Terapie psilocybinem mění u lidí s depresí jejich mozkové reakce

TLDR: V klinických testech se ukázalo, že lidem, kteří užívají psilocybin, se mění mozkové reakce spojené s depresí. Studie tuna.

Psychedelika jako léčba deprese?

Nový průzkum ukazuje, že psilocybin, což je aktivní látka v psychedelických houbách, umí pomoci lidem s depresí. Studie ukázala, že lidé, kteří projdou psilocybinovou terapií za asistence odborníka (nikoliv na vlastní nebezpečí) zažívají znatelné změny v mozkových reakcích spojených s depresí, i co se týče porovnání výsledků v kontrolní skupině. Lidé si po čas těchto mozkových změn také všímají redukci jejich symptomů deprese.

Někteří odborníci studují potencionální benefity psychedelických substancí jako je psilocybin od roku 1970. Po dekádách tvrdých regulací, jsou zdravotní úřady a vláda až v nynějších letech více nakloněni k průzkumům psychedelických drog. #drugwarwasrealshit

V této oblasti jsou velké studie stále docela nová věc, ale zdravotní orgány ukázaly ochotu zvážit tyto a jiné podobné drogy jako možnost léčby psychických nemocí. V roce 2019 byl FDA schválen nosní sprej obsahující párty látku ketami – mimochodem ketamin byl původně zamýšlený uspávadlo na koně. Tentýž rok FDA udělila i povolení k průlomové terapii snažící se aplikovat psilocybin jako lék na depresi. V Evropě je situace trochu odlišná než v USA, ale obecně platí, že americké farmaceutické výzkumy diktují majoritu tempa – a zrovna USA byly k podobným látkám velmi zdrženlivé. Státy a města tu však také začala s dekriminalizací psilocybinu obecně nebo pro zdravotní účely!

Zvířecí a klinické studie totiž ukázaly, že terapie psilocybinem za asistence odborníků jsou slibné pro léčbu jak deprese, tak i dalších stavů jako třeba alkoholismus (Češi zbystřili). Ale stále je tu mnoho čemu nerozumíme v oblasti těchto drog a toho jak pomáhají lidem s těmito psychickými nemocemi. Tento nový průzkum, publikován v pondělí v magazínu Nature Medicine, vypadá, že přinese hlubší pohled na věc.

Psylocybin vs. Antidepresiva 3. generace

Již dřív se objevily dobré zprávy čerpající ze studií psilocybinu v menším měřítku. V jedné byla pacientům s depresí, kteří jsou rezistentní vůči léčbě, podáván psilocybin s jejich plným vědomím, ve druhé pacienti s méně závažnou formou deprese náhodně obdrželi buď léčbu psilocybinem nebo aktivním placebem (SSRI antidepresivum – antidepresiva třetí generace). Všem těmto pacientům byl skenován mozek před a po léčbě, která zahrnovala psychoterapeutické sezení.

U lidí s depresí existují oblasti mozku, které se zdají být příliš propojené a neohebné, včetně těch, které jsou spojené s kognitivními funkcemi a pozorností. Kognitivní funkce jsou u člověka velmi důležité, protože jejich prostřednictvím člověk vnímá svět kolem sebe, určitým způsobem reaguje, plní úkoly atd. V této studii vědci zjistili, že lidé užívající psilocybin zaznamenali snížení mozkové konektivity v těchto stejných oblastech, zatímco lidé na SSRI antidepresivech nikoliv.

Není houba jako houba! Zdroj: Goat to Self, vlastní
Není houba jako houba! Zdroj: Goat to Self, vlastní

Zdá se také, že subjekty vykazovaly zvýšenou konektivitu mezi oblastmi mozku, které nejsou tak dobře propojené jako u lidí, kteří nejsou v depresi. Autoři říkají, že výsledkem těchto změn bylo, že mozky pacientů se po užívání psilocybinu lépe zorganizovaly.

Změny a příjemná překvapení

Důležité je, že tyto mozkové změny byly také spojeny se zlepšením znaků deprese u konkrétních jedinců, což znamená, že lidé, jejichž mozkové změny prokázaly změny ve větší míře, také měli tendenci pociťovat větší úlevu od deprese. Vypadalo to, že tyto změny trvaly minimálně 3 týdny po druhé dávce, kdy studie skončila.

„V předchozích studiích jsme viděli podobný účinek v mozku, když byli lidé skenováni přímo při užívání psychedelik, ale tady to vidíme týdny po léčbě deprese, což naznačuje přenesení akutního účinku léku“, řekl v prohlášení autor starší studie Robin Carhart-Harris, ředitel Neuroscape Psychedelic Division na Kalifornské univerzitě.

Zdá se, že zjištění znovu potvrzují, že psychedelika, jako je psilocybin, mohou poskytnout alternativu ke konvenční léčbě deprese, která bohužel u mnoha pacientů nefunguje (až jedna třetina pacientů může být rezistentní na léčbu). Autoři však poznamenávají, že je třeba provést další výzkum o tom, jak dlouho mohou tyto změny – a jejich související přínosy – u lidí obvykle trvat, protože se zdá, že někteří lidé po nějaké době zažijí návrat příznaků deprese.

Upozorňují také, že tyto léky by neměly být používány bez dohledu odborníků specializujících se na léčbu duševního zdraví. Právě „samoléčba“ různými rekreačními látkami (včetně alkoholu) je ostatně mnohdy to, proč daní lidé skončí v horší psychické kondici než dříve – a potřebují „restart“ skrze antidepresiva či psilocybin.

[Jakub Buček. LL]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama