V lebce lovce-sběrače vědci našli nejstarší kmen bakterie způsobující mor

TLDR: Analýza genu z cca. 5000 let starého těla z doby kamenné ukazuje, že tehdy bakterie Y. pestis chyběly geny pro přenos skrze blechy. To rapidně redukovalo i přenosnost choroby. Studie tuna.

Zase ten mor

Bratru pět tisíc let nazpět se v dnešní Litvě dočkal mladý muž ve věku kolem 20 až 30 let, povoláním lovec-sběrač místního kmene, nepříjemného dárku od agresivního hlodavce – krom bolestivého pokousání „do krve“ mu myšák předal i dobový kmen bakterie Yersinia pestis.

Tu také možná znáte pod populárnějším jménem nemoci, kterou způsobuje: dýmějový mor.

Choroba, která ve 14. století způsobila smrt snad až třetiny tehdejší Evropy a zůstává synonymem zkázy (ačkoliv třeba evropské choroby vyhubily kolem 90 % předkolumbovských populací ve střední Americe – jo, není to závod, jen naznačuju, že může být hůř), se díky nálezu a analýze litevské lebky nyní dočkala detailnějšího evolučního popisu.

Genová analýza totiž naznačila, že kmen Y. pestis, který se šířil dávnou Litvou, je sice velmi podobný středověkým kmenům o 4300 let později, ale litevské variantě chybělo několik kritických genů!

„Chyběly jí geny, které by umožňovaly přenos blechami,“ pochlubil se novinářorátorům Ben Krause-Kyora, vědátor působící na univerzitě v německém Kielu, který je též spoluautorem nové studie. Během černé smrti byla hlavním zdrojem nákazy kousnutí od blech a vší.

Během tisíciletí mezi koncem periody lovců-sběračů a příchodem středověké epidemie „černé smrti“ tedy bakterie Y. pestis zmutovala takovým způsobem, který jí dal schopnost přeskakovat mezi druhy prostřednictvím blech.

To při stejné zachované smrtnosti nakažených prudce zvýšilo její přenosnost, a napomohlo tak i neslavným epidemiím z doby Karla IV.

Změna zájmu

Výzkumníky paradoxně původně vůbec nezajímal mor, ale příbuzenské vztahy mezi lovci-sběrači v odhalených pohřebištích v Litvě. Když ale genové sekvenace ukázaly z jedné z lebek přítomnost nejstaršího známého kmene Y. pestis, jejich právě změnila kurz!

Autoři srovnali genom bakterie s dalšími známými starověkými druhy bakterie… Analýza rovněž naznačuje, že lovec-sběrač v Litvě měl v těle přítomné velké množství bakterie. To ukazuje, že v důsledku infekce nejspíše také zemřel. Přesto byl pohřben „tradičně“ jeho nejbližšími. Co bohužel není známo, je čas mezi smrtí a nákazou. Taktéž to, že by muž nemoc získal od hlodavce, je pouze extrapolace výzkumu.

Původce moru Y. pestis. Zdroj: NIAID

Vzhledem k absenci jiných typů přenosu je pravděpodobné, že muž musel infekci Y. pestis dostat septickou cestou do krve, nikoliv plicní nebo dýmějovou formou. Čili jej nejspíše něco pokousalo. A to něco byl rovněž nejspíše hlodavec.

To rovněž naznačuje, že muž nebyl infekční pro své okolí. Aby jeho blízcí nakazili, museli by být v kontaktu s mužovou krví. I to dále ukazuje, jak absence pozdějších mutací prudce snižuje infekčnost choroby.

Lidé jako spoluviníci

Během periody doby kamenné (v daném regionu – na Blízkém východě již tou dobou byla doba bronzová, ale pokrok holt nebyl ani tehdy rovnoměrně distribuován) tak mor nezpůsoboval rozsáhlé epidemie. Y. pestis se tu a tam objevila ve skupinách lovců a sběračů, zemědělců a kočovníků po celé Eurasii. Ale nikdy nedošlo k události na úrovni pozdějších epidemií.

Všechny tyto události ale postupně napomáhaly evoluci bakterie tak, aby epidemie byly nakonec možné. Co se změnilo ve středověku, nebyla jen doba navíc, po kterou měla bakterie čas na další vývoj. Zvýšila se také hustota zalidnění a tak přibylo i dílčích infekcí, které zvýšily i pravděpodobnost mutace bakterie.

Svým způsobem se tak lidé stali jakýmisi spoluviníky za vznik morových ran stejným způsobem, jako zabíjela sama Y. pestis.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama