Elektrická stimulace dlouhodobě zlepšuje paměť u seniorů

TLDR: 20 minut stimulace denně zlepšuje dlouhodobou i krátkodobou paměť až na dobu 1 měsíce po konci (vícedenní) terapie. Studie tuna.

Svině paměť

Pokud už umíte číst tyto řádky, nejspíše sami víte, že s přibývajícími lety se postupně zhoršuje výkon lidské paměti. Průměrný věk světové populace se přitom stále zvyšuje – v roce 1970 činil 21,5 let, dnes je to skoro 30 let. Horšící se lidská paměť tak bude představovat stále větší zátěž zdravotnictví, ekonomiky i jednotlivců.

Jednou z možností, která by to mohla napravit, je podle aktuální studie terapie pomocí mírné, neinvazivní elektrické stimulace. Aplikována je prostřednictví speciální pokrývky hlavy s připojenými elektrodami, a její efekt je dle testů u lidí v nynější práci Bostonské univerzity víc než povzbudivý.

Ačkoliv „elektrická stimulace“ mozku působí děsivým dojmem elektrošoků, ve skutečnosti je metoda transkraniální stimulace střídavým proudem neboli tACS postavená na proudu mírném. Účastníci nynější studie si vyzkoušeli 20 minut stimulace denně, a dosáhli zlepšení paměti dlouhodobé i krátkodobé.

V sérii experimentů bylo 150 jedincům ve věku 65 až 88 let po dobu 4 po sobě jdoucích dnů denně 20 minut prováděna elektrická stimulace mozku. Současně byli požádáni, aby si poslechli a vybavili 5 seznamů po 20 slovech. Na základě dřívějších výzkumů byly zaměřeny dvě specifické oblasti mozku s odlišnou frekvencí.

Stimulace dolního temenního laloku o frekvenci 4 Hz zlepšila vybavování slov na konci seznamů – to je aspekt krátkodobé pracovní paměti fungující v krátkém časovém horizontu.

Naopak stimulace dorsolaterální prefrontální mozkové kůry o frekvenci 60 Hz pomáhá účastníkům zapamatovat si slova ze začátku seznamů, což svědčí o zlepšení dlouhodobé paměti. V kombinaci výsledky nakonec ukázaly, že osoby s horší pamětí před počátkem pokusu měli až měsíc po jeho konci lepší schopnost zapamatovat si různé položky seznamu.

Otázky do budoucna

Znamená to, že jsou výsledky dané práce univerzální? Působí rozhodně zajímavé, ale mají několik úskalí, která budou muset ověřit až budoucí studie. V první řadě onen konkrétní úkol se seznamem slov, který účastníci dostali, nemusí být úplně reprezentativní pro každodenní činnosti. Bude třeba otestovat efekt stimulace i na jiných typech paměťových cvičení.

Zatím rovněž není jasné, zdali lze tímto druhem stimulace a tréninku mozku pomoci rovněž osobám se zhoršenými paměťovými schopnostmi v důsledku mozkové poruchy. Práce nyní zkoumala jenom běžné seniory, bude tedy zajímavé sledovat budoucí možné testy i u lidí, kteří již mají nějaký druh kognitivních problémů po úrazu a/nebo vlivem neurodegenerativní choroby.

To vše jsou otázky, které budou moct zkoumat další týmy, případně navazující výzkum týmu bostonského. Zejména zkoumání efektu na stařeckou demenci bude podstatný, protože stávající metody péče o pacienty s demencí jsou často nedostatečné a/nebo příliš drahé. Pečovatelské domy zkrátka stojí podstatně více, než kdybychom uměli výkon mozku zlepšit jinak – nemluvě o tom, že v nich pacienti často spíše scházejí, než aby se udržovali.

O krok blíže praxi?

Efekt slabé elektrické stimulace byl však již v minulosti testován i pro pacienty s Parkinsonem či Alzheimerem, jednalo se ale typicky o testy zkoumající obecné zlepšení kognitivních schopností, nikoliv testy zkoumající vliv na paměť. Zdá se tedy, že v budoucnu by stimulace mohla být relativně běžný způsob péče o pacienty – nelze ale zatím říct, jak blízko taková budoucnost je.

O různých druzích neurostimulace jsme psali také již dříve – lze tedy v zásadě říct, že nynější výzkum je tradiční mírný pokrok v mezích zákona.

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama