Nová léčba diabetes pomoci transplantátů má slibné výsledky

TLDR: Transplantace β zodolněných povlakem likvidujícím škodlivé (auto)imunitní buňky byla otestována u primátů. Výzkumníci za ní chtějí přejít k testům u lidí. Studie tuna.

Znovu a lépe

Začíná preklinická fáze nové terapie založené na transplantaci β buněk Langerhansových ostrůvků pro pacienty s diabetes 1. typu. Na rozdíl od rozšířenější diabetes 2. typu je typ 1 způsoben autoimunitní reakcí na Langerhansovy ostrůvky. Přesto nemocí v globálu trpí na 9 milionů lidí.

Již v minulosti přišly terapie spočívající v transplantaci nových buněk, které by pacienty s onemocněním mohly trvale vyléčit. Transplantace Langerhansových ostrůvků je však stále komplikovaná a typicky vyžaduje od pacientů doživotní pobírání imunosupresiv. Na celém světě tak proběhlo jenom něco před 30 tisíc těchto zákroků. Pro devítimilionovou populaci pacientů jde tedy často o nedostupný zákrok.

Pokud by se tak podařilo vyvinout takovou metodu transplantace β buněk, která by nevyžadovala imunosupresiva, šlo o jak o pokrok pro medicínu, tak i možnosti aplikace této léčby. Právě to je nyní cílem preklinické studie na primátech, která se snaží β buňky ochránit před autoimunitní reakci novými způsoby.

Výzkumníci během transplantace ostrůvků využili mikrogelu obsahujícího na svém povrchu FasL protein, který při interakci s imunitní buňkou způsobuje smrt této útočící buňky.

Štít pro ostrůvky

To není jediná změna oproti tradiční transplantaci. Místo transplantace buněk do jater (což je typický klinický postup) vytvořili vědci malý vak ve velké ploché vrstvě tukové tkáně těsně pod žaludkem.

Na rozdíl od jater je takzvané omentum neživotným orgánem. To umožňuje jeho odstranění v případě nežádoucích komplikací.

Terapie byla doposud celkem otestována u 4 testovaných primátů a 3 kontrolních primátů. Testovaní makakové si přitom podrželi vlastní regulaci glykémie až 188 dní po zákroku. V této fázi musel být výzkum bohužel ukončen kvůli tehdejšímu propuknutí covidové pandemie, nyní se ale výzkumníci mají opět k oživení výzkumu.

Výzkumníci věří, že limit 188 dnů by bez ukončení studie mohl být mnohem delší. Připravuje se tak momentálně především testování metody u lidských pacientů. To by mohlo definitivně odhalit, zdali je transplantace zodolněných ostrůvků slibným směrem dalšího výzkumu – a jednou snad možná i předmět medicínské aplikace.

Jiné metody

Je samozřejmě otázkou, co přesně dlouhodobě vyvolá eliminace imunitních buněk obrannou vrstvou FasL mikrogelu. Je možné, že dlouhodobě může implantát vyvolat jiné nežádoucí účinky, které budou samy o sobě stát za zvážení, zdali je právě tato cesta léčby diabetes 1. typu skutečně kýžená.

K tomu však bude třeba pokročit s testy u primátů a později i u lidí po delší dobu než dosavadních 6 měsíců.

Sluší se také zmínit, že léčba pomocí transplantátů β buněk není problematická jenom kvůli imunosupresivům, ale také nedostatku transplantátů samotných. Existují i separátní výzkumy, které se snaží vyřešit tento problém skrze tvorbu nových transplantátů z kmenových buněk. Tento přístup by sice nevyřešil nutnost pobírat imunosupresiva, ale mohl by vyřešit nedostatek transplantátů samotných.

Tento typ výzkumu již přitom přišel alespoň limitovaným testem u lidí. V budoucnu tak dost dobře bude možné obě metody zkombinovat, pokud dojde na úspěšný test ochrany transplantátů.

Nakonec možná existuje ještě jedna zkoušená metoda, která by mohla transplantáty ochránit nejspolehlivěji – přeprogramování imunitního systému tak, aby nechal implantáty na pokoji. Imunoterapie tohoto druhu jsou prozatím v plenkách, ale vzhledem k tomu, jak rychle se rozvíjejí imunoterapie pro experimentální léčbu různých jiných autoimunitních nemocí, v budoucnu bude snad možné s nimi počítat i pro pacienty s diabetes.

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama