Permské vymírání bylo nejhorší v historii Země

TLDR: Seznamte se s vymíráním, které změnilo osud života na naší planetě – a s důvody jeho pravděpodobného vzniku. Zdroj třeba hír.

Tenkrát v permu

Možná si myslíte, že vymírání na konci křídy – lidověji známější jako vypnutí dinošů – bylo epochálně nepříjemným velkým vymíráním. Skutečnosti je ale taková, že jenom v posledních 500 milionech letech ho překonává vymírání, které řada lidí vůbec nezná – tzv. permské vymírání.

To je mezi kamarády známé jako permsko-triasové vymírání nebo Velké vymírání (velké V tu není jen tak pro parádu), které bylo nejzávažnějším hromadným vymíráním v historii Země. Došlo k němu zhruba před 252 miliony let, na konci permu, a mělo za následek ztrátu až 96 % všech mořských druhů a 70 % všech suchozemských druhů obratlovců!

Kdo s koho? Permské vymírání naznačuje odpověď... Zdroj: VectorStock, vlastní
Kdo s koho? Permské vymírání naznačuje odpověď… Zdroj: VectorStock, vlastní

Vědátoři se shodují, že permské vymírání bylo způsobeno kombinací více environmentálních faktorů. Na jeho počátku byla série dlouhodobé sopečné činnosti na území dnešní Sibiře. Nešlo o jediné uprdnutí, ale spíše období tisíců let zvýšené vulkanické činnosti. Ta do atmosféry uvolnila obrovské množství lávy a plynů, ale také vedla k řadě lesích požárů.

Také se z přilehlých šelfůdíky prohřátíuvolnil další skleníkový plyn – metan. Obojí vedlo k nárůstu oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře, což způsobilo zvýšení globální teploty a vyvolalo kaskádu ekologických dopadů.

Dávná rotyka

Jedním z nejvýznamnějších souvisejících dopadů bylo snížení hladiny kyslíku v oceánech, což vedlo k rozsáhlému úhynu mořských organismů. Zvýšení obsahu oxidu uhličitého v atmosféře vedlo také k okyselení oceánů, což mnoha mořským živočichům ztížilo stavbu jejich schránek a koster. Kombinace těchto faktorů vedla k úbytku až 96 % všech mořských druhů, včetně trilobitů, prastarých typů korálů, ramenonožců a mnoha druhů ryb a plazů.

Na souši mělo permské vymírání podobný dopad na suchozemské obratlovce. Vyhynulo mnoho druhů obojživelníků a plazů. Vyhynula také polovina druhů čtyřnožců – našich předků. Celkově měli však suchozemci to štěstí, že globální klima alespoň nezpůsobilo, že by se atmosféra změnila na kyselinu (jako se de facto stalo v oceánech). Jen jim kyselé deště omezily potravní možnosti, jelikož vegetaci se z nějakého důvodu pršící síra nezamlouvala.

Permské vymírání, neasik. Zdroj: vlastní
Permské vymírání, neasik. Zdroj: vlastní

Z našeho dnešního pohledu bylo samože permské vymírání v mnoha ohledech nakonec prospěšné. Jasně, trvalo asi 5 až 10 milionů let, než se pestrost ekosystémů obnovila. Vymírání ale také otevřelo ekologické niky pro vývoj a diverzifikaci nových druhů, což vedlo ke vzniku nových skupin, jako jsou dinosauři a savci.

Jisté je, že život během vymírání samotného nebyl nijak příjemný – období největšího vymírání přitom trvalo zhruba 60 000 let

Křehkost života

Permské vymírání dnes slouží jako varovný příběh o křehkosti života na Zemi a důležitosti zachování biologické rozmanitosti. Je také připomínkou katastrofických důsledků, které mohou mít změny životního prostředí, a důležitosti přijetí opatření k řešení globálních environmentálních problémů, jako je změna klimatu a okyselování oceánů.

Je přitom velkou smůlou, že fikce se věnuje neustále furt dokola populárnějším dinosaurům, zatímco nebozí dvorové permu, jako třeba neslavný Gorgonops, zůstávají v jejich stínu. Kdyby snad Spielberg natočil raději Permský park a Michael Bay nechal Bruce Willise zastavovat supererupci, třeba bychom se pak přestali o trochu méně bát dopadů asteroidů, a začali bychom o fous vážněji prát skleníkové plyny.

[Ladislav Loukota, RH]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Autolink hír.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama