Mluva zadaných se před rozchodem mění, ukázala studie

TLDR: Studie skoro 7000 lidí odhalila, že až 3 měsíce před rozchodem se mění způsob používání slov. Přibývají osobní zájmena, naopak je utlumeno analytické myšlení. Studie tu.

Láska prochází slovníkem

Většina z nás někdy za život prožila rozchodpříjemný asi jako experimentální operace konečníku. A nemalá část té většiny jej zpětně lituje. Možná se však dočkáme nové mašiny, která by mohla lidi varovat, že se jejich vztahu blíží vypršení spotřební lhůty – a je na čase si to přiznat (nebo tomu předejít!) před tím, než budou vzduchem létat talíře.

V nové studii se totiž banda vědců rozhodla udělat lingvisticky orientovaný výzkum v „přirozeném prostředí“ na Redditu. O.K., tohle už samo o sobě zavání bulšitem, ale v reálu to jen připomíná, že každá studie má své limity. A v praxi není zase takový rozdíl mezi tím, kdy špiclujete X lidí mikrofonem anebo špiclujete X lidí na to, jak píšou na diskuzáky. Jen s tím rozdílem, že to druhé se dělá snázenež to první.

Vědátoři totiž vytipovali si 6803 uživatelů, kteří na sebe práskli, že si prošli rozchodem. Výzkumníci následně analyzovali všechny příspěvky, které tito uživatelé napsali v období roku před rozchodem a po rozchodu. Dohromady tak analyzovali více než milion příspěvků na Redditu, což je již solidní porce dat.

A nakonec zjistili, že lze vysledovat signifikantní změny ve způsobu vyjadřování (čili způsobu používání slov) ažtři měsíce předtím, než rozchod vůbec proběhl!

Zdroj: MGM, vlastní

Já, já, já – jenom já!

Nejvýraznější změny byly sledovatelné v ten týden, kdy k samotnému rozchodu došlo, a to stejnou měrou u těch, kteří dávali kopačky, tak i u těch, kteří kopačky dostali. Změny ve způsobu vyjadřování byly pak detekovatelné až 6 měsíců po rozchodu, což může být chápáno tak, že až 6 měsíců může trvat doba, než se zase vrátíme po rozchodu zpátky do normálu.

A překvapení, u některých jedinců to může trvat i déle– pravděpodobně na základě mnoha proměnných, ale nevím, jestli tohle zkoumali nebo ne.

To skutečně zajímavé je, že změny v jazyce se neprojevovaly pouze u příspěvků, které se týkaly partnerských vztahů, ale byly patrné napříč různými tématypříspěvků. Ještě zajímavější však je, že se tyto změny začaly projevovat v psaném projevu předtím, než si lidé samotní uvědomili, že vůbec k nějakému rozchodu dojde.

O jaké změny tedy šlo? Vědci zjistili, že lidé, kteří jsou před rozchodem, mají mnohem větší tendenci:
Zaprvé –signifikantně více používat zájmena„Já“ a „My“ a slova, která jsou na tato zájmena orientovaná.
Zadruhé – výrazně více používat slova, která bývají spojovánas kognitivním zpracováváním.
A konečně zatřetí –dochází u nich k významnému útlumu analytického myšlení.

Všechny tyto prvky vypovídají o tom, že jedinec zažívá značnou kognitivní zátěž – přemýšlí a zpracovává něco náročného, a tedy se více začne soustředit sám na sebe a na vztahy na úkor vnějšího světa. Je zajímavé, že podobně zvýšené používání zájmena „Já“ lze pozorovat i u depresivních jedinců, kteří mají v tomto období větší tendenci zaměřovat se sami na sebe a nejsou schopni se tehdy moc vcítit do druhých lidí.

Zdroj: aalexandriabish, vlastní
Zdroj: aalexandriabish, vlastní

Není všem rozvodům konec

Výše zmiňované změny ve způsobu komunikace se projevují v dalšíchtěžkých životních situacích, a to romanticky orientovaných či nikoliv (i když výzkum ukázal, že co se rozchodu týče, tak jsou tyto markery nejvýraznější). Můžeme tedy teoreticky říci, že změny ve způsobu vyjadřování nám mohou ledacos prozradito emocionálním a psychickém stavu jedince.

Faktem však je, že změn, jež výzkumníci zkoumali, by si běžný čtenář Reddit příspěvku asi ani nevšiml, protože tyto změny se projevují ve slovech, které se u každého z nás objevují na denní bázi. Proto není možné říci, že vědci rozlouskli vzorec, pomocí kterého si každý můžeme až tři měsíce dopředu zkontrolovat, zda se s námi náš milovaný/á nechystá rozejít.

Navíc je třeba připomenout, že kontext prostředí téhle studie je limitovaný(někde, kde lidé uvažují nad vyjadřováním méně, mohou být projevy změn menší) a omezený na angličtinu (v češtině by se jako jazyku s jiným poměrem zájmensituace asi lišila).

Avšak díky tomuto unikátnímu výzkumu se podařilo prokázat, že Reddit, a jemu podobné platformy, mohou být skvělou „přirozenou laboratoří“ pro další zkoumání lidských reakcí na životní změny a mohou tedy celkově přispět k tomu, abychom pochopili, jak nás tyto životní změny dále ovlivňují. A třeba se naučíme předcházet nepříjemnosti rozchodůtak, že budou už nepříjemné nanejvýš jako experimentální operace nohy nebo ruky!

[Gabriela Bartošová]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama