Máme méně nezávazného sexu než kdysi, proč tomu tak je?

TLDR: Kombinace menší konzumace alkoholu, horší mobility, videoher a zřejmě i kulturních změn znamená, že máme méně nezávazných povyražení. Studie tu.

Seks už není, co býval

Statistika nuda je, má však cenné údaje o mnoha našich… aktivitách. Tak třeba víme, že stále méně mladých dospělých se dnes věnuje neformálnímu sexuálnímu styku, jako tomu bylo v minulosti. Důvody tohoto poklesu ale nejsou známy. Pokud bychom se podívali na nedávné studie, zjistili bychom, že jde nejspíše o kombinaci více faktorů.  

U mladých žen pokles frekvence pití alkoholu vysvětluje asi čtvrtinu poklesu sklonu k příležitostnému sexu. U mladých mužů významným způsobem k poklesu příležitostného sexu přispívá pokles frekvence pití, nárůst počítačových her a rostoucí procento těch, kteří bydlí s rodiči. Autoři těchto studii však nenacházejí žádné důkazy o tom, že trendy v ekonomických podmínkách mladých dospělých, nebo užívání internetu.

U dospívajících a mladých dospělých je tak třeba stále menší pravděpodobnost sexuálního styku mimo romantického vztahu, příčiny tohoto poklesu příležitostného sexu však nebyly důsledně vyhodnoceny.

Tím se právě zabývali vědci z Rutgersovy univerzity a univerzity New York (South a Lei 2021), který posbírali údaje z PSID-TAS na vyčíslení zdrojů poklesu příležitostné sexuální aktivity mladých dospělých v letech 2007 až 2017. Jejich zjištění přinesly zajímavé poznatky o tom, proč prožíváme méně často… zajímavé momenty.

Zdroj: NBC, vlastní
Zdroj: NBC, vlastní

Více faktorů

Zdá se, že asi čtvrtina poklesu sklonu mladých žen k příležitostnému sexu je skutečně způsobena poklesem jejich frekvence pití alkoholu. Z různých zdrojů poklesu sexuální aktivity, které se berou v úvahu v této analýze, je pokles konzumace alkoholu jediným faktorem, který vysvětluje významnou část poklesu pravděpodobnosti mladých žen při příležitostném sexu. Ale co další faktory? Pojďme se blíže podívat na výsledky studie.

U mladých mužů se objevuje trochu jiný příběh. Stejně jako u mladých žen, pokles frekvence pití alkoholu je důležitým zdrojem snížené pravděpodobnosti náhodného sexu mladých mužů. Jinými slovy, kdo málo ťuká, tak taky málo… Ale na rozdíl od mladých žen, mezi mladými muži hraje důležitou roli i frekvence hraní počítačových her a tendence k pobytu v rodičovském domě. I když mladé ženy i mladí muži v současnosti hrají počítačové hry častěji než v minulosti, hraní her omezuje pouze příležitostné sexuální chování mladých mužů. Zajímavé, nemyslíte?

Nenašly se však žádné důkazy o tom, že by na pokles sexování měly vliv i další často skloňované faktory. Zdá se tak třeba, že finanční nejistota u mladých dospělých není základem jejich proměny v nezávazném sexu. Optimističtější je, že stejná vazba se neprokázala se sledováním televize.

Závěry ale furt zanechávají řadu neznámých. Na jejich zodpovězení by byl zapotřebí další výzkum zaměřený na lepší odhalení toho, jaké jsou příčiny trendů v konzumaci alkoholu u mladých dospělých, počítačových hrách a spolurozhodování rodičů. Tedy, proč děláme, jak děláme (a pak neděláme).

I když změny v každém chování mohou mít různé důvody, je možné, že některé těžko kvantifikovatelné změny v chování mlaďochů mají na jejich chování nějaký vliv. OK, tohle zní, jako že výzkumníci jednoduše neví – ale v reálu se dostáváme k jinému tématu. Sex, zdá se, není už tak na výši priorit.

Image
Práce také neřešila proměnu napříč časem – třeba jakože stále méně Američanů sex pravidelně praktikuje. Zdroj: General Society Survey/The Washington Post

Mnohé neznámé

Rostoucí individualismus a snížená společenská schopnost by mohly vést k méně častým „pártoškám“ (a tedy k menšímu pití i méně sexu), častějšímu počtu hraní her a menšímu autonomnímu životu. Přičemž zároveň by se v reakci na to také zmenšila touha po sexu. Jde tedy dost možná o jakési zpětnovazebnou smyčku.

Příčinné souvislosti by nicméně mohly probíhat i opačným směrem. Snížená touha po příležitostném sexu vede mládež k večerům stráveným hraním a abstinováním, namísto „pártování“. To celé vás také méně nutí změnit trvalou adresu mimo suterén vašich rodičů, kam se děvčata či chlapci tahají poněkud hůře.

Studie však zanechává nevysvětlitelnou podstatnou část poklesu příležitostného sexuálního chování mladých dospělých, zejména u mladých žen. Trendy v hypotetických zprostředkujících faktorech zahrnutých v této analýze vysvětlují více než polovinu poklesu šancí mladých mužů na příležitostný sex, ale tvoří pouze asi čtvrtinu poklesu pravděpodobnosti neromantického sexuálního setkání mladých žen.

Je možné, že zintenzivnění obav ze sexuálního násilí a nátlaku, které zosobňuje především hnutí #MeToo, začalo do nějaké míry brzdit dobrovolný příležitostný sex. Alespoň dle závěrů studie. Inu, to vše je nicméně statistika – takže není úplně třeba se v komentářích předhánět s historkami o tom, že „u vás je to přesně naopak“ (wink wink)!

[Nina Kadasová]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama