Vědci dovedou komunikovat s lidmi během snění

TLDR: Podle nové studie vědců ze čtyř výzkumných skupin dovedou lidé během lucidního snění reagovat na podněty zvenčí a dokonce řešit jednoduché úkoly! Studie tu.

Divoké sny

Sny nás nepřestávají fascinovat. Divoké, někdy děsivé výplody naší fantasie, které prožíváme během spánku. Ke snům dochází ve spánkové fázi REM, která se vyznačuje rychlými pohyby očí (REM – rapid eye movement). REM fáze spánku je pro náš mozek důležitá, jelikož sny nám pomáhají se učit a vyrovnávat se s bdělou realitou. Dle výzkumu vědců prožíváme během REM fáze sny téměř všichni, ač někteří tvrdí že sny nemají, protože si je po probuzení nepamatují. Jsou ale i tací, kteří prožívají tzv. lucidní snění. Ve stavu lucidního snění si spáč uvědomuje, že sní a dovede dokonce měnit a ovládat svou snovou realitu!

Dosud se vědci při studiu snů museli spoléhat pouze na to, co jim lidé o svých snech vyprávěli. To by ale mohl změnit výzkum, který nezávisle na sobě prováděly čtyři skupiny vědců z USA, Německa, Francie a Nizozemska. Podle výzkumu těchto vědců, který byl publikovaný ve společné studii,  dovedou lidé během REM fáze spánku nejen reagovat na podněty zvenčí, ale také odpovídat na otázky a dokonce řešit jednoduché matematické příklady!

Zdroj: Gennycraig/reddit, vlastní
Zdroj: Gennycraig/reddit, vlastní

Inception

Vědci monitorovali spící dobrovolníky pomocí přístroje EEG, který zkoumá aktivitu mozku. Když spáči dosáhli fáze hlubokého spánku, zkoušeli s nimi vědci komunikovat pomocí dotyku, mluvených pokynů a blikajících světel. Vědci se ptali na jednoduché otázky, jako „mluvíš španělsky“ popřípadě chtěli po spáčích aby spočítali světelné záblesky nebo doteky. Spáči měli za úkol reagovat pomocí předem smluvených signálů, jako je pohyb očí nebo obličeje. Selský rozum by nám pravděpodobně napovídal, že lidé v hlubokém spánku by na nějaké poklepávání a otázku buď vůbec nereagovali, nebo by se probudili. Podle autorů studie ale spáči skutečně dokázali odpovědět na otázky nebo reagovat na vědce, a to skoro v 50 % případů! Autoři studie označili tento jev jako „interaktivní snění“.

Po úspěšné odpovědi vědci své pokusné králíky probudili, aby zjistili, jak se tahle komunikace promítla do jejich snového světa. Někteří spáči popsali, že ve snu slyšeli hlas vědátora vycházející například z rádia. Jiní zase že ve snu viděli blikající světla a poznali, že se jedná o morseovku. Jeden účastník popsal, že si uvědomil, že prožívá lucidní sen, když bojoval s hordami skřetů a ucítil poklepání na ruku – smluvený signál od vědců.

Vědci se snažili komunikovat se spáči pomocí zvuku, blikajícíh světel a dotyků.
Zdroj: Konkoly et al.

Snová psychologie

Tohle „interaktivní snění“ sice zní jako něco přímo ze science-fiction (že by se blížila technologie sdíleného snění jako ve filmu Inception?), mohlo by ale přinést mnoho nových poznatků jak o lidském podvědomí, tak o tom jak náš mozek během snění funguje. Když se vědci nemusí spoléhat na výpovědi spáčů až poté co se probudí, mohou zkoumat jejich sny v reálném čase a tak říkajíc z první ruky.

Interaktivní snění by ale mohlo mít i praktická uplatnění. Mohlo by například pomoci psychologům a terapeutům lépe pochopit mentální problémy svých pacientů a pracovat s nimi ve stavu lucidního snění. Lidé by tak mohli pod vedením svého „snového“ psychologa čelit například svým fobiím a naučit se je překonávat.

 [Svatopluk Skoupý]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama