Jak jsou roušky reálně podle vědy efektivní?

Tldr: Nošení roušek během pandemie není žádnou novinkou a jedná se o techniku známou již z dob před renesancí. Veškeré kvalitní vědecké studie, které se tímto tématem zabývají, se shodují na tom, že roušky brání šíření virů. 

Slovo úvodem

Po roce od doby, co jsme začali roušky a respirátory běžně používat, mnoho lidí stále nezná základní informace o tom, jak vlastně fungují. Proto se dnes podíváme na to, co vše o nich víme, jak fungují a kde se vzaly.

Zdroj: imgflip.com

Proč vlastně roušky? 

Při šíření viru SARS-CoV-2 opouštějí virové částice tělo za pomoci drobných kapének, které člověk nejen vykašlává, ale uvolňuje třeba i při obyčejném mluvení nebo při samotném dýchání. Tyto kapénky pak ulpívají na površích, ze kterých se mohou přenést například na ruku zdravého a neinfikovaného jedince. 

Virové částice se mohou šířit i pomocí aerosolů, a pokud k tomu dochází, je velice vhodné často a správně větrat. Celý přenos za pomoci aerosolu je ale komplexnější problém

Většinu přenosu tvoří právě zmíněná kapénková infekce. Kapénky jsou drobné částečky kapaliny menší než 50 mikrometrů, které u infekčního člověka obsahují mnoho virionů, které by samy o sobě nedokázaly opustit tělo jiným způsobem.

Je pravda, že pokud by viriony opouštěly tělo samostatně, neexistuje mnoho pomůcek, které by nás dokázaly ochránit. Jelikož ale tělo opouštějí právě pomocí kapének, které jsou mnohonásobně větší než samotný virion, máme zde hned několik možností, jak zabránit jejich šíření. 

A zde přicházejí na scénu roušky. 

Zdroj: ujop.cuni.cz

Jak roušky fungují? 

Před chvílí jsme si popsali základní princip přenosu nemocí při kapénkové infekci. S touto vědomostí nám pak přijde zcela logické, že pokud se patogeny šíří kapičkami z našich úst a našeho nosu, bylo by dobré si své dýchací cesty zakrýt. 

A přesně proto nosíme roušky, respirátory či jiné pomůcky k zakrývání našich dýchacích cest. Princip, na kterém roušky fungují, je jednoduchý. Skládají se z několika vrstev vláken. Ty se navzájem překrývají a tím vytvářejí hustou síť, která většinu kapének spolehlivě zachytí. 

Je však záhodno dodat, že je třeba se o respirátory roušky dobře starat. Čím déle je nosíme, tím je jejich efektivita nižší. Zároveň je důležité dodržet základní pravidla: Na roušku bychom neměli sahat a je potřeba s ní po použití zacházet tak, jako by se jednalo o nebezpečný materiál. Také zde vidíte problém?

Zdroj: iDnes

Tento problém si uvědomovala například i WHO, a proto ze začátku pandemie nošení roušek širokou veřejností nedoporučovala. Na to, jak roušky fungují, se můžete také podívat v tomto videu od Patrika Kořenáře.

Kde se vzaly, tu se vzaly

Mnoho lidí se domnívá, že roušky jsou něco zcela nového. Opak je však pravdou. Zakrývání dýchacích cest patří k základní obraně proti šíření nebezpečných nemocí. 

Tuto znalost měli lidé už i během morových ran. Za první roušku můžeme považovat například (z popkultury velice dobře známou) morovou masku. Už tenkrát se vědělo, že zakrytím obličeje bráníte nákaze, i když oni tehdy vlastně pořádně nevěděli jak. 

Zdroj: Flickr

Roušky se rovněž používaly během pandemie španělské chřipky. I k tomuto se váží konspirační teorie, které se šíří v návaznosti na současnou pandemii covidu-19. Na to se ale podíváme někdy v jednom z budoucích článků. Pokud jste ale nedočkaví, můžete se již nyní podívat na článek, který jsem tomu věnoval na své facebookové stránce. 

Z doby před rokem 2020 existuje celá řada vědeckých studií, která se efektivitou roušek či respirátorů zabývá, nebo jejich efektivity porovnává a stejně tak existuje mnoho studií z roku 2020 [1], [2], [3], [4], [5].

S rokem 2021 pak přichází celá řada retrospektivních studií, které zkoumají efektivitu roušek a respirátorů během pandemie covidu.

Ze všech bych uvedl a doporučil k přečtení například tuto studii, která shrnuje veškeré poznatky a vědecké důkazy o nošení roušek a respirátorů z doby během pandemie.

Zdroj: Howard, J., et al. „An evidence review of face masks against COVID-19.“ Proceedings of the National Academy of Sciences 118.4 (2021). doi.org/10.1073/pnas.2014564118

Přináší hned několik důkazů o tom, že plošné nošení roušek širokou veřejnosti omezuje přenos viru. Dostupné důkazy rovněž naznačují, že má používání roušek širokou veřejností (samozřejmě za dodržení i dalších hygienických opatření) výrazný vliv na snížení reprodukčního čísla R pod hodnotu 1, a tudíž omezuje komunitní šíření. Studie závěrem uvádí, že v kombinaci s plošným testováním, trasování kontaktů, karanténou každého, kdo může být nakažený, dodržováním bezpečné vzdálenosti a mytím rukou, jsou roušky efektivním nástrojem na zvládání pandemie. Stejně tak je efektivní jakékoliv další z uvedených „opatření“. Žádné z nich ale není samospásné a samo o sobě má nedostatky, které ale jejich nakombením mizí. 

Jak se na plošné nošení roušek kouká právo? 

Zdroj: Flickr

Ve všech listinách definující lidská práva jsou zakotveny části, které popisují ochranu veřejného zdraví. V rámci veřejného zdraví je pak jasně definováno, že je možné nasazovat taková opatření, která – pokud jsou vědecky podložená – zabraňují šíření nebezpečného viru v populaci. 

Pokusy označit roušky za protiprávní a protiústavní opatření nejsou podložené jakýmkoliv právním kontextem a ignorují veškeré klauzule o ochraně veřejného zdraví. 

Existují osoby, které mají výjimku z nošení roušek na území ČR.

1) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,


2) pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,


3) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 

Jako například pan Hnízdil, který sám sebe označil za duševně nezpůsobilého jenom proto, aby nemusel nosit roušku, kterou demonstrativně spálil na ohni. (Satira, ale fakt to udělal. pozn. autora)

Slovo závěrem

Jelikož se jedná pro evropskou kulturu o něco zcela nového, vyvolalo plošné nošení roušek značnou pozornost veřejnosti. Jakmile je k něčemu upoutaná značná pozornost veřejnosti, dá se předpokládat, že se o této věci vyrojí velká řada nepravd, které mají velký potenciál pro šíření na sociálních sítích.

A tak jsme byli svědky například hoaxu, že se kvůli rouškám udusíme ve vlastním CO2 a nebo jsme mohli narazit na jinou alarmující zprávu, která tvrdila, že nám na rouškách pokvete plíseň už během jejího nošení.

Není neobvyklé, že každou chvíli narazíme na internetech na nějakou šokantní zprávu, která překrucuje a dezinterpretuje studie. Hned ze začátku pandemie se lavinově šířil například článek ze serveru Badatel, který měl přinášet sumarizovat důkazy o nefunkčnosti a škodlivosti roušek. Ze těchto studií to ale neříkala ani jedna (více zde).

Pozadu nezůstaly ani citace různých významných vědců. Jedním z těchto lidí je např. Otto Warburg, který řešil změnu metabolitů u buněk kultury z myšího embrya při sníženém parciálním tlaku kyslíku. Dnes ale můžeme najít citáty o tom, jak se při nedostatku kyslíku přepnou na rakovinné.

Zdroj: imgflip.com, Gopeith, Pavel Kamas, vlastní

V poslední době jsme také mohli vidět, že Češi hromadně propadli mikrobiologii a začali objevovat mikroskopickou faunu a floru hledajíc přitom tajemné červíky. Tímto se nedávno zabývali i vědátoři z Biologického centra Akademie věd ČR a překvapivě nenašli nic neobvyklého. Těmito i dalšími informacemi o rouškách a respirátorech se budeme zabývat v budoucích článcích. Pokud jste však ale nedočkaví můžete zavítat už nyní na mou facebookovou stránku, kde mám nejeden příspěvek právě na tato témata.

[Antonín Šlajch & Renata Hánová – Iluminátor, LL]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama