Během spánku se do krve vyplavuje více nádorových buněk

TLDR: Cirkulující nádorové buňky se probouzejí, když se tělo dostává do klidové fáze. Může to významně posunout diagnostiku a jednou možná i léčbu přinejmenším rakoviny prsu. Studie tuna.

Nic než nádor

Dost možná nejnebezpečnějším způsobem, jaký může nádorové onemocnění zhoršit stav organismu, je rozvoj sekundárních nádorů skrze tzv. cirkulující nádorové buňky (Circulating Tumor Cells, CTC). To jsou buňky, které se z primárního nádoru uvolňují do krevního řečiště, a mají potenciál vytvářet další nádory napříč tělem.

Nyní se však nová práce po vedením Nicoly Aceto ze švýcarského Federálním technologickém institutu v Curychu dobrala zajímavému odhalení kolem CTC buněk. Autoři zkoumali, jaký vliv má narušený cirkadiánní rytmus („denní hodiny organismu“) na stav CTC u skupiny pacientek s karcinomem prsu.

Dlouhodobě se skrze srovnání statistik pacientů a pacientek ví, že narušený cirkadiánní rytmus je rizikový faktor v rozvoji nádorových onemocnění. Není ale jasný mechanismus, jakým na to dochází. Dosavadní práce toliko hypotetizovaly, že by nádorové buňky snad mohly využívat chemických signálů cirkadiánního rytmu ve svůj prospěch.

Srovnání krevních vzorků odebraných pacientkám s karcinomem prsu ve 4 ráno vs. v 10 dopoledne ale naznačilo jiný důvod. V nočních vzorcích totiž bylo k mání daleko více CTC buněk – až o 80 % víc než ve vzorcích ve dne. To naznačuje, že nádorové buňky jsou daleko aktivněji šířeny do těla právě v noci, respektive v klidové fázi těla.

Nejen u lidí

To značně nabourává dosavadní majoritní tezi, podle níž by nádory měly být více méně stejně aktivní po celý den. Ale rozdíl byl ještě markantnější u kontroly v hlodavců.

U těch výzkumníci museli metodiku obrátit, hlodavci mají totiž oproti lidem obrácený cirkadiánní rytmus – ve dne spí, v noci jsou aktivní. Během jejich klidové (denní) fáze byly ale CTC buňky nejenom daleko aktivnější, ale jejich hodnoty ještě dalece přesahovaly běžnou aktivitu – v nejvíce extrémních vzorcích byla koncentrace CTC až 88krát vyšší, než se dalo očekávat.

To vše nám naznačuje několik pozoruhodných možností. V první řadě – zjištění může vést k přesnější diagnóze postupu choroby. Dnešní vzorky jsou totiž typicky odebírány ve dne – ale pokud jsou CTC buňky takto aktivní v noci, logicky to může vést k nesprávnému vyhodnocení postupu nemoci a/nebo efektivity léčby.

Potenciálně se nabízejí i další, zatím toliko hypotetické možnosti. CTC buňky musejí mít nějaký způsob, jak rozeznat klidovou fázi organismu. Pokud bychom zjistili, na které chemické signály jsou CTC buňky v tomto ohledu citlivé, mohli bychom možná těchto signálů využít a krmit CTC buňky signály aktivního těla i v případě, že pacient je v klidu. Jinými slovy, nabízí se možnost držet CTC šíření tělem relativně na uzdě.

Zatím teorie

Tyto závěry však budou muset počkat nejenom na replikaci závěrů nynější práce, ale také na ověření u dalších typů nádorů. Prozatím veškerá zjištění výše platí jenom pro zkoumaný typ karcinomu prsu – není známo, jestli stejné noční chování platí i pro jiné typy nádorů, a je to vlastně nepravděpodobné.

I kdybychom však právě objevili možný významný nástroj pro přesnější diagnózu rakoviny prstu, možná i její snazší léčbu, byl by to stále důvod k oslavě. Jestli objev povede i k širším možnostem zásahu nádorů, bude to ovšem jenom vítaný bonus.

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

1 komentář: „Během spánku se do krve vyplavuje více nádorových buněk

  • 15. července 2022 (18:20)
    Permalink

    Něco na tom bude, protože onkopacienti jsou hodně unavení a spaví, jejich tělo si vysloveně říká o spánek i během dne, jako by si nemoc „sama připravovala“ půdu po úspěšné a dlouhodobé ataky

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama