Nová imunizace proti borelióze má u zvířat 100% účinnost

TLDR: Nové „očkování“ proti lymské borelióze by mohlo fungovat i v Česku. Bylo by však jenom sezónní a zatím nebylo otestováno na lidech. Studie tu, oznámení tu.

V pevném objeví

Asi jsme už všichni zažili reklamu, kdy našeho pomyslného protagonistu honí člověk v kostýmu klíštěte s tím, že ho nakazí boreliózou. Že nemáte televizi? Tak si takovou reklamu z mého popisu domyslete! Pomineme-li skutečnost, že by se klíšťata při podobné velikosti zhroutila pod vlastní vahou, je hrozba boreliózy nepříjemně reálná věc.

A není to žádná prča! Pokud se lymská borelióza nepodchytí včas, může nám z toho vzniknout celá škála problémů! Ačkoliv se choroba dá léčit antibiotiky, ne vždycky je snadné ji včas diagnostikovat. Počátečními příznaky je totiž bolest hlavy, únava, deprese, bolest kloubů… Tedy prakticky totéž, co zažívá nepříjemně mnoho z nás i bez kusance klíštěte.

Pravda, jedním z úvodních příznaků je i zvýšená teplota, ale jak ji odhalíte, když jste si před 3 měsíci založili teploměr někam, kde víte, že jste ho měl snadno najít? Aha!

Čím snáze by se tedy nemoci dalo předcházet, tím lépe. A jenom máloco je tak ultimativní předcházeč nemocí, jako právě očkování! Právě vakcinace lymské boreliózy by mohla zajistit, že si z lesa neodneseme víc než jen krev sajícího parazita (jako by to nestačilo). Kdyby to však bylo s vývojem očkování tak snadné, nebyla by to žádná zábava

Pár pokusů o vakcínu na boreliózu už bylo – nejslavněji LYMErix z roku 1998. Jeho nástup však koreloval s údajným vyvoláním autoimunitní choroby u části vakcinovaných – ačkoliv další vyšetřování FDA a CDC neodhalilo, že by tvrzení o podobných vedlejších účincích mělo váhu, oheň už byl na střeše a prodeje LYMErix šly ke dnu.

Mohli bychom se bičovat traktáty o iracionalitě lidského konání, ale to by mělo pramalou váhu. Je tu totiž zřejmě vakcína nová! Mark Klempner a jeho tým z Massachussetské univerzity totiž vymysleli nové očkování, která by mohlo lymské borelióze konečně zatnout tipec!

Zdroj: Public Domain/Peter Jung , Wikipedia/CC, Mazur Yevgeniy, CJ Entertainment, vlastní

Není to očkování, ale…

Většina vakcín funguje na principu, že představí kousek patogenu imunitě hostitele – a tím stimuluje tvorbu protilátek proti onomu patogenu. Ovšem nová látka, Lyme PrEp, nám poskytne jednu specifickou protilátku, která si s boreliózou šikovně poradí! Nejde tedy de facto o očkování, ale „jenom“ o injekci protilátek – pro popularizační potřeby se však podržím jednoduššího označení Lyme PrEp za „vakcínu“, i když se z toho imunologům asi ježí vlasy.

Podstatné je, že LYMErix paradoxně poskytl základy pro vývoj Lyme PrEp skrze identifikaci nejvíce efektivních protilátek. Ale nejen to, daná protilátka obsažená v Lyme PrEp je taktéž schopna dostat se do klíštěte když nám saje krev a zabít lymské bakterie již přímo v klíštěti! #terminator

Kdo čeká příslovečné „ale“, dočká se ale dílem i tentokrát. V první řadě je třeba brát na zřetel regionalitu choroby. Starší LYMErix byl americkou vakcínou, která byla tudíž vyvíjena proti americkým boreliím. Jenže ty se v Evropě nevyskytují, ačkoliv jde o příbuzné. Lze očekávat, že před dvěma dekádami zneuctěná vakcína by u nás neměla takovou efektivitu jako za Velkou louží.

Tím se dostáváme k nové Lyme PrEp. Jejímu testování se dokonce již věnovali vědátoři Akademie věd, a došli k tomu, že protilátky nemají s místními bacily problémy! A když píšu „nemají problémy“, myslím tím „protilátky dávají bacilům na budku“! Vyšlo to alespoň z testů na zvířecích modelech. Nicméně, definitivní závěr stran fungování nové imunizace na české borelie by mohl logicky padnout až z testů na lidech – a ty zatím neproběhly. První fáze klinických testů by nicméně měla být dokončena v roce 2021 – což je to hlavní, co zaznělo v nedávném oznámení.

Tím však stran negativ již končíme. Byť je nová látka zamýšlena jako záležitost, která by se musela opakovat každý rok, a poskytnuté protilátky jsou totiž jen dočasné, předběžné studie zatím nicméně ukazují úspěšnost až 100 %! A to platí i při testování proti středoevropské variantě choroby!

Zdroj: Public Domain/Peter Jung, PD/Petr Kratochvil, vlastní

Od finále daleko

Nový lymský terminátor je aktuálně v USA už ve fázi klinických studií, které by měly vynést definitivní ortel nad jeho efektivitou. Prozatím se zdá, že by injekce protilátek měla být efektivnější než LYMErix, který u dospělých dosahoval necelých 80% efektivity. Nicméně, je samozřejmě otázkou, co na očkování budou říkat kritici.

Faktem totiž je, že již LYMErix mohl v USA zachraňovat životy, nebýt pochybné dehonestační kampaně proti jeho existenci. Jistě, LYMErix měl navíc i několik objektivních nevýhod, zejména nutnost několika opakování vakcinace pro dosažení efektu. Ani nová vakcína, byť by byla sebelepší, zkrátka nebude mít ochranu před iracionálními obavami a klamnými informacemi. A to jakkoliv je důkladné otestování očkování samozřejmě na místě.

Nepříjemná bude i nutnost každoročního přeočkování vlivem vyvanutí injektovaných protilátek. Lze tedy očekávat, že ani tentokrát se nepodaří dosáhnout definitivní ochrany proti lymské borelióze. A i tentokrát bude nejspíše obratem vznikat další očkování, které se bude snažit dosáhnout dlouhodobé imunity. Ale o tom si napíšeme třeba až za dalších 20 let. Jedno nadějné vyvíjejí třeba Frantíci.

Do té doby musíme doufat, že Lyme PrEp projde úspěšně nejen testy na lidech, ale i testy hysterie a praktičnosti. Snad již brzy však uvidíme v telce novou reklamu, kde jsou nebohá klíšťata pronásledována krutopřísnými protilátkami!

[Martin Lukáč, LL]

S očkovacími tématy je zábava přímo kruťácká!

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama