Pohled do očí by mohl odhalit riziko brzké smrti

TLDR: Umělá inteligence dovede vyčíst váš biologický věk jen ze snímku sítnice – to by mohlo výrazně napomoct snazší diagnóze rizika vážného onemocnění, a tak mu ideálně i předejít. Studie tu.

Stárnu, stárneš, stárneme…

Stárnutí je komplexní proces, který dříve nebo později dožene každého z nás. S věkem se našemu tělu snižuje schopnost regenerace, a zvyšuje se riziko neduhů, jako jsou kardiovaskulární nemoci a rakovina. Tělo každého z nás má jinou genetickou „výbavu“ a  stárne trochu jiným tempem. Ale možná, že máme k dispozici nový nástroj, který by mohl dopady stárnutí snížit

Někteří lidé jsou totiž vůči biologickému stárnutí a nemocím s ním spojeným náchylnější než jiní. Tito lidé jsou někdy označováni jako Fast-agers, tedy rychlestárnoucí. Problém je, že většina z nás nemá tušení, zda do této skupiny lidí patří či nikoliv.

A je asi zjevné, že by bylo fajn je odhalit spíše dříve nežli později!

Oko do duše! Zdroj: TV Peru, vlastní
Oko do duše! Zdroj: TV Peru, vlastní

Fast-agers

Nepanikařte! To, že někdo patří mezi fast-agery nutně neznamená, že zemře dříve. Znamená to ale, že je vůči projevům stárnutí náchylnější, a měl by tomu přizpůsobit svůj životní styl. Pokud je někdo fast-ager, mohou mít rizikové faktory jako kouření, obezita či nadměrná konzumace alkoholu ještě horší vliv, než u „normálně“ stárnoucích lidí.

Ano, je sice možné nechat si osekvenovat vlastní DNA a určit jaké máte (cca) riziko vzniku rakoviny, infarktu a podobně. Tuto možnost nabízí už i některé komerční firmy, jako 23andMe. Problém ale je, že, se stále jedná o relativně drahou záležitost, a ne každý si to může dovolit. Zejména mimo Evropu a Ameriku.

Podle studie čínských vědátorů, je ale snazší způsob jak přečíst biologický věk člověka. Stačí se mu pořádně podívat do očí. Tedy, s trochou pomoci od umělé inteligence.

AI očař?

Čínští vědátoři využili strojové učení a umělou inteligenci na analýzu snímků sítnice oka. Sítnice, pro ty co si potřebují zopakovat biologii, je vrstva buněk pokrývající vnitřní stěnu oční bulvy. Tato vrstva je tvořená receptory, které zachycují světlo a přeměňují ho na elektrické impulzy, které dále putují do mozku.

Algoritmus, který výzkumníci vyvinuli, analyzoval snímky sítnice téměř 47 tisíc lidí středního a vyššího věku z Velké Británie, a učil se ze sítnice poznávat jejich biologický věk.

Snímky sítnic, které algoritmus analyzoval, byly pořízeny před více než deseti lety. Během následující dekády zemřelo 1871 lidí (z původních 47 tisíc zapojených do studie) přičemž většina z nich měla podle sítnice vyšší biologický, než skutečný věk. Jednalo se tedy pravděpodobně o výše zmíněné fast-agery. Algoritmus předpověděl, že pokud je biologický věk vaší sítnice jen o rok vyšší než váš skutečný věk, zvýší se vaše riziko smrti během následující dekády až o 2-3%!  

Daná studie není jediná, která se zabývá spojitostí mezi stárnutím sítnice a celkovým zdravotním stavem. Dřívější studie mezinárodního týmu vědců již například prokázala, že skeny sítnice mohou pomoci předpovědět vznik kardiovaskulárních chorob. Další studie ukázaly například spojitost mezi sítnicí a nemocemi ledvin a neuro-degenerativními poruchami.

Naše sítnice je zřejmě zvláště citlivá na akumulující se poškození způsobené biologickým stárnutím. Problém je, že nikdo zatím neví proč – a samozřejmě před aplikací bude nutno také určit, jestli nejde jenom o korelaci.

Snímek sítnice oka. Zdroj: CKOG Praha, ocnigenetika.lf1.cuni.cz

Sítnice, půl zdraví

Přestože analýzu biologického stárnutí sítnice zatím provází řada neznámých, mohla by tato metoda mít široké uplatnění. Oproti jiným metodám, které se používají ke stanovení biologického věku, jako je analýza methylované DNA či analýza stárnutí mozku pomocí neuro-zobrazovacích metod, má skenování sítnice nespornou výhodu. Je totiž rychlé, snadné a levné.

Tato metoda nepotřebuje žádné speciální laboratorní vybavení, stačí přístroj pro snímání sítnice (oftalmoskop) a připojení k internetu. Umělá inteligence se postará o zbytek. Snímání sítnice by tak mohlo snadno identifikovat fast-agery a pomoci jim při včasném diagnostikování nemocí spojených se stárnutím.

To, že oči jsou okny do lidské duše, se říká odnepaměti. Podle téhle studie jsou ale oči i okny do našeho zdraví. Tak uvidíme, jak se bude tento výzkum dále vyvíjet. Rozhodně to ale budeme pozorně sledovat.

[Svatopluk Skoupý]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama