Mikrobiom se chová odlišně v různou denní dobu

TLDR: Proměnlivé chování mikrobioty v tenkém střevě může vysvětlovat zvýšené riziko metabolických nemocí, jako je cukrovka a obezita. Naznačuje to měření chování mikrobiomu u hlodavců. Studie tuna.

Metabolické neduhy

Jedná se o zjištění u hlodavců, které klasicky může a nemusí platit i pro lidi – nová studie ale odhalila, jak charakter střevního mikrobiomu u hlodavců vede ke změnám metabolického zdraví. Zdá se, že správný mikrobiom v tlustém střevě by mohl zabraňovat jak obezitě, tak i diabetu 2. typu.

V práci publikované v červenci 2022 v časopise Cell Reports vědci z University of California San Diego School of Medicine použili hlodavčí modely ke zkoumání toho, jak strava a způsoby krmení ovlivňují tyto střevní mikroby. Zejména je přitom zajímalo ileum – poslední úsek tenkého střeva, kde se ze zkapalněné potravy čerpají živiny. Tuto část anatomie sdílené lidé i hlodavci.

Proces trávení je složitý a dynamický, a ovlivňuje jej celá řada faktorů včetně typu stravy či přítomné mikrobioty. Už delší čas se tuší, že mikrobiota se může zásadně podílet na celé plejádě tělesných projevů.

Poznávání tohoto ale komplikuje skutečnost, že mikrobiota se může měnit nejen člověk (či hlodavec) od člověka, ale i u stejných jedinců se může lišit v průběhu času. To platí jak pro určitou etapu života, tak zřejmě i denní dobu.

Jste to, kdy jíte

Poslední skutečnost naznačují odhalené rozdíly v iluu při obezitě vyvolané stravou & při časově omezeném krmení. Výzkumníci totiž v zásadě zjistili, že u zvířecích modelů vedla obezita a možnost jíst, kolik a kdy hlodavci chtějí, k narušení rytmů střevního mikrobiomu a signálních drah, které pomáhají modulovat střevní hodiny. Jinými slovy, myšky ztloustly a staly se nezdravými.

To, že např. strava o vysokém obsahu tuků ovlivňuje mikrobiom, je již potvrzeno. Nyní se ale zdá, že i relativně drobné rozdíly nejen v typu stravy, ale i době, kdy tuto stravu konzumujeme, mohou mít negativní efekt na zvýšení rizika metabolických neduhů – tedy změnách vedoucím k diabetu a obezitě.

Cyklické změny ve střevním mikrobiomu jsou pro zdraví pravděpodobně nenulově důležité, protože pomáhají s cirkadiánními hodinami a s tím i s regulací a kontrolou glukózy, cholesterolu a mastných kyselin – a celkovým metabolickým zdravím.

Jak zásadní vliv mají, to však zatím můžeme jenom hádat. Aktuální práce odhalila rozdíly v chování mikrobioty – to, jakou mírou se tyto rozdíly ovšem skutečně podepisují na rozvoji chorob, bude muset zkoumat až jiná práce s jinou metodikou.

Nesmrtelné rady

Zdá se však být pravděpodobné, že nějaký efekt mezi dobou stravování a zvýšením či naopak snížením rizika metabolických chorob bude existovat. Je možné, že tento jev sám o sobě bude relativně minoritní – může však způsobit postupně se nabalující sérii neduhů, které mohou skončit širšími problémy. Tedy cukrovkou či nadváhou.

Budoucí studie se budou na základě současných objevů moct lépe zaměřit na další zkoumání nejen vlivu stravy, ale i doby její metabolizace, a rovněž na proměnlivý vliv efektů léků.

Než se tak stane, platí tradiční poučka, kterou je však zjevně pro majoritu populace z různých důvodů problém dodržet: jez do polosyta, pij do polopita – a zároveň tak nečiň pozdě k večeru

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama