krevní typy“.

Jejich eliminací se tak plíce krevní skupiny A mění na univerzální krevní skupinu O. V laboratorních podmínkách bylo takto upraveno na 97 % antigenů během procesu trvajícího 4 hodiny, to celé bez významné toxicity.

Plíce lepší než krev

To samo o sobě zjevně ukazuje, že proces není stoprocentní, a hypotetický pacient by stále potřeboval imunosupresiva a další srandy. Možná – jen možná! – by ale pacienti transplantační medicíny mohli s takto upravenými plícemi žít i nadále. Protože třeba o přeměně krve na univerzální typ se také dlouho mluví, ale stále bez hmatatelných výsledků

Jenže běžný příjemce krve nemá takovou míru pozornosti jako běžný příjemce transplantátu. A není ani možné do běžného příjemce krve pumpovat takovou míru imunosupresiv a dalších srand jako v případě těch druhých. Takže to působí dojmem, že univerzální plíce by paradoxně mohly mít vyšší šanci na úspěch v medicíně než univerzální krev. Alespoň z hlediska dnešní míry pokroku.

Upravené plíce při testu, neasi. Zdroj: University Health Network
Upravené plíce při testu, neasi. Zdroj: University Health Network

Jak výzkumníci ověřili, že plíce jsou skutečně vhodné k dalšímu hypotetickému transplantování? Tři z takto „neutrálních“ plic byly poté umístěny do plazmy, která simulovala prostředí těla po skutečné transplantaci. A skutečně se ukázalo, že pozorované poškození plic protilátkami z plazmy bylo minimální! To naznačuje, že přeměněné plíce byly dobře přijaty – alespoň v počátečním obrobí po transplantaci…

Výzkumníci odhadují, že jejich postup by mohl v budoucnu zvýšit počet plic dárců krevní skupiny O ze současných 55 % na více než 80 %. Idea umělé tvorby univerzální krevní skupiny není nová, ale v kombinaci s dalšími inovacemi na poli transplantační medicíny by právě u orgánů mohla metoda slavit největší úspěch.

Budoucnost ukáže

Samozřejmě může trvat řadu dalších dekád, než se metoda posune z laboratoří blíž do reality. A do té doby možná nebudeme takto upravené plíce už potřebovat. Nerad bych byl přílišný optimista, ale letošní úspěch s transplantací orgánů od prasátek by mohl být skutečně velkou změnou ve světě orgánové medicíny, která nakopne další vývoj umělých orgánů (v různém způsobu oné „umělosti“) kupředu.

Ale to uvidíme v budoucnu – univerzální plíce zatím nebyly zavedeny lidem, momentálně se plánují další testy u hlodavců. Ty snad povědí víc. A nikdy samozřejmě nevíme, jestli jiné typy výzkumů nenarazí na přílišné problémy, kvůli kterým můžou nulkové plíce nakonec pořád porazit umělé orgány. Právě proto je třeba zkoumat ve více směrech najednou, nikoliv sázet jenom na to, co si „dnes“ myslíme, že má smysl.

Sepsáno původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama