Lidem s posttraumatickým stresem může pomoct MDMA s terapií

TLDR: Užívání MDMA pod kontrolou zřejmě zvyšuje efektivitu psychoterapií. Naznačuje to aktuální výzkum, který s MDMA došel zlepšení post-traumatického stresového syndromu z dvou třetin pacientů. Oznámení tuna.

Pro pomoct terapii

Látka MDMA, lidověji známá jako rekreační droga „extáze“, má možná o něco blíže medicínskému využití. Třetí fáze klinických testů totiž naznačila její užitečnost při léčbě pacientů s post-traumatickou stresovou poruchou.

Ne snad, že by MDMA sama o sobě zlepšovala stav pacientů – výzkumníci ale naznačují, že MDMA může dle závěrů dvojitě zaslepené studie pomáhat s psychoterapií. To by spolu s dalším úspěchem psychoplastogenů v jiných studiích mohlo dále pootevírat cestu medicínskému, kontrolovanému používání podobných látek. Krom MDMA je nejčastěji skloňované také LSD a psilocin.

K čemu by droga proslavená milovníky tance mohla sloužit? MDMA způsobuje v mozku dodatečné uvolňování oxytocinu, což vytváří pocity důvěry a blízkosti. Takové pocity být mohou v terapeutickém prostředí skutečně nápomocné efektu terapie.

Během studie se to prokázalo na 90 pacientech – celkem dvě třetiny z testované skupiny po konci terapie nesplňovali diagnostická kritéria pro PTSD, a dá se tedy říct, že „byli vyléčeni“. U kontrolní skupiny, která k terapii dostávala pouze placebo, bylo toto zlepšení znatelné jenom u jedné třetiny.

Dávka dělá efekt

Výsledky nejsou univerzální, jedná se také tradičně jenom o jednu ze studií na toto téma. Jsou ale dostatečně přesvědčivé k tomu, aby výzkum dále probíhal. MDMA je přitom o to víc zajímavá, že právě PTSD se existujícími psychofarmaky léčí jen velmi obtížně.

U léčby závislostí se již v minulosti osvědčily menší dávky LSD, které zřejmě pomáhají „přeprogramovat“ dominantní mozkové spoje, a tak zvyšují jiným způsobem náchylnost pacienta k proměně svých zvyklostí. Podobně jako u mikrodávek LSD by také MDMA byla terapeuticky podávána v menším než „tanečním“ množství.

Právě na optimální dávkování se již zaměřily předešlé fáze této studie. Vědci nakonec určili optimální perorální dávkování z jedné plné dávky na počátku terapie a poloviční dávky o hodinu později. Poté následovala „bloková“ osmihodinová psychoterapie. Tento proces se kromě týdenní terapie opakoval dvakrát, pokaždé s měsíčním odstupem.

Tato forma léčby PTSD je tedy stále časově náročnější, mohla by však pomoct pacientům s těžšími případy PTSD, u nichž selhaly předešlé jednodušší metody léčby. Potenciální negativní vedlejší účinky látky, jako je například nevolnost, byly během aktuální studie minimální a nic nenasvědčovalo ani tomu, že by si účastníci na droze vytvářeli závislost.

A co Česko?

Vědátoři v současné době hledají účastníky pro další fázi studie. Budou-li zjištěny podobné výsledky, autoři věří, že terapie pomocí MDMA u PTSD pacientů by mohla být schválena FDA pro klinické použití do roku 2023. Nějaký čas poté by pak mohla snad dorazit i do Evropy a Česka, budou-li americké zkušenosti pozitivní.

Léčba PTSD je na každý pád složitá, a nic neulehčuje skutečnost, že jí po celém světě trpí miliony lidí. Typicky se PTSD objevuje u lidí, kteří prožili nějakou děsivou zkušenost – může jít o prožitek z válečného konfliktu, ale i z „běžné“ autonehody nebo přírodní katastrofy. Riziko PTSD na duševní zdraví je přitom relativně nový objev, který se dostává do popředí teprve v posledních několika desetiletích.

Pacienti s dlouhodobou, chronifikovanou PTSD nemají jenom zhoršený požitek ze života, ale i daleko vyšší náchylnost k návykovým látkám či k sebevraždě.

Vzniklo původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama