CDC: Opičí neštovice zůstanou pravděpodobně napořád

TLDR: Tempo růstu infekcí opičími neštovicemi sice klesá, ale nejspíše neklesne až na nulu. Máme tu tedy další virus, s nímž se „budeme muset naučit žít“. Studie tuna

Samé dobré zprávy

Hurá, prohráli jsme další souboj o to, jestli nový patogen bude či nebude trvale přítomný v populaci. Nová zpráva amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí totiž přináší stran této choroby i několik dobrých zpráv, ale jeho hlavní poselství je zjevné. Opičí neštovice tu budou minimálně ve střednědobém horizontu napořád. 

Dobré zprávy přesto nemá smysl bagatelizovat. Počet tempa detekce nových případů se zpomaluje, pravděpodobně díky kombinaci očkování a osvětové činnosti. Vyplývá to z údajů shromážděných do 23. září. Zdá se, že dosud došlo k vrcholu hlášených nových případů v polovině až na konci srpna. Většina těchto případů týkala se homosexuálních a bisexuálních mužů, kteří se pravděpodobně nakazili při sexu s jinými muži.

Existující očkování proti pravým neštovicím zřejmě v poklesu růstu hraje významnou roli. Předběžné údaje CDC například ukázaly, že u ohrožených osob, které dostaly první dávku vakcíny, byla pravděpodobnost nákazy opičími neštovicemi 14krát nižší než u neočkovaných osob, i když na potvrzení přesné účinnosti vakcíny během této epidemie je ještě příliš brzy. Omezené údaje z minulosti naznačují, že plné dvě dávky mohou být účinné přibližně z 85 %.

CDC očekává, že počet nových případů v USA bude v příštích 2 až 4 týdnech nadále klesat. To ale neznamená, že dle současných projekcí klesne na nulu. Autoři zprávy očekávají, že budoucí případy se i budou nadále koncentrovat mezi gay a bisexuálními muži. Právě v jejich případě má tak očkování i osvěta největší smysl. 

Endemický scénář

Připomeňme, že až do současné celosvětové epidemie opičích neštovic byla tato choroba přenášena typicky jen ze zvířat na člověka. To nyní neplatí, a dlouhodobý kontakt s pokožkou jiného nakaženého dnes vede i k přenosu mezi lidmi. Z povahy přenosu jsou tak opičí neštovice dnes u většiny nakažených de facto sexuálně přenosnou chorobou. 

Setrvání opičích neštovic v populaci nicméně není jistojistě nevyhnutelné. Existuje stále mnoho faktorů, které mohou tuto trajektorii ovlivnit. Je zde jednak riziko pesimistického scénáře, kdy by se choroba rozšířila významněji i mimo současnou komunitu gay a bisexuálních mužů, ale i optimistická, kdy bude tempo růstu dále klesat až na nulu – a zůstane tu. I pokud by na druhý vývoj došlo, je ale nepravděpodobné, že by platil pro celý svět. Z míst, kde se opičí neštovice uchytí, by se tak mohly dále přenášet i jinam ve větší míře než před rokem 2022. 

Určitou pozitivní stránkou je skutečnost, že opičí neštovice jsou relativně méně závažné infekční onemocnění. Před rokem 2022 byly známy dvě hlavní skupiny virů opičích neštovic, té doby byla identifikována třetí, která se mohla objevit během epidemie. Závažnější varianta měla během minulých epidemií 10% smrtnost, zatímco kmeny, které se letos rozšířily po světě, měly úmrtnost nižší než 1 %. Například v USA byla potvrzena pouze 2 úmrtí. Pomohla i skutečnost, že proti viru jsou efektivní již existující “záložní” vakcíny proti pravým neštovicím. 

Vrcholek ledovce

Přesto je trochu depresivní, že se opičím neštovicím podařilo proniknout mezinárodními bariéry nastavenými proti přenosu nemocí tak snadno. Studie se shodují, že infekčních nemocí přenesených ze zvířat na člověka bude vlivem změn klimatu přibývat. Globálně stále stoupá poptávka po mase, mnohé další druhy savců migrují ve větší míře do chladnější oblastí, efektivitu ztrácejí i antibiotika proti bakteriálním patogenům. 

Všechny tyto faktory znamenají, že lidé se budou i nadále častěji potkávat s jinými živočichy, a to zvyšuje i šanci na zoonotický přenos chorob od nich na člověka. To celé v době, kdy se jeden z nejefektivnější nástrojů proti bakteriálním patogenům stává stále méně účinný. Pokud se nejlepší způsoby detekce a prevence počínajících epidemií, pak může být covid i opičí neštovice jenom příslovečným vrcholkem ledovce budoucí přemíry nových chorob. 

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz. 

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama