Podařilo se možná najít stopy prvního dne posledních chvil dinosaurů

TLDR verze: nález unikátní vrstvy sedimentů, která možná vznikla v den vymření dinosaurů, slibuje být velkým objevem paleontologie. Pokud se tedy prokáže jeho pravdivost (studie tu). 

Poslední vyjeknutí v Yukatánu

Máme tu další fokus na kolaps, tentokrát ovšem nikoliv civilizační, ale paleoekologický. Americký paleontolog Robert DePalma – ve spolupráci s dalšími odborníky – přináší výsledky svého několikaletého výzkumu, nočních můr a nesplněných přání. A pokud se nemýlí, pak jsou kulervoucí dechberoucí!

Podle jeho závěrů, podpořených o generaci staršími odborníky z různých oborů, se mu prý totiž podařilo zachytit stratigrafický horizont odpovídající velkému vymírání na konci křídy, odborně známému jako K-T vymírání. Jinými vlastními, slovy: podařilo se prý najít stopy prvního dne posledních chvil ještěřích dinosaurů (a nejen jich).

Událost známou jako K-T vymírání (nověji také vymírání K-Pg) není asi potřeba fanošukům vědy příliš představovat. Vymření dinosaurů (tedy těch klasických, ještěřích, nemám teď na mysli jejich přímé potomky, co vám za barákem zobou zrní) se stalo pevnou součástí popkultury a dětského světa. Událost, která přinesla konec jejich éry, se dočkala tolika interpretací a filmových i dokumentárních zpracování, že ji máme všichni pevně vrytou ve společných představách…

V detailech se toto velké vymírání asi krapet lišilo od představy filmové. Věda posouvala jeho data tak i zpátky jako nepohodlný otoman, ani zdaleka se navíc netýkalo jen dinosaurů. Navzdory rostoucím důkazům je K-Pg událost pořád některými lidmi odmítána. Teorie velkého impaktu, tedy nárazu nějakého zlého, bakaného asteroidu do planety Země je dnes ale ve vědeckých kruzích široce přijímána a tak z ní můžeme vycházet.

Již celá řada starších studií a objevů označila za nejpravděpodobnější místo nárazu 180 km široký kráter Chicxulub na Yucatánském poloostrově v Mexiku. Zajímavé jsou dodatkové teorie, které díky datování pomocí iridiových analýz podobně přidávají k události několik dalších kráterů. Staví tak hypotetický obraz opakovaných impaktů, snad jako důsledek rozbití většího tělesa v blízkosti Země. Poslední vyjeknutí dinosaurů mělo zřejmě svůj epický styl!

Teorie se různí…
zdroj: SMBC

DePalmova detonace

Tento teoretický základ ale není předmětem nových, snad převratných objevů. Ty berou tyto nejpravděpodobnější teorie jako bázi, na základě které se DePalma domnívá, že se mu podařilo nalézt doklady přímo související s impaktem, který způsobil vymření dinosaurů.

Jeho bádání probíhalo v geologické oblasti Hell Creek v částech Severní a Jižní Dakoty, Montany a Wyomingu. Geologická formace Hell Creek je v paleontologii notoricky známá, neboť představuje doslova učebnici geologických epoch. Nachází se zde obrovské množství fosilii nejen dinosaurů, ale i prehistorických savců a dalších tvorů a v geologických vrstvách se zde velmi dobře čte.

V takovém prostředí se prý, v lokalitě nazvané Tanis, podařilo objevit důkazy tektonické vlny, která byla přímo vyvolána impaktem v Mexickém zálivu. Vypadá to tu prakticky jako muzeum konce epochy křídy napěchované do metr a půl široké vrstvy. Opravdu si to můžeme představit tak, že tlaková vlna způsobená impaktem nahrnula celou zdejší biosféru, tedy rostliny i zvířata, na jednu hromadu a to všechno promíchala geologickými důsledky kataklyzmatu!

Wow.

Pokud se ukáže, že jsou interpretace nálezů správné, pak se jedná o objev, který vstoupí do učebnic paleontologie! Jisté doklady nárazu se nacházely už dříve. Asi nejzávažnější z nich je geologická vrstva K-T rozhraní, kde byla nalezena výše zmiňovaná iridiová anomálie. Ta by měla dokládat zásah z nebes, tedy z kosmu a jasně odděluje křídu a počátek třetihor. Zároveň ale výskyt K-T rozhraní různě po světě komplikuje některé interpretace. Objevuje se totiž takzvaný třímetrový problém, kdy v mezeře odpovídající desetitisícům let před K-T událostí nejsou takřka žádné dinosauří fosílie…

Jiné možnosti?

To by podle jednoho názoru naznačovalo, že neptačí dinosauři vymírali z nějakého důvodu (důvodů?) již před předpokládaným impaktem. Jiný názor ale upozorňuje na jeden z postulátů paleontologie, který upozorňuje na stále neuvěřitelně nedostatečný fundus zkamenělin. V podstatě je potřeba počítat s tím, že nejmladší výskyt fosilie v některé geologické vrstvě neznamená, že v oné době druh vyhynul, ale statisticky mohl existovat ještě dlouho po věku nejmladší dochované zkameněliny.

Prezentované nálezy z lokality Tanis by ale celé nejisté úvahy o impaktu, pravděpodobnostech, dosahu K-T události a podobně rozsekly jednoduchou Occamovou břitvou faktů. Autoři studie doslova říkají, že v lokalitě učinili objev „podloží prudce uloženého, které se uložilo v řádech minut až hodin po dopadu asteroidu. Tanis představuje postimpaktovou momentku, a to včetně akrece hornin vyvržených nárazem a hromadného vymírání fauny.

Znovu wow.

Tohle totiž znamená, že bychom před sebou měli v čase zamrzlý obrázek jednoho okamžiku po počátku vymření dinosaurů. Na první pohled by tedy bylo na místě nasadit skepticismus, protože objev takové významu tu snad ještě nebyl, nepočítáme-li samotný objev pravěkého života jako takového. Autoři studie ale případné námitky odrážejí s lehkostí Číňana na turnaji v pingpongu.

Oblast Hell Creek dnes leží hluboko ve vnitrozemí, ale v závěru druhohor šlo o oblast pobřežní. Nemůžeme mít před sebou obraz obyčejného tsunami? Podle názoru jiných expertů ne. Nemůže to být špatná identifikace situace? Podle studie byla celá vrstva promíchána tektonity, což jsou zvláštní kulovité horniny, které vznikají – no ano, při impaktech. Kuličky jako by skleněné, tvořené kapičkami vyvržených a roztavených hornin po impaktu.

DePalma lokalitu zkoumal už od roku 2013 jako doktorand a zpočátku se svými objevy oslovil jen úzkou skupinu odborníků, samých těžkých vah paleontologie. A žádný z nich nálezy neshodil ze stolu. Naopak, několik velkých jmen se k jeho studii připojilo

Simulace tsunami ekvivalentní K-Pg rotyce!

Práce na půlstoletí

Když člověk kouká na fotografie z lokality, není těžké podlehnout nadšení: ryby promíchané se dřevem, všudypřítomné tektonity, sedimenty vyvržených hornin – děsivě krásný obraz naprosté zkázy v jednom jediném okamžiku před 66 miliony let! Něco podobného dovede vzručit jedině vědátory a psychopaty, popřípadě obojí!

Řeč je i o pozůstatcích dinosaurů, ba přímo o „utopeném triceratopsovi“, ale k nim obrazový materiál ještě není. Ostatně, postupuje se zde mimořádně opatrně a citlivě, DaPalma sám říká, že v Tanisu je práce na příštích 50 let…

Možná, že v pěně dní novinářského mainstreamu tahle zpráva zanikne někde vlevo dole. Jak už jsem ale říkal: pokud se vše potvrdí, půjde o objev, jaký nemá v moderní paleontologii obdoby. Uvidíme snad dle dalších reakcí a studií!

[PZ]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, která připravuje přípravné testy pro studenty vysokých škol – podpořte i vy drobákem mojí snahu informovat o vědě věčně & vtipně a přispějte mi v kampani na Patreonu.

A sledujte mojí snahu případně i na Facebooku či YouTube!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama