V Řecku se narodilo další dítě se ‚třemi rodiči‘

TLDR verze: V Řecku se narodilo další dítě, které vzniklo in vitro skrze kontroverzí MRT terapii. Té se také humpolácky říká „dítě tří rodičů“ nebo „trojrodičovství“. Novinkou je, že tentokrát byla MRT využita u neplodného páru jako alternativa k darování vajíček (oznámení tu).

Takhle jsem si to početí třemi rodiči nepředstavoval

Sodoma, Gomora, už je tady další dítě tří rodičů! Zdá se, že už se tihle biočichové množí příčně i podélně – alespoň podle nového oznámení řecké kliniky, která ohlásila další úspěšný porod dítěte zplozeného in vitro technikou MRT. Nebo-li populárněji: dítěte tři rodičů. Vo co go, proč tenhle termit mírně zavádějící, a k čemu MRT může reálně sloužit? Slyšte, slyšte!

O „trojrodičovství“ alias tom, že se narodilo „dítě tří rodičů“, asi neslyšíte poprvé. Teoreticky je technika známá od konce 90. let, prakticky už tři roky běhá první capart jí vzniklý. V roce 2015 totiž použili MRT doktor John Zhang a jeho tým z New Yorku, když oplodnili jordánskou ženu s Leighovou chorobou. V jejím důsledku pacientka disponovala historií potratů dlouhou a nepříjemnou jako čekání na výplatu. Jak ale vlastně „dítě tří rodičů“ vznikne a čím to řeší některé dědičné choroby?

Dítě tří rodičů – proces vzniku: Očekávání (ilustrační foto)

MRT přímo znamená Mitochodrial Replacement Therapy a vědátoři během ní nahradí ve vajíčku dárkyně původní buněčné jádro matčiným jádrem. V důsledku toho získá následný plod malou část genů dárkyně (dost na to, aby se obešla případná dědičná choroba související právě s mitochondriální DNA), drtivá většina genů však patří „původním“ rodičům. Spíše o genovou manipulaci nebo stříhání pro lepení DNA ze tří a více lidí (což by věda taky asi někdy zvládla, ale zatím tam zdaleka nejsme) je tak MRT spíše variantou in vitro oplodnění pro velmi specifické případy.

Není to bez rizik, ale poprvé se to u Zhangova týmu podařilo! Hlavní matice pak v roce 2016 porodila zdravého chlapečka. Pohlaví vybrali doktoři sami – mitochondriální DNA totiž dítě získává po matce, případné defekty tak mladík nebude s to poslat po genomu dále, ani kdyby se rozkrájel.

Dítě tří rodičů – proces vzniku: Realita

Řecká stopa

Nyní řečtí vědátoři přišli s nápadem MRT využít i k něčemu trochu jinému: řešení neplodnosti při problémech s vajíčky jako takovými. Metoda by potenciálně mohla ze dvou matek vytvořit vajíčko s kombinací genů – resp. na to již došlo. Na 9. dubna 2019 se tak narodil další MRT chlapec v Řecku (od roku 2016 proběhlo více MRT porodů, čili jen pro upřesnění, nejde o druhý porod). Ještě ale nebouchejte ani šáňo, ale ani se nepokřižujte!

Fskutčnosti totiž ani MRT technika nespasí všechny scénáře neplodnosti. Zeptal jsem se na názor embryologa Pavla Trávníka, který má s in vitro scénáři ještě více zkušeností jako já s in vino veritas scénáři (tedy hodně). A jeho názor je spíše blíže skeptické straně Síly.

Metoda má podle něj několik aspektů. Zaprvé, špatná kvalita oocytů většinou tkví v jádře, nikoliv v cytoplazmě. To je známá věc, proto se pro zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění používá preimplantační genetické testování, při němž se vyloučí embrya vzniklá z oocytů s vadnou sadou chromozomů. Zadruhé, cytoplazma oocytů není, jak si mnoho lidí myslí, stejně stará, jako oocyt sám. 99,9% cytoplazmy, včetně všech buněčných struktur se tvoří až v období růstu oocytu, to je několik měsíců před ovulací.

Přičíst je navíc třeba skutečnost, že ani objevitelé MRT metody ji nedoporučili (pravda, před 18 lety) k aplikaci u lidí, stejně jako celou řadu dalších neznámých rizik. MRT jednoduše není nasazena tak dlouho, aby byly jasné její výstupy. Řecká klinická studie pro léčbu neplodnosti je sice rozhodně legit věda – bylo by však poněkud předčasné z jediného dítěte usuzovat na to, že MRT je supr variací i na darovaní vajíček. Spíše sebou nese tolik rizik, že má smysl ji nasazovat jenom v případech, jako bylo oplodnění v roce 2015, tedy při problémech daných specifickou dědičnou chorobu.

In vitro sanitas

Pokud běžné nasazování MRT na neplodnost budoucnost nastane, bude před tím ještě třeba setsakra více studií! Ty by mohly a nemusely zaručit jistotu, že máme proces fakt podchyceny a z MRT dětí nezačne po prvním roce života vyrůstat Cthulhu. A i tak by nejspíše byly ještě dlouho cenově i bezpečnostně přijatelnější varianty pro majoritu párů.

zdroj: Expanse/Amazon

Jednou nejspíše bude naše chápání početí možná dobré, že bude i reálné poskládat dítě tří rodičů z vybraných fláků DNA – a dost možná i více rodičů. Jako u Jamese Holdena v Expanse! Nakonec, před 40 lety na tom (dnes běžné) in vitro početí bylo také silně experimentálně. První dítě z něj se narodilo teprve v roce 1978. Ještě řadu let poté se počet jeho následovníků dal spočítat na prstech jedné ruky. A taky kolem něj tehdy panovaly jak legitimní obavy, tak i morální PANIKA!.

Ale řecký výzkum zdaleka není tak daleko. A vzhledem k tomu, jak se legislativní kladiva plaší už při pohledu MRT scénáře, to bude nejspíše ještě dlouho trvat nejen z hlediska vědy a medicíny, ale i práva.

[LL, PT]

Mrkněte i na náš nový video formát na YouTube pro ty, kteří nemají čas číst články! 

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, která připravuje přípravné testy pro studenty vysokých škol – podpořte i vy drobákem mojí snahu informovat o vědě věčně & vtipně a přispějte mi v kampani na Patreonu.

A sledujte mojí snahu případně i na Facebooku či YouTube!

Diskuze

Reklama