Potenciální nové léčivo na endometriózu je ve 3. fázi testů

TLDR: Bolestivé onemocnění řady žen sice stále uniká svému vyléčení, s novou látkou však možná bude snazší život s ním. Oznámení hír.

Přehlížený problém

Skutečnost, že je nějaká nemoc rozšířená ve velkém segmentu populace, ještě neznamená, že na ni známe lék. Gynekologické onemocnění endometrióza dnes postihuje dle odhadu v různé míře mezi 10 miliony až 10 procenty žen na celém světě.

Endometrióza v zásadě vzniká, když děložní tkáň roste jinde v těle a reaguje tu na hormony. Onemocnění se projevu silněji a méně silně dle menstruačního cyklu, a typicky se projevuje pánevní bolestí. Stále přitom uniká přesných rozpoznání mechanismů vzniku a tak i vyléčení.

Dnešní terapeie již sice dovedou tlumit bolest či odstranit endometriotická ložiska, ale dostupná léčiva nejsou bez problémů, a chirurgický zákrok může být komplikovaný, drahý (pro zdravotnictví) a nepříjemný. Efektivnější léky by tedy mohly mnohé řešit.

Existující léčiva navíc mohou způsobovat také snížení hustoty kostí, způsobovat nespavost, změny nálad anebo prostě nemusejí fungovat na potlačení endometriózy u všech pacientek. Samotná podstata onemocnění navíc stále není dostatečně prozkoumána. Možná však svítá na lepší časy.

Na konci roku 2021 totiž dorazily předběžné výsledky 3. fáze klinických studií nového léčiva linzagolix. Také to primárně potlačuje bolest, takže rozhodně nejde o absolutní řešení endometriózy – ale prozatím se zdá, že lék funguje efektivněji i více pacientek a s méně vedlejšími účinky.

Dosavadní výsledky stačily k tomu, aby americký regulátor léků FDA začal posuzovat linzagolix jako potenciální lék endometriózy i děložních myomů.

Nežádoucí účinky?

Aplikací by tedy mohlo být více. Děložní myomy jsou rámcově podobný problém, kdy dochází na vznik benigních nádorů uvnitř ženského genitálního traktu, které rovněž mohou způsobovat řadu nepříjemností.

S postupem věku jich může výrazně přispívat, a ačkoliv jde o nezhoubná ložiska, která se skoro nikdy nemění v nádory zhoubné, jejich samotná existence uvnitř těla vede k potenciálnímu mrzení opět kvůli krvácení a bolestem.

Linzagolix se nyní dle předběžných výsledků testů ukazuje jako potenciální způsob léčby bolesti spojené s endometriózou a také silného menstruačního krvácení z děložních myomů. Teoreticky by se tak mohly vyřešit dvě mouchy jednou ranou.

Ve studii byly testovány dvě různé denní dávky linzagolixu, včetně dávky 200 mg a 75 mg. V porovnání s placebem došlo po třech měsících užívání látky k významnému snížení silných a častých křečí, stejně jako zácpy související s menstruací (tzv. dyschezie) a celkové pánevní bolesti. Po šesti měsících zlepšení pokračovalo. Také nežádoucí účinky byly omezené.

To obvykle znamenalo, že kolem 20 % pacientek občas pociťovalo návaly horka. Vzhledem k tomu, že třeba vlivem děložních myomů může rovněž dojít na vznik podobných pocitů, pro pacientky by to nejspíše byla přijatelná daň za potlačení jiných symptomů.

Úspěch v USA by mohl vést ke schválení Evropskou lékovou agenturou a relativně brzy tak i dostupnosti v Česku. Ačkoliv linzagolix není ani zdaleka velkým zvratem v boji s endometriózou, i dílčí zlepšení stavu pacientek by mohlo pomoct milionům ženám po celém světě.

Sepsáno původně pro Mudrstart.cz.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama