Rezistentní škrob snižuje riziko dědičné rakoviny až o 60 %

TLDR: Překvapivě pozitivní výsledky naznačují, že (přinejmenším) lidé s Lynchovám syndromem by mohli benefitovat ze suplementu škrobu. Ten by mohl měnit metabolizaci střevních bakterií vytvářejících rizikovějších molekuly. Studie tuna.

Jen pro některé

Ne každý má stejné počáteční riziko propuknutí nádorového onemocnění. Různé geny ovlivňují riziko rakoviny různým způsobem, do značné míry jsou tak rizikové faktory některých nádorových nemocí dědičné. Nyní však nová studie došla k tomu, že v podobných případech lze riziko snížit až o 60 % skrze správné doplňky stravy.

Práce čerpala údaje z 20 let sledování skoro 1000 účastníků s Lynchůvým syndromem, přičemž studovaným typem karcinomu byla rakovina horní části trávícího traktu. Právě Lynchův syndrom totiž významně zvyšuje riziko známých genetických predispozic k rakovině – vyskytuje se přitom až u 1 ze 300 lidí. Do zkoumaných typů nádorů patří nádorová onemocnění jícnu, tlustého střeva, žaludku či slinivky břišní.

Studie rozdělila participanty do dvou skupin – na 463 lidí v jedné skupině nevědomky dostávalo po dobu dvou let denně 30gramovou dávku rezistentního škrobu v práškové formě (což zhruba odpovídá denní konzumaci ne zcela zralého banánu), dalších 455 osob užívalo denně placebo. Obě skupiny pak byly sledovány po dobu dalších deseti let.

Výsledky dvojitě zaslepené práce přitom ukázaly, že přidání rezistentního škrobu do jídelníčku snížilo u participantů výskyt sledovaných druhů rakoviny o více než 60 %. Tento účinek byl nejzřetelnější v horní části střeva.

Jak to funguje?

Podíváme-li se na výsledky detailněji, během sledovaného období se mezi 463 lidmi užívajících rezistentní škrob objevilo pouze 5 nových případů rakoviny horní části trávicího traktu. Naproti tomu v placebo skupině se objevilo 21 případů u 455 osob. To je samo o sobě významný rozdíl. Má to však i své ale.

V jedné oblasti se totiž rezistentní škrob příliš neprojevil – a to ve výskytu rakoviny střev. Mechanismus toho, jak by rezistentní škrob mohl zabraňovat rozvoji některých nádorů, ale jiných ne, není momentálně dostatečně znám. Autoři se domnívají, že rezistentní škrob může snižovat rozvoj rakoviny tím, že mění bakteriální metabolismus žlučových kyselin a snižuje ty typy žlučových kyselin, které mohou poškozovat lidskou DNA a nakonec způsobit rakovinu.

Rezistentní škrob je druh škrobu, který prochází tenkým střevem a poté fermentuje v tlustém střevě, kde vyživuje prospěšné střevní bakterie. Lze jej zakoupit jako doplněk stravy podobný vláknině a přirozeně je obsažen v řadě potravin, včetně lehce zelených banánů, ovsa, vařených a vychladlých těstovin a rýže, hrachu a fazolí.

Autoři nyní provádějí navazující studii na 1800 lidech s Lynchovým syndromem – a je třeba dodat, že práce neřeší rizika rozvoje nádorových onemocnění mimo lidi s genetickými predispozicemi, a stejně tak nezkoumala všechny typy rakovin. Jako obvykle je nutno dodat, že rakovina není jedna nemoc, ale soubor víc jak 100 různých typů nádorových onemocnění.

Takto významná redukce rizik je také důvodem určité zdrženlivosti. Závěry se budou snažit zreplikovat další týmy, do té doby tedy platí, že zápletka s rezistentním škrobem se ještě může vyvinout jakýmkoliv způsobem.

Jste to, co nejíte

Zajímavé je, že původní studie řešila také pozitivní vliv aspirinu (Acylpyrinu, Anopyrinu apod.) na snížení nádorových onemocnění střev – ale také pro pacienty s Lynchovým syndromem.

Možná, že zbylých 299 lidí z průměrného vzorku populace tak finální závěry zase tolik nepotěší, protože nemusejí být platné pro lidi bez Lynchova syndromu.

V praxi ale platí, že čím více víme o tom, jak různé nádory fungují, tím více se zvyšuje šance, že se podaří vyvinout efektivnější metody prevence a/nebo léčby nejenom pro rizikovější, ale i ty další skupiny pacientů!

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama