Egypt ohlásil unikátní objev 13 zcela uzavřených sarkofágů

TLDR: Zatím nevíme, co je uvnitř, ale brzy to nejspíše zjistíme. Tuší se, že nebožtíci by mohli patřit do relativně méně prozkoumané egyptské střední třídy. Oznámení tuna.

Kdo si vylosoval Mumii na srpen?

Populární vtip o tom, že rok 2020 může být zase o něco hororovější, má o pointu víc. Egyptské úřady totiž oznámily objev 13 doposud neznámých, zcela uzavřených sarkogáfů v pouštní nekropoli Sakkára. Lokalita vzdálená asi 30 km od Káhiry je sice známá už pekelně dlouho, ale nynější třináctka sarkofágů je přesto významný objev.

Ačkoliv asi nemůžeme čekat, že se uvnitř sarkofágů objeví Alexandr Veliký, jak se spekulovalo minule při objevu jiných „neotevřených“ sarkofágů, může nám studium těchto ostatků starého Egypta mnohé sdělit.

Egyptské Ministerstvo turismu a starožitností sdělilo, že sarkofágy byly objeveny v pohřební šachtě 11 metrů pod zemí. Jednotlivé sarkofágy byly naskládány jeden na druhý jako patrony v zásobníku. Ačkoliv na otevření sarkofágů zatím (?) nedošlo, již z vnějšího ohledání je zjevné, že mnohé jsou velmi dobře zachovalé. Na jejich povrchu se stále nachází barevné symboly, a je pravděpodobné, že další sarkofágy budou v šachtě ještě odhaleny.

Sakkára je pozoruhodná tím, že sloužila jako nekropolis (trochu větší hřbitov) pro Memfis, někdejší hlavní město starověkého Egypta. Pohřbívalo se tu po tisíce let, a to značí, že nynější nález nejspíše rozhodně nebude poslední. Co to ale také značí, je možné postavení někdejších Egypťanů, kteří byli pohřbeni uvnitř nyní objevenách sarkofágů.

Zdroj: Anthony „Spice“ Adams‘ Instagram/Paramount Pictures, vlastní

První a možná nikoliv poslední

Zatímco opulentněji postavení pohlaváři a mocipáni byli totiž dávno již odhaleni (typicky nedlouho po svém pohřbení zlotřilými vykradači hrobů), lidé nižšího majetku a/nebo urození byli pro supy méně atraktivní. Lze odhadovat, že právě jejich sarkofágy se nyní podařilo najít.

To nám může poskytnout sondu nikoliv do toho, jak si ve starověkém Egyptě žili faraoni, ale spíše běžnější lid. Tedy nikoliv jeho nejnižší třídy, ale jakási třída „střední“. To ale samozřejmě spekulujeme – jasněji bude poté, co budou ohledány útroby sarkofágů. Díky velmi suché lokaci pohřbení panuje ale naděje, že vnitřek bude nenarušený i podzemní vodou.

coffin open
Zdroj: Egyptské ministerstvo turismu a starožitností

I když se kolem sarkofágů vyrojily tradiční internetové humory, v reálu lze z podstaty objevu čekat spíše banálnější, leč v celkovém chápání čtyři milénia staré kultury přesto významné objevy. Artefakty a ostatky dávných obyvatel nám snad dále ukáží, co si sebou vzali na onen svět, ale i to, jak se na onen svět dostali. Tedy zranění či nemoci, na které podlehli.

Nabízí se navíc možnost sarkofágy nejprve prozkoumat neinvazivními metodami a s otevřením počkat (třeba na 1. ledna 2021). Buď jak buď, ještě se k objevu v budoucnu nejspíše vrátíme!

coffin 1
Možná, že se ti mrtví vrátí i pro nás. Zdroj: Egyptské ministerstvo turismu a starožitností

Objev roku (2020)

Pokud si závěrem můžu dovolit spekulovat, v sakkárské nekropoli by ná objev statisticky významnějšího vzorku populace mohl například osvětlit výskyt chronických chorob. Dva roky nazpět se například objevila práce, která nesprávně postulovala tezi, že starověcí Egypťané méně trpěli na nádorová onemocnění. Problém je, že tak soudila jenom z kosterních ostatků, které… můžu více méně ukázat jenom projevy rakoviny kostí.

Co více, jak již padlo, jenom u 13 sarkofágů nemusí zůstat – a je tak možné, že jsme se právě dostali k egyptologickému objevu roku! Nyní se nám tak možná pootevírá víko lépe zachovalých těl, což smrdí i sérií dalších studí o životě a smrti Egypťanů! Teď už jen doufat, že si pro nás ta těla taky nepřijdou…

[Ladislav Loukota]

Nepřímé metody detekce mění archeologii!

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama