Zdravé srdce koreluje i s nižším rizikem rakoviny – většinou

TLDR: Studie milionu mužů odhalila, že dobré kardiovaskulární zdraví koreluje s nižším rizikem 9 typů nádorů – překvapivě ale také koreluje s vyšším rizikem u 2 jiných. Studie tuna.

Ve zdravém těle…

Život je jako bonboniéra – tlustým lidem dlouho nevydrží. Tento smutný předpoklad nyní potvrzuje nová studie, podle které je dobré zdraví srdečního a oběhového systému důležité nejenom pro redukci srdečních chorob, ale také pro redukci minimálně některých nádorových onemocnění!

Výzkum, který zahrnoval analýzu údajů získaných ze švédského registru až do roku 2019, se soustředil na více než 1 milion mužů, kteří nastoupili vojenskou službu mezi lety 1968 až 2005. Vědátoři sledovali úroveň kardiorespirační zdatnosti těchto mužů v mladším věku, kdy podstoupili standardní hodnocení včetně fyzické zdatnosti, výšky, hmotnosti, krevního tlaku a svalové síly.

V průběhu průměrné doby sledování 33 let se ukázalo, že muži s vyšší kardiorespirační zdatností měli nižší riziko vzniku několika konkrétních druhů rakoviny. Mezi tyto typy rakoviny patřily rakovina hlavy a krku (o 19 %), jícnu (o 39 %), žaludku (o 21 %), slinivky břišní (o 12 %), jater (o 40 %), střev (o 18 %), ledvin (o 20 %) a plic (o 42 %). To je ta dobrá zpráva – a teď k té horší!

Zajímavým aspektem této studie je totiž také nález, že vyšší kardiorespirační zdatnost může být spojena s vyšším rizikem rakoviny prostaty (o 7 %) a kůže (o 31 %). Důvod není jasný, ale je možné, že toto spojení by mohlo souviset s faktory jako je screening prostaty („chlapi tam chodí málo“) a expozice slunečnímu záření („sporťáci častěji běhaj na slunku“).

Jako obvykle u observačních studií není ale jasný skutečný mechanismus vysvětlující korelaci.

Hmm, zajímavé

To znamená, že si lze prvoplánově jistě představit, že ve zdravém těle je silnější imunitní systém schopný častěji potlačit rakovinu. Nevíme ale jistě, co je skutečně důvodem korelace – a až do dalších, detailnějších (a dražších/delších) studií půjde o spekulace.

I když výsledky studie ukazují na zajímavé souvislosti mezi kardiorespirační zdatností a rizikem vzniku některých druhů rakoviny, vědátoři sami rovněž mluví o tom, že bez příčinné souvislosti lze více méně říct jen: Hmm, zajímavé! Navíc nebyly zohledněny všechny potenciálně vlivné faktory, jako je strava, alkohol nebo kouření.

Cvičeníčko, mučeníčko! Zdroj: sungod78
Cvičeníčko, mučeníčko! Zdroj: sungod78

Jes, rozhodně práce ukazuje, že je důležité cvičit. Ale to není nové zjištění. Studie sice přidává argument k tomu, že investice do kardiorespirační zdatnosti v mladém věku by mohla být účinným nástrojem pro snížení rizika některých druhů rakoviny v pozdějším věku – ale to jsme minimálně posledních pár tisíc let věděli i bez ní. A k tomu, abychom všichni byli silní jako silnice, to nepostačilo.

V detailnějším poznání vlivu cvičení na nádory jde ale jenom o příslovečný první krok (resp. jeden z prvních).

Dlouhá cesta k mechanismu

Vysvětlení mechanismu nakonec není užitečné ale jenom pro, inu, naše lepší poznání stavu věcí? Může postupně vést k tomu, že se začne hledat přímé biochemické vodítko – tedy to, který metabolický produkt cvičení konkrétně potlačuje nádorovou aktivitu, a jak to dělá.

To by obratem mohlo vést k novým protinádorovým lékům či terapiím. To vše je však prozatím jenom bohapusté spekulování, kterému se jako futuristickému vzdálenému cíli dost možná i vědátoři za jednu, dvě generaci jenom od srdce zasmějí!

[Ladislav Loukota]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

Autolink hír.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama