Přes 100 tisíc skenů zmapovalo vývoj mozku napříč životem

TLDR: Shrnutí MRI snímků mozku víc jak 101 tisíc lidí má sloužit k vytvoření univerzálních růstových grafů mozku. Nejde o konec zkoumání mozku, ale spíše další krok v dalším bádání. Studie tuna.

Rekordní sumáž

Jak se mění náš mozek v průběhu života? Řada studií to zkoumala v různém výzkumném kontextů – chřadnutí kognice ve věku pokročilém, či naopak rozvoji myšlení ve věku útlém. Nyní přišla nová studie s doposud nejobsáhlejší mapou vývoje mozků od počátku až do konce života díky sesumírování na 123984 snímků s pomocí magnetické rezonance (MRI) u 101457 lidí.

Nejranější snímky pokrývají již formování mozku u plodu starého jen 16 týdnů, nejpozdější snímky pak vrhly světlo na mozek stoletého starce. Ačkoliv výsledkem samozřejmě není vývoj jediného člověka napříč životem, ale spíše průměr mnoha lidí (s mnoha případnými nešvary) v různých fázích života, mapa vývoje mozku může poskytnout důležitá data pro další týmy zkoumající vývoj mozku i mozková onemocnění.

Jde tedy jenom o první vlaštovku, která teprve dále může sloužit novým objevům. To může na první pohled působit poněkud nedostatečně, ale faktem je, že ani dnes vlastně neexistují žádné standardizované růstové grafy pro vývoj mozku. Pro jiné části těla podobné grafiky máme – nejčastěji v rámci změn výšky a hmotnosti. Víme přitom, že i mozek prochází v průběhu lidského života mnoha změnami.

Právě pro vznik podobného univerzálního růstového grafu nynější studie pokládá základy. A to může nemalou měrou přispět třeba bezpečnějšímu a efektivnějšímu vývoji & testování léčiv, které na mozek cílí.

Víme víc

I nynější práce navíc na svém obrovském zkoumaném vzorku potvrdila několik pikanterií, které poznání mozku jako takového již nyní posunuly dále. Tak třeba potvrdila, že rychlost, jakou roste šedá hmota, se rychle zvyšuje až do šesti let – a poté se toto tempo začíná zpomalovat. Růst bílé hmoty pak dle dat dosahuje vrcholu těsně před 29. rokem života a kolem věku 35 let začíná její objem klesat.

Obě tyto skutečnosti byly dlouhodobě přepokládány, ale aktuální práce to potvrzuje na bezprecedentním vzorku. Právě potvrzení podobného vývoje pak může lépe sloužit již na diagnostickém poli – zjednodušeně řečeno, pokud zjistíte, že má nějaký pacient méně šedé či bílé hmoty, než by ve svém věku měl mít, naznačuje to, kde mohou být kořeny jeho problému.

Než se ale podobná klinická praxe stane, inu, praxí, bude ještě potřeba na nynější studii postavit dalších pár pater. Na světě chodí skoro 8 miliard lidí, a vzorek 101 tisíc z nich – ačkoliv je nejvyšší doposud takto shrnutý – nemůže být pro všechny z nich ještě dostatečný.

Jinak řečeno, až další týmy napíšou za nynějších 100 tisíc mozku jednu či dvě nuly navíc, bude se nám skutečně rodit něco užitečného i v praxi. Ale než se dostaneme tak daleko, bude třeba někde začít. Jeden takový počátek tkví právě v této práci.

Práce teprve začíná

V neposlední řadě je třeba říct, že ačkoliv je MRI rozhodně velmi užitečný nástroj pro zkoumání vývoje mozku, rozhodně nejde o nástroj univerzální. S porcí nadsázky se dá říct, že sledovat mozkem MRI je tak trochu, jako pozorovat celou oblohu a všímat si, že v noci je na ní tma a přes den na ní tma není – to je samo o sobě jistě užitečné, ale až teprve, když se budeme dívat na detaily, odhalíme víc o podstatě toho vesmíru.

Studie mapující konektivitu jednotlivých neuronálních sítí a neuronů obecně, již existují. Ale doposud se jim podařilo zmapovat jenom fragmenty mozku. A tyto fragmenty jsou navíc časově omezené. Zkoumání mozku tedy aktuální práci ani zdaleka nekončí. Vědátoři před sebou mají rozhodně ještě pořádný ranec práce – bylo by ale vlastně překvapivé, kdyby pochopení našeho nejužitečnějšího orgánu bylo vlastně jednoduché!  

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama