Vyšší zdraví, ne ekonomika stojí za snižující se porodností

TLDR: Počet dětí v bohatých státech klesá, ale důvodem podle českých vědátorů nejsou „vyšší náklady“ na potomky, nýbrž větší zdraví rodičů. Studie tuna 10.1038/s41598-021-90579-8.

Méně je více

Asi jste už slyšeli o tom, že čím bohatší stát = tím méně děcek a v pozdějším věku produkuje společnost. Jev, který obecně platí napříč světem bez ohledu na kulturu, je obvykle vysvětlován ledajak – vyšší cenou potomků, leností omladiny, zhýralostí světa (podle toho, za kterou čapku zrovna kopete). Kateřina Sýkorová a Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ale přišli na vysvětlení zcela jiného ranku.

Abychom k tomu došli, budeme muset začít někde trochu jinde – u věku, kdy se lidé dnes množí. Stále častěji je to totiž v pozdějším věku. Na první pohled bychom asi čekali, že dnešní zdravější lidé budou vykazovat silnější sexuální touhu a svůj pohlavní život začnou dřív. Opak je však pravdou.

Na vzorku více než 30 000 osob se ukázalo, že ženy s horším zdravím dospívají dříve a dříve také zahajují svůj pohlavní život. Naopak muži i ženy s horším zdravím potom vykazují silnější sexuální touhu a děti mívají v dřívějším věku!

To vše může být alespoň malou záplatou na fakt, že celkově vykazují nižší realizovanou sexuální aktivitu, nižší počet partnerů a méně dětí. Všechny tyto jevy přitom korelují s genetickými predispozicemi daného jedince. Nejedná se tedy o pouhý důsledek zhoršeného zdraví, ale nejspíše fyziologický mechanismus přímo „zabudovaný“ do našich těl vycházející ze složení genomu.

Proč je tento poznatek tak významný a jak souvisí s porodností?

Hlavně to zdravíčko

Silně podporuje ekologickou teorii životních strategií. Podle tohoto konceptu by jedinci, kterým hrozí vyšší riziko úmrtí, měli přesměrovat větší množství svých zdrojů do produkce potomků, a to i na úkor růstu či udržování vlastního těla. Zanechat alespoň nějaké potomky je z hlediska evoluce rozhodně lepší než nemít žádné.

Takováto „rychlá“ životní strategie se však může naopak stát velmi nevýhodnou pro jedince zdravé a dobře zajištěné, pro které je výhodnější s rozmnožováním počkat a do potomků více investovat. V přírodě má tato investice podobu zdrojů a péče, které zvyšují jejich naději na dosažení pohlavní dospělosti. V lidské společnosti se však může jednat také o investice do vzdělání, společenského postavení, vlivu a dalších faktorů, které přímo či nepřímo zvyšují úspěch těchto jedinců a jejich příbuzných mezi ostatními lidmi.

Zdroj: Hejibits
Zdroj: Hejibits

Nepřímo tak objev, že nemocnější lidé cílí na dřívější rozmnožování, nabízí i vysvětlení pro jednu z největších demografických otázek – proč dochází k tzv. demografickému přechodu. Jen díky tomuto fenoménu patrně nedojde k fatálnímu přelidnění Země, protože společnosti, ve kterých dochází ke zvyšování životní úrovně, zároveň rychle redukují průměrný počet potomků na jednu ženu.

Evoluční role

Sociální vědátoři vlastně pro tento fenomén nenabízí žádné vysvětlení, pouze korelace – s úrovní příjmů, vzdělání, industrializace, sociální péče a podobně. A ty můžou hrát dílčí, dost možná však nikoliv nejzásadnější roli.

Standardní biologický náhled počítal s tím, že v rozvinutějších společnostech dochází k intenzivnějšímu soupeření jedinců o zdroje – včetně těch sociálních, jako je například postavení – a proto se vyplatí spíše investovat do menšího množství potomků. Nové výsledky však naznačují, že klíčovým spouštěčem demografického přechodu může být zlepšení zdravotního stavu jedinců, kteří v důsledku toho přecházejí k pomalejší životní strategii vyznačující se pozdější a pomalejší produkcí potomků.

TLDR tak lze říct, že pokud chcete snížit populační část v Asii či Africe, pak jim tu dopomozte nejenom k vyššímu zdraví ekonomickému, ale i vyššímu zdraví přímo zdejších obyvatel!

[Jan Toman, Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

2 komentáře: „Vyšší zdraví, ne ekonomika stojí za snižující se porodností

 • 11. června 2021 (21:09)
  Permalink

  Všechno je jndividualni ale největší rolí hraje v tom finanční zabezpečení rodiny tak aby to splňovalo aspoň vzdáleně nějaké konvenční normy.Zbytek je nepřijatelný.

  Reagovat
 • 13. června 2021 (09:48)
  Permalink

  No tak nevím co si o tom mám myslet.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama