Odhalen metabolit, který po cvičení snižuje chuť k jídlu

TLDR: Umělá suplementace látek vznikajících jinak při cvičení u myší demonstrovala, že mohou snižovat kalorický příjem. Ale neplatí to nutně vždy. Studie tuna.

Zázrak pro tento den

Nová studie přesněji identifikovala, co se s naším tělem děje po intenzivním cvičení. Ačkoliv jde tradičně jenom o odhalení procesu u hlodavců, zjištění by mohlo jednou vést i k metodám, jak podobné procesy analogicky navodit například u lidí, kteří se nemohou dostatečně pohybovat.

Výzkumníci v nové práci podrobili pokusné hlodavce tréninku na běžeckém pásu a analyzovali, jak se v průběhu času začaly měnit hodnoty těch či oněch chemických látek a sloučenin uvnitř jejich těla. Zjistili přitom, že v průběhu cvičení se zvyšují hodnoty metabolitu zvaného Lac-Phe (N-laktoyl-fenylalanin). Ten je syntetizovaný z laktátu a fenylalaninu.

Proč je to významné? V první řadě jde o odhalení říkající nám víc o biochemických procesech těla. Fenylalanin je aminokyselina, která se spojuje do bílkovin. Možná o něco lépe znáte laktát – ten se v těle vytváří po namáhavém cvičení, jeho hromadění ve svalech je příčinou svalové únavy a bolesti. V řadě druhé nám to ale může napomoct, pokud budeme jednou chtít dopřát podobných metabolitů i lidem, kteří například po úrazu nemohou v dostatečné míře cvičit, anebo kteří bojují s nadváhou.

Autoři aktuální práce se domnívají, že Lac-Phe má totiž vliv sahající za hranice cvičení samotného – zdá se totiž, že metabolit ovlivňuje také chuť k jídlu.

Co to umí?

Když totiž výzkumníci podávali vysoké dávky Lac-Phe hlodavcům uměle, jejich příjem vedl k zhruba 50% poklesu kalorického příjmu ve srovnání se stejně krmenými hlodavci z konstrolní skupiny. Pohyb a energetický výdej u obou skupin hlodavců ale zůstal nezměněn. Lac-Phe by tak mohl být sloučeninou, která vysvětluje benefity cvičení s benefity omezeného příjmu potravy.

Tento efekt přitom trval po 10 dní, kdy vedly suplementované dávky Lac-Phe k poklesu příjmu potravy, následnému poklesu tělesné hmotnosti a zlepšení glukózové tolerance myší. To vše jsou přínosy, pokud chceme rozšířit našeho možnosti boje proti obezitě a nemocem souvisejícím s obezitou.

Neznamená to automaticky ovšem, že je vodítko Lac-Phe zcela stoprocentně jisté. V první řadě – nynější práce řešila jenom hlodavce. Jde také jenom o jednu studii, kterou bude třeba potvrdit replikací výsledků. Nynější práce také dospěla k několika dalším proměnným, jejichž vysvětlení může ještě vědcům zamotat hlavy.

Byly například odhaleny rozdíly v potlačení chuti k jídlu podle po cvičení a/nebo u hlodavců krmených stravou s vysokým obsahem tuku. U necvičíčích hlodavců krmených normálně efekt pozorován nebyl.

Již nyní výzkumníky napadlo ověřit výsledky také u lidí (a krom nich také na dostihových koní). Také u nich byly objeveny po fyzické námaze vyšší hodnoty Lac-Phe – práce však již nezkoumala možný vliv na metabolismus.

K tomu bude tedy potřeba ještě dalšího výzkumu.

Před suplementy ještě počkejte…

Je také pravděpodobné, že v reálu nemůže za příznivý efekt cvičení a/nebo nižší apetit jenom jeden metabolit, ale větší plejáda sloučenin. Dva roky nazpět se například podařilo jako takovýto identifikovat protein sestrin, několik dalších podobných proteinů bylo odhaleno později. Mnohé mohou vznikat vlivem odlišných jevů, a jejich efekt může být dle toho také do jisté míry proměnlivý.

Snažím se tím naznačit, že jenom píchat si do těla Lac-Phe nemusí stačit, pokud se chcete sami vyhnout cvičení – anebo ne dlouhodobě pro skutečně zdravý chod organismu. Jednou, až bude naše encyklopedie proteinů a jejich vzájemných vztahů mnohem tlustší, k něčemu podobnému třeba dojdeme. Dnes však tak daleko ještě nejsme.

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama