Sledování nádorové DNA může redukovat potřebu chemoterapie

TLDR: V některých specifických případech je možné odstranit nádor, aniž by poté následovala chemoterapie. Sledování nádorové DNA v krvi nyní ukazuje, kdy se pacient bez chemo obejde, a kdy naopak nikoliv. Oznámení tuna.

Nic než nádor

Nová studie přichází s terapií, která již pomohla některým pacientům s rakovinou tlustého střeva ve 2. stadiu vyhnout se chemoterapii, aniž by se změnily jejich klinické výsledky – tedy aniž by to snížilo jejich šance na vyléčení.

Výzkumníci při testu prováděli sledování tzv. cirkulující nádorové DNA (dále ctDNA). To jsou malé, fragmentované úseky DNA nádorových buněk, které kolují v krevním oběhu. Důležitá je skutečnost, že nejde o součásti nádorové buňky, ale pouze o DNA z nádoru samotného. Mohou tak sloužit jako markery, jejichž sledování nám víc říká o průběhu léčby rakoviny.

Sledování ctDNA proběhlo mnohokrát v minulosti, nová studie jde však ve stopování vlivu fragmentů nádorové DNA na léčbu zatím nejdále. Metodu, která byla často testována jenom vědecky, posunula blíže praktické aplikaci. V rámci karcinomu tlustého střeva ve 2. stadiu se dokonce jedná o vůbec první klinickou studii dokazující pozitivní vliv ctDNA sledování na zdraví pacientů.

Věc se má tak, že v 1. stádiu rakoviny tlustého střeva pacienti nepodstupují chemoterapii, protože jejich prognóza přežití je typicky více než 90 procent. Často tak zůstane jenom u operativního zákroku a/nebo radioterapie. Riziko nepohodlí a toxicity léčby v zásadě převažují nad přínosy chemoterapie.

To už ale není pravidlem v případném 2. stádiu choroby. Při té už pacienti obvykle podstupují o chemoterapii. U 2. stadia rakoviny tlustého střeva se totiž rakovina již rozšířila přes svalové vrstvy stěny tlustého střeva – ale ještě se nerozšířila do dalších orgánů

Lepší sledování

Zároveň víme, že přibližně 75 % pacientů v této fázi se bez chemoterapie obejde a nádor se příliš daleko ještě nerozšířil – ale pro asi 25 % je chemo naopak potřebná, protože nádorové buňky se již rozšířily dále a je třeba je systémově zlikvidovat. Rozhodnutí o chemo či nechemo tedy může ovlivnit další život pacienta.

Což znamená, že je bezpečnější chemo předepsat… I když třem čtvrtinám pacientů bude život (doslova) otravovat zbytečně…

Právě tady přichází na scénu sledování ctDNA. Její hodnoty jsou podle závěrů nové práce dobrým indikátorem při rozhodování o tom, zdali je chemoterapie u pacientů s danou chorobou skutečně potřebná. V letech 2015 až 2019 bylo do studie zařazeno 455 pacientů, u kterých měla jak standardní léčba, tak léčba se sledováním ctDNA podobnou míru přežití. Co se tedy změnilo?

Velký rozdíl mezi oběma skupinami byl v množství podané chemoterapie. Ve skupině se standardní léčbou podstoupilo chemoterapii 27,9 procenta pacientů, zatímco ve skupině s řízenou léčbou pomocí ctDNA pouze 15,3 procenta. A přesto byla míra vyléčení velmi podobná!

Právě to naznačuje, že sledováním hodnot ctDNA skutečně došlo na efektivní posouzení potřeby další léčby chemoterapií.

Zatím jen na jednu rakovinu

Výzkumníci týmu Jeanne Tie nyní budou dále posuzovat, zdali ctDNA monitorovaná terapie může napomoct i redukci chemoterapií v případě jiných karcinomů.

Jako obvykle platí, že jedna studie jaro nedělá – dost možná ale výsledky této studie nejlépe demonstrují, proč je léčba rakoviny obří úkol, který jde kupředu jenom skrze relativně malé krůčky. Není jedna jediná rakovina, ale mnoho různých typů zasahujících odlišně mnoho různých tkání…

A i to, co může být nadějný lék či metoda terapie, musí být testováno co nejcitlivěji s ohledem na stav (navíc dostatečného vzorku!) pacienta a celý kontext. Redukci nutnosti chemoterapie je však v tomto ohledu alespoň dílčí posun, byť v praxi si na něj ještě zřejmě chvíli počkáme!

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama