Imunoterapie dokážou léčit rakovinu, ale stále ne u každého

TLDR: Hned dvě nové studie hlásí mírný pokrok v léčbě pokročilých forem rakoviny. Imunoterapie je tak blíže běžnému nasazení, ani to ale nebude znamenat konec rakoviny. Oznámení tuna, studie tuna

Imunoterapie o krok dál

Léčba nádorových onemocnění je stále velký challenge, v minulém týdnu se však souběžně objevily zprávy o dvou významných úspěších, kdy nejnovější léčba pomocí imunoterapie cílí přímo na nádorovou buňku s minimálním poškozením zdravé tkáně!

Britští vědátoři se jednak pochlubili úspěchem nové metody léčby agresivní formy leukemie na případu třináctileté pacientky Alyssy, která vlivem léčby dosáhla remise! Té byla v roce 2021 diagnostikována T-lymfocytová akutní lymfoblastická leukémie, nejprve nereagovala na běžnou léčbu (včetně transplantace), až ji pomohla experimentální genová terapie. 

Na tu došlo v rámci pokusné léčby v londýnské nemocnici Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH). Terapie využívá geneticky upravené imunitní buňky zdravého dobrovolníka, které díky této úpravě dokážou vyhledat a zabít leukémií napadené bílé krvinky. Zároveň jsou tyto upravené imunitní buňky kryté neviditelným pláštěm proti chemoterapii. Za 28 dní počátku léčby se nádorové onemocnění Alyssy dostala do remise, což jí umožnilo podstoupit druhou transplantaci kostní dřeně, aby se obnovil její imunitní systém.

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je nejčastějším druhem rakoviny u dětí a postihuje buňky imunitního systému, známé jako B-lymfocyty a T-lymfocyty, které nás chrání před infekcemi. GOSH uvedla, že Alyssa je prvním známým pacientem, kterému byly podány T-buňky s upravenou DNA, díky které se vytvoří protein, který T-buňkám umožní pomocí znaku CD7, který se vyskytuje hlavně na těchto buňkách a tím je odliší od zdravých, specificky ulovit právě jenom nádorem postižené buňky.

Příběh Alyssy je zatím poslední, ale nikoliv jediný recentní důkaz o možném úspěchu genetického vylepšení naší přirozené imunity v boji proti nádorům. Jakkoliv nerad opouštím emoce, pro objektivnější posouzení jejich efektu bude potřeba léčbu vyzkoušet ještě na mnoha desítkách dalších pacientů.

Imunoterapie ruluje! Zdroj: Netflix, vlastní
Imunoterapie ruluje! Zdroj: Netflix, vlastní

Co ta druhá věc?

Souběžně v minulém týdnu vyšla i studie hodnotící efekt imunoterapie léčivem talquetamab. Ten patří mezi druhy léčby tzv. bispecifickými protilátkami, které se vážou jak na T-lymfocyty, tak na buňky mnohočetného myelomu a řídí T-lymfocyty. Ty tak jako lepidlo dovedou přivést k sobě nádorové a imunitní buňky, což s těmi prvními může udělat krátký proces! 

Využívá jiný cíl než ostatní schválené terapie: receptor exprimovaný na povrchu nádorových buněk známý jako GPRC5D.Úspěch volně prodejné imunoterapie nazvané talquetamab se projevil i u pacientů, jejichž rakovina byla rezistentní vůči všem schváleným způsobům léčby mnohočetného myelomu. 

U Talquetamab zatím proběhly 2 fáze studie, první , o níž informoval NEJM, stanovila dvě doporučené dávky, které byly testovány ve studii fáze 2. Výsledky studie fáze 2 byly oznámeny na výročním zasedání Americké hematologické společnosti v sobotu 10. prosince. Všichni účastníci studie byli dříve léčeni nejméně třemi různými terapiemi, aniž by dosáhli trvalé remise, což naznačuje, že talquetamab by mohl nabídnout novou naději pro pacienty s obtížně léčitelným mnohočetným myelomem.

Pokrok, ale nikoliv zázrak

Přesněji mělo více než 30 % pacientů kompletní odpověď (bez detekce myelomově specifických markerů) a téměř 60 % mělo „velmi dobrou částečnou odpověď“ nebo lepší. To znamená, že rakovina byla podstatně snížena, ale ne nutně na nulu

To jsou velmi dobré výsledky, ale nikoliv zázračné.

Výsledky obou studií, že nádorová onemocnění se v dohledné době stanou méně nebezpečné, nelze ovšem očekávat, že kdy zcela zmizí. Bylo by proto chybou považovat imunoterapii za něco, co nemůže selhat, jakkoliv se čas od času připomene tklivými příběhy…

[Ladislav Loukota, Radka Měsíčková]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je vedatororg@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama