Archeologové našli sbírku krystalů starou 105 tisíc let

TLDR: Krystaly vápníku ukazují zájem raných Homo sapiens o své okolí. Zdá se přitom, že lidé nemusejí být jediní s tak pokročilými schopnostmi. Studie tuna.

Hráli si s kamením

Kamenný přístřešek prehistorických hjumaníků ukrýval raný důkaz inovativní lidské činnosti – a sídlo možná prvního známého geologa! Sídliště známé jako kopec Ga-Mohana se nachází v poušti Kalahari a slouží zřejmě jako důkaz rozvoje lidské kognice!

Jak asi víte, Homo sapiens, do kterého patří někdy někteří z nás, přišel k Afriky. Důkazy toho, jak se rozvíjely naše schopnosti, jsou proto dvojnásob cenné. Dosavadní hypotézy ale spojovaly jako nejvýznamnější zejména oblasti blízko pobřeží. To se s novým nálezem dost možná mění. Zdá se totiž, že i ve vnitrozemí mohli zřejmě vznikat lidé tak, jak je známe.

Lokalita Ga-Mohana je i dnes místem spirituálního setkávání místních obyvatel. Kdo se chce zasmát nad pověrami pojícími se s kopcem, nechť si vzpomene, že od zítra i v našich krajích slavíme výročí pána, který údajně před 2 milénii (ne)umřel kdesi na Blízkém východě. Na rozdíl od něj se zdá, že Ga-Mohana měla nějaký náboženský význam pro lidi víc jak padesátinásobně dál v historii.

Výzkumníci totiž během vykopávek na Ga-Mohana odhalili nejenom důkazy lidského osídlení, ale také sbírku 22 bílých a dobře zachovalých kousků krystalů vápníku, sesbíraných zřejmě původními obyvateli.

Zdroj: Prima FVT, Pixabay, South Africa Tourism
Zdroj: Prima FVT, Pixabay, South Africa Tourism

To je pštros, né?

Proč přesně je Ga-Mohaňané sbírali, zůstane asi navždy neznámé. Zdá se však být zřejmě, že i pokud si s krystaly místní spojovali nějaké nadpřirozené kvality (které věda věru nemůže potvrdit…), jejich kolekce byla tak či onak důkazem pozoruhodně propracovaného zájmu o své okolí.

V již dříve zmíněných pobřežních oblastech byly jinými týmy objeveny podobné krystaly – jejich datace je však pozdější. Jinými slovy, Ga-Mohana je prvním známým místem, kde tento zájem existoval.

Krystaly ale nebyly to jediné, co se tu našlo. Objeveny byly také kusy skořápky pštrosího vejce, které mohly snad sloužit jako nádoby pro uchovávány vody či poživatin. Alternativně se nabízí i možnost, že šlo o zbytky obalu od večeře. Tomu ale neodpovídá skutečnost, že skořápka byla pálená. To indikuje snahu o jejich konzervaci a delší používání.

Celkově nález týmu archeoložky Jayne Wilkins z Griffith University zase tak moc nevybočuje z jiných objevů na jihu Afriky. A je také dobré připomenout, že nejzazší odhady stáří Homo sapiens už nějaký čas nečiní 100 tisíc let (jako zhruba tento objev), ale až 300 tisíc let. Je tedy rozhodně možné, že i lidé z jiných lokalit už dávno před tím sbírali skořápky a lákali opačné pohlaví na svou sbírku lesklých kamenů.

Starší sídliště však, alespoň momentálně, dnes neznáme. A to dělá z objevu významnou součást skládačky (doslova) toho, jak se z našeho druhu staly tak zvědavé a mazané bytosti!

one of the crystals
Extrakce jednoho z krystalů. Zdroj: Wilkins et al.

Nejsme jediní

Dějiny rozvoje našeho mozku jsou o to významnější, že stále více poznáváme nejenom rozvoj našich vlastních kognitivních schopností, ale i schopnosti jiných živočichů. Jinými slovy, pokud dnes víme, že i řada jiných zvířátek používá nástroje, nabízí se možnost určitého srovnání prvních projevů lidského rozvoje a dnešních projevů zvířecí inteligence.

Zdá se být jenom otázkou času, než narazíme na styčné body – a třeba i první vrány/šimpanze/sépie, které mají třeba podobné sbírky. Nechci tím říct, že podobné tvorové po nás můžou převzít žezlo civilizace – spíše se zdá, že naše inteligence nemusí být na planetě jediná, která dosahuje vyššího spektra zvědavosti a zájmu o své okolí.

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama