Dávní Etruskové nepocházeli z Anatolie, ale ze stepí Kavkazu

TLDR: Dlouhá debata o původu původních obyvatel okolí Říma byla rozseknuta vzorky DNA z 2000 let vývoje. Studie tuna.

Here we go again

Před tím, než se v oblasti dnešního Říma usídlili budoucí Římané – toho času ještě jako řečtí kolonisté – zdejší končiny již obývalo etnikum Etrusků. Tohle je už jejich označení v latině – sami sebe nazývali Rasenna, a kdyby mocenské osudy chtěly jinak, možná bychom namísto Říma dnes znali je. Namísto toho se ale Etruskové (či také Tusci) postupně vpili do Říma a dnes mají svůj otisk jenom v názvu Toskánska (viz Tusci o řádek výše!) a v memíčkách utahujících si z etruské keramiky ve tvaru prasátek…

Víme, že etruskové sami o sobě nebyli nijak líná kultura. Byli to zruční fachmani, měli relativně komplexní politické zřízení, pozdější Římané se od nich sami lecčemus přiučili. Leccos nám, pravda, uniká kvůli zaniklé povaze etruského jazyka. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Jak se ale Etruskové dostali na území Apeninského poloostrova? Mezi vědátory panovala dlouhá debata nad tím, že mohlo jít o potomky etnik přicházejících z Anatolie, tedy z oblasti dnešního Turecka. Proponentem této možnosti byl dokonce řecký historik Hérodotos, čili teď fakt nemluvím o „debatě“ posledních pár generací historiků! Tato teze však kvůli absenci důkazů získávala stále menší oporu. Druhá konkurenční teze o původu ve stepích mezi Černým a Kaspickým mořem, odkud pocházejí indoevropská etnika, se ale prala s etruským jazykem. Ten totiž neměl s potenciálním indoevropským původem nic společného.

Nyní to této pře hodila oštěp nová práce Cosima Postha (to je jméno hodné vědce!), jehož tým rozebral 2 milénia genomických dat a definitivně určil, kde měli Etruskové svůj prapůvod!

Etruské prasátko bylo svého času populární mem! Zdroj: Cleveland Museum of Art
Etruské prasátko bylo svého času populární mem! Zdroj: Cleveland Museum of Art

Ano, ale ne

Výzkumníci ke své studii shromáždili genetické vzorky od 82 jedinců v časovém rozmezí od roku 800 př. n. l. do roku 1000 n. l.. Mrtvoly, z nichž si půjčovali genom, se nacházely v Etrurii a jižní Itálii, přičemž výsledky sekvenování DNA výzkumníci porovnali je s DNA jiných starověkých a moderních populací. To jim umožnilo oddělit pravděpodobné etruské etnikum od jiných etnik žijících v okolí & samozřejmě od pozdějších řeckých (ve starověku) a germánských (ve středověku) kolonizátorů.

Data především ukázala, že Etruskové sdíleli genetický profil se sousedními populacemi – například s Latiny, kteří ve stejné době obývali Řím – a to i když obě etnika měly nejspíše odlišný jazyk. Tohle je primární zjištění práce: Etruskové byli „místní“ dlouho před tím, než v oblasti vznikl Řím; nešlo o migranty z Anatolie.

S tím však souvisí druhé zjištění – i předkové Etrusků (kteří tou dobou ještě nebyli Etrusky!) ale jaksi museli odněkud přijít. Etruskové se nezhmotnili na Apeninském poloostrově jen tak z ničeho nic. Tady je druhá polovina nového zjištění: předkové Etrusků pocházeli ze zmíněných stepí indo-evropských národů!

To ale úplně neřeší náš problém s divným jazykem. Jak tedy Etruskové mohli pocházet z jednoho kmene, ale mluvit jazykem docela odlišným? Řešení nám nejspíše ukazuje, že realita neolitické migrace byla daleko složitější, než „jeden kmen se vydal tady a jiný támhle“…

Jeden chod za druhým

Faktem je, že etruský jazyk nebyl úplný unikát – i jiné jemu příbuzné tzv. tyrské jazyky sice už odešly do lingvistického nebe, jejich rodina ale naznačuje mísení mezi různými etniky někde mezi Alpami po Egejské moře. Příbuznými jazyky totiž byla třeba alpská rétorománština či naopak lemnština z ostrova Lemnos v Egejském moři.

Zdá se proto, že část jazyka protoEtrusků se formovala při postupu ze střední Evropy skrze Alpy na jih, a jiná část se již dávno před příchodem budoucích Římanů měnila vlivem starověké mořeplavby ve Středomoří! Prostě jedny velké orgie!

Kuriózní je, že mimo (zcela logického) ultra vlivu Římanů se později ve středověku do genomu začaly výrazněji míchat i geny ze střední a severní Evropy, jak si cestu do Itálie našli Germáni a jim příbuzná barbarská svoloč…

…Poslední věta je samozřejmě vtipná, protože do téhle skupiny (teoreticky) patříme i my – v praxi ale platí, že historie je plná postupných příchodů, odchodů, pochodů, záchodů a vůbec dalších chodů mezi mnoha, mnoha různými sortami lidi na mnoho, mnoho různých sídlišť. Etruskové, Latinové nebo třeba Germáni či pozdější Slovani jsou hezké škatulky pro zjednodušený náhled na chod dějin – nejen při pohledu na vývoj genů, ale i vývoj jazyka je ale jasné, že realita se podobným škatulkám brání jak splašená kobyla!

A poslední poselství dávných Etrusků v nové práci je jenom posledním z mnoha příkladů, že v součtu jsme všichni především Homo sapiens!

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama